RONSON Development ze znaczącym wzrostem wolumenu sprzedaży w I kwartale 2021 roku

W I kwartale 2021 roku RONSON Development zakontraktował sprzedaż 355 lokali, czyli
o 28% więcej r/r (277 lokali) i przekazał 185 lokali wobec 387 lokali w I kwartale 2020 roku.

 

Kontynuujemy pozytywną dynamikę RONSON z roku 2020 – I kwartał br. był dla nas również bardzo dobry pod względem sprzedaży. Sprzedaliśmy 355 lokali, czyli o 28% więcej r/r
a proszę mieć na uwadze, że I kwartał 2020 roku był już bardzo dobry pod względem wolumenu sprzedaży, który był o 59% wyższy r/r. Liczba przekazań była niższa r/r ze względu na rytm realizacji projektów, ale będzie się to zmieniać w ciągu 2021 roku. Wysokie wolumeny sprzedaży w pierwszym kwartale to efekt naszej dobrej oferty docenianej przez naszych klientów, wpływu niskich stóp procentowych oraz widocznego popytu inwestycyjnego. Wiele osób szuka bezpiecznej przystani dla swojego kapitału, aby utrzymać wartość pieniądza lub kupuje mieszkanie w celu inwestycyjnym a także po prostu poszukuje lepszego miejsca do życia. Nasza oferta usatysfakcjonuje różne typy odbiorców i ich potrzeby, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie naszej sprzedaży. Widzimy duży popyt na każdym lokalnym rynku, na którym jesteśmy obecni. Ciężko pracujemy, aby jak najlepiej wykorzystać otoczenie rynkowe i jego dynamikę. Planujemy w tym roku utrzymać a nawet poprawić poziom sprzedaży odnotowany w 2020 roku. –
mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development.

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży osiągniętych w I kwartale 2021 roku. Nasze zespoły sprzedaży i marketingu dokładają wszelkich starań, aby nasza oferta była atrakcyjna i kompleksowa. Przygotowujemy się do rozpoczęcia w tym roku nowych, ciekawych projektów, obejmujących szeroką gamę typów i wielkości mieszkań oraz domów kompaktowych. Jednocześnie stale rozwijamy nasze udane wieloetapowe projekty Miasto Moje i Ursus Centralny. Sukces wcześniejszych etapów tej ostatniej, szybko sprzedanej inwestycji, skłonił nas do realizacji odważnego planu na najbliższe miesiące: w tym roku do oferty Ursusa Centralnego trafi blisko 400 mieszkań. RONSON właśnie rozpoczął czwarty etap projektu, obejmujący 123 lokale. Kolejne pule mieszkań w tym projekcie trafią do oferty w czerwcu, wrześniu i listopadzie. – mówi Andrzej Gutowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu RONSON Development.

W I kwartale 2021 r. najwięcej lokali sprzedano w warszawskich projektach: Ursus Centralny (83, w tym 43 w fazie 2a i 40 w 1b) oraz Miasto Moje (46) oraz w projekcie Viva Jagodno we Wrocławiu (39).

W I kwartale 2021 r. najwięcej lokali przekazano w warszawskim projekcie Miasto Moje (81), wrocławskiej Vitalia Residence (65) i poznańskim Grunwald2 (15).

Opublikowano:
12.04.2021