Ronson Development rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję, zamierza przeznaczać na nią 50% skonsolidowanego zysku netto w kolejnych latach

Zarząd Ronson Development rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na jedną akcję, na co przeznaczy łącznie 9,8 mln zł z zatrzymanych zysków. Spółka podjęła również decyzję o aktualizacji polityki dywidendowej i zamierza w nadchodzących latach rekomendować przeznaczanie dla akcjonariuszy 50% skonsolidowanego zysku netto, ale nie mniej niż 9,8 mln zł łącznie (czyli 0,06 zł na akcję przy obecnej liczbie akcji).

 Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 4 października 2018 r.

– Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo stabilna, co umożliwia nam dzielenie się wypracowanymi zyskami z naszymi akcjonariuszami – mówi Nir Netzer, prezes Ronson Development.

– Ronson wypłaca regularnie dywidendy od 2014 r. i planujemy kontynuować tę dobrą tradycję. Dlatego zamierzamy w najbliższych latach rekomendować przeznaczanie na ten cel 50% skonsolidowanego zysku netto, ale nie mniej niż 9,8 mln zł. Ostateczne rekomendacje dotyczące dywidend w kolejnych latach będą oparte między innymi na ocenie bilansu oraz przepływów pieniężnych Grupy – dodaje Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Opublikowano:
11.07.2018