KontaktInspektor Ochrony Danych:

Ewelina Gębała
ronson.iod@discretia.pl