Udany okres 1-3Q 2021 r. dla RONSON Development pod względem wielkości sprzedaży, osiągniętych przychodów i pozycji gotówkowej

  • 766 lokali sprzedanych w I-III kw. 2021 r., +16% r/r
  • przychody na poziomie 349,4 mln zł w I-III kw. 2021 r. (vs 322 mln zł rok wcześniej w projektach w pełni własnych) za sprawą przekazania 625 mieszkań vs 797 przekazań w I-III kw. 2020 r.
  • marża brutto na poziomie 18% w I-III kw. 2021 r. pochodząca ze zdywersyfikowanego portfolio projektów vs 23,4% w I-III kw. 2020 r. głównie dzięki wysoko rentownemu projektowi City Link III
  • w konsekwencji zysk operacyjny wyniósł 41,6 mln zł w I-III kw. 2021 r. vs 51,8 mln zł r/r, a zysk netto 28,7 mln zł w I-III kw. 2021 r. vs 37,5 mln zł r/r
  • pozycja gotówkowa RONSON na koniec III kwartału 2021 r. wyniosła 203,4 mln zł dzięki dodatnim przepływom operacyjnym w wysokości 57,4 mln zł oraz udanej emisji obligacji w okresie sprawozdawczym
  • RONSON powiększył bank ziemi o 8 nowych działek w I-III kw. 2021 r. i na koniec września 2021 r. miał zabezpieczony bank ziemi na 3.772 lokale
  • rozpoczęcie w I-III kw. 2021 r. 5 projektów (w tym nowe projekty i nowe etapy projektów w toku) składających się z 720 lokali, kolejne 3 obejmujące 361 lokali planowane do rozpoczęcia do końca 2021 r.
  • na wyniki 2021 wpłynąć mogą dodatkowo 492 sprzedane lokale o wartości 190 mln zł w projektach realizowanych, których ukończenie planowane jest w br. oraz 166 sprzedanych lokali o wartości 101,2 mln zł w projektach ukończonych

RONSON Development, jeden z wiodących i liczących się deweloperów w Polsce, opublikował raport finansowy za trzy kwartały 2021 roku. Całkowite przychody spółki wyniosły 349,4 mln zł wobec 322 mln zł w I-III kw. 2020 r. Na przychody wpływ ma rytm realizacji projektów: w I-III kw. 2021 r. przekazano 625 mieszkań wobec 797 w I-III kw. 2020 r. Marża brutto wyniosła 18% vs 23,4% w I-III kw. 2020 r. Należy zauważyć, że na marżę brutto w 2020 r. wpływ miał wysoko rentowny projekt City Link III (marża 38,3%), co dodatkowo wpływa na zysk operacyjny i dynamikę zysku netto r/r. Zysk operacyjny w I-III kw. 2021 r. wyniósł 41,6 mln zł wobec 51,8 mln zł przed rokiem; zysk netto wyniósł 28,7 mln zł wobec 37,5 mln zł w I-III kw. 2020 r.

Większość przychodów Spółki w I-III kwartale 2021 r. pochodziła z projektów Nova Królikarnia (31%) Ursus Centralny Ia (16%), Vitalia III (13%), Viva Jagodno I (12%) oraz Miasto Moje III (10%). W przeciwieństwie do I-III kw. 2020 r. zysk brutto pochodził z kilku projektów,
z największym udziałem projektu Nova Królikarnia (23%), Ursus Centralny Ia (16%), Viva Jagodno I (16%), Vitalia III (13%) oraz Miasto Moje III (9%).

W okresie I-III kw. 2021 r. RONSON Development sprzedał 766 lokali, czyli o 16% więcej r/r. Głównymi motorami sprzedaży w tym czasie były projekty Ursus Centralny (226 sztuk), Miasto Moje (185), Nowe Warzymice (106), Viva Jagodno (67) i Panoramika (46).

Sytuacja popytowa na rynku pozostaje korzystna a my staramy się mieć dla naszych klientów ciekawą ofertę – niezależnie od tego, czy szukają lokalu na własne potrzeby czy też inwestując w nieruchomości chcą zabezpieczyć wartość swoich oszczędności. W I-III kw. 2021 rozpoczęliśmy 5 projektów (w tym nowe projekty i nowe etapy projektów w toku) obejmujących 720 lokali, a kolejne 3 liczące 361 lokale zostaną uruchomione do końca roku. Mając na uwadze wymagającą sytuację pod względem kosztów operacyjnych uważnie monitorujemy rynek i dostosowujemy tempo sprzedaży do aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych. Poziom sprzedaży oraz wyniki finansowe w I-III kw. br są zgodne z naszymi założeniami budżetowymi i korespondują z wielkością naszej oferty. W okresie sprawozdawczym poszerzyliśmy nasz bank ziemi o 3 nowe działki i zabezpieczyliśmy umowami przedwstępnymi dodatkowe 5 działek, a ponadto niedawno podpisaliśmy umowy (ostateczne i przedwstępne) na zakup kolejnych 4 nieruchomości. W dzisiejszych czasach ważne jest posiadanie dużego banku ziemi i silnej pozycji finansowej – pod tym względem RONSON jest dobrze przygotowany do dalszego umacniania swojej pozycji rynkowej – mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development.

Według stanu na koniec września 2021 r. RONSON miał sprzedane 492 lokale w projektach będących w toku o wartości 190 mln zł, których zakończenie planowane jest do końca 2021 r. oraz 166 lokali sprzedanych w projektach zakończonych o wartości 101,2 mln zł, co może mieć wpływ na rachunek zysków i strat w 2021 r.

Na koniec III kwartału 2021 r. w ofercie sprzedaży znajdowały się 604 lokale (w projektach
w toku i zakończonych), które mogą wpłynąć na rachunek zysków i strat w latach 2021, 2022 i 2023.

Od początku roku, w związku z dużym popytem na nowe mieszkania, nasza oferta sukcesywnie się zmniejszała. Pod koniec września 2021 roku udało nam się ją odbudować do poziomu ponad 600 jednostek. Do końca tego roku zamierzamy wprowadzić do oferty kolejny etap realizowanych projektów Ursus Centralny i Viva Jagodno oraz zupełnie nowy projekt na Dolnym Mokotowie. Na początku 2022 roku rozpoczniemy z kolei nowy projekt na Woli
i zadebiutujemy na rynku z nowym produktem – mini domami z ogródkami w podwarszawskich Falentach. Pandemia na stałe zmieniła nawyki wielu ludzi, jeśli chodzi o sposób pracy. Okazało się, że w wielu branżach codzienna obecność w biurze nie jest już koniecznością. Dlatego wierzymy, że kompaktowe domy będą dla niektórych klientów ciekawą alternatywą dla zakupu mieszkania w centrum Warszawy. Na koniec września 2021 roku posiadaliśmy zabezpieczony bank ziemi na 3772 mieszkania i przygotowujemy kolejne ciekawe projekty do uruchomienia w kolejnych kwartałach –
mówi Andrzej Gutowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży RONSON Development.

Pomimo niższej liczby przekazań, ze względu na wyższą średnią cenę sprzedaży mieszkań
w okresie sprawozdawczym odnotowaliśmy 9% wyższe przychody rok do roku. Porównanie marży brutto r/r pozostaje pod presją efektu wysokiej bazy rozpoznania bardzo dobrego projektu City Link III w ubiegłym roku. W I-III kw. 2021 osiągnęliśmy marżę brutto na poziomie 18% i – co ważne – składa się na nią kilka projektów. Zysk operacyjny i netto podążają za niższą marżą brutto i wyniosły odpowiednio 41,6 mln zł i 28,7 mln zł. Mamy bardzo bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do kapitałów własnych – na koniec września wskaźnik nie uwzględniający gotówki na rachunkach escrow wyniósł 12,3% i 10,3%, obliczone zgodnie
z kowenantami obligacji. Stawia nas to w bardzo komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o możliwość finansowania naszej bieżącej i planowanej działalności biznesowej
– komentuje Yaron Shama, Wiceprezes, CFO RONSON Development.

Opublikowano:
10.11.2021