Dokumenty niezbędne do podpisania umowy z deweloperem na zakup mieszkania

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu, warto więc dobrze ją przemyśleć i poświęcić odpowiednio dużo czasu na znalezienie idealnego lokalu. Kiedy nieruchomość zostanie wybrana, przychodzi czas na formalności. Jakie dokumenty będą potrzebne do podpisania umowy deweloperskiej oraz do umowy ostatecznej przenoszącej prawo własności?

Dokumenty do umowy

Umowa deweloperska – co musisz o niej wiedzieć?

Umowę deweloperską reguluje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „ustawa deweloperska”). Jej stronami są deweloper oraz osoba, która zamierza nabyć nieruchomość. Na mocy tego dokumentu jeszcze zanim budynek zostanie wybudowany deweloper zobowiązuje się ustanowić odrębną własność nieruchomości po otrzymaniu określonego w umowie wynagrodzenia, a po zakończeniu inwestycji – przenieść prawo własności na kupującego. Nabywca przed podpisaniem umowy deweloperskiej może zapoznać się z jej wzorem, a także z prospektem informacyjnym i załącznikami. Dokument ten powinien zawierać informacje o cenie nieruchomości, terminach wpłaty zadatku i kolejnych transz oraz przekazania lokalu, skutkach ewentualnej zmiany terminu zakończenia inwestycji, warunkach rozliczenia ewentualnych niezgodności z projektem oraz konsekwencjach wycofania się z umowy.

Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego, a kosztami w tym przypadku dzielą się deweloper i nabywca nieruchomości. Do jej podpisania oprócz dowodu osobistego potrzebne będą następujące dokumenty:

  • tytuł własności;
  • odpis księgi wieczystej;
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem mapy ewidencyjnej;
  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu;
  • decyzja Starosty lub Prezydenta Miasta udzielająca pozwolenia na budowę;
  • prospekt informacyjny wraz z załącznikami.

Umowa przyrzeczona

Podpisanie umowy deweloperskiej to nie jedyna formalność, jaka czeka osoby kupujące mieszkanie z rynku pierwotnego. Przeniesienie własności nieruchomości następuje dopiero po podpisaniu umowy przyrzeczonej (umowy ostatecznej). Dzięki niej dla mieszkania zostaje założona księga wieczysta. Ponadto do lokalu przypisuje się udział w gruncie, na jakim go wybudowano, a także części wspólnych budynku, zaś nabywca nieruchomości staje się ich współwłaścicielem. Umowa przyrzeczona podpisywana jest dopiero po odbiorze lokalu. Ma ona formę aktu notarialnego, a koszty jej zawarcia dzielone są pomiędzy nabywcę i dewelopera. Aby ją podpisać, konieczne będą następujące dokumenty:

  • odpis z księgi wieczystej;
  • dokumenty potwierdzające prawa sprzedającego do nieruchomości;
  • wypis z rejestru gruntów i budynków;
  • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu (w przypadku finansowania zakupu mieszkania za pomocą kredytu).

Dopiero po podpisaniu umowy ostatecznej z deweloperem nabywca staje się właścicielem mieszkania i może zająć się pracami wykończeniowymi.

Opublikowano:
29.11.2021