RONSON Development sadzi las w Podolanach

Pracownicy RONSON Development, wspólnie z Fundacją Las na Zawsze, zaangażowali się w akcję sadzenia lasu. We wsi Podolany, położonej w gminie Ciepielów (okolice Radomia – red.), na terenie blisko 1 ha, posadzili 1 800 nowych drzew. RONSON Development dąży do zredukowania śladu węglowego jaki zostawia działalność firmy.

Podejmujemy wiele aktywności mających na celu ochronę środowiska naturalnego. W naszych projektach bardzo dużą wagę przykładamy do wykorzystania rozwiązań ekologicznych – kluczowych z punktu widzenia postępujących zmian klimatu, ale też niezwykle ważnych dla komfortu i jakości życia przyszłych mieszkańców – mówi Karolina Bronszewska, członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development. – Staramy się ograniczać emisje własne dwutlenku węgla, a poprzez akcje jak ta, rekompensować je.

JAKOŚĆ, NIE ILOŚĆ

Przedstawiciele Fundacji Las na Zawsze podkreślają, że przyjęte założenie – sadzenie do dwóch tysięcy sadzonek na hektar, pozwala drzewom w pełni rozwinąć korony i stabilnie budować system korzeniowy. Sadzone są różne rdzenne gatunki drzew, krzewów i roślin runa leśnego, aby tworzone lasy były bioróżnorodne, a przez to bardziej odporne na czynniki środowiskowe. Karolina Bronszewska z RONSON Development przyznaje, że Spółka nie miała problemu z zaangażowaniem pracowników do tej akcji. – Przyjechaliśmy w mocnym składzie 35 osób. Wspólnymi siłami, na terenie 8 500 m2 posadziliśmy 1 800 drzewek. To dla nas symboliczna akcja, bo od lat staramy się nie tylko budować mieszkania, ale przede wszystkim tworzyć piękne, zielone otoczenie, tak ważne dla zdrowego życia mieszkańców. Jak dodaje – Akcje jak ta przynoszą wiele radości i satysfakcji. Oprócz oczywistego waloru integracyjnego, mamy poczucie dobrze wykonanego zadania. Czujemy ekologiczną sprawczość.

Opublikowano:
31.03.2022