Udana pierwsza połowa 2021 roku dla RONSON Development pod względem wielkości sprzedaży i rozpoczynania nowych projektów

  • 604 lokale sprzedane w I półroczu 2021, +42% r/r
  • przychody wyniosły 246,9 mln zł w I poł. 2021 r. (vs 253,1 zł w projektach własnych) za sprawą przekazania 445 mieszkań w I poł. 2021 r. vs 600 mieszkań w I poł. 2020 r.
  • marża brutto na poziomie 17,7% w I poł. 2021 r. za sprawą projektów zdywersyfikowanych vs 26,4% w I poł. 2020 r. osiągniętym głównie na wysoko rentownym projekcie City Link III
  • w efekcie osiągniętej marży brutto zysk operacyjny wyniósł 29,7 mln zł w I poł. 2021 r. vs 50,7 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 21,9 mln zł w I poł. 2021 r. vs 40,6 mln zł
  • pozycja gotówkowa RONSON na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła 179 mln zł dzięki udanej emisji obligacji o wartości 100 mln zł i dodatnim przepływom środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 7,9 mln zł
  • RONSON powiększył swój bank ziemi o 7 nowych działek w I połowie 2021 r. i na koniec czerwca 2021 r. ma zabezpieczony bank ziemi na ponad 4200 lokali
  • 3 projekty (w tym projekty nowe i nowe etapy projektów w toku) obejmujące 430 lokali zostały rozpoczęte w I połowie 2021 r. i kolejne 9 obejmujące 734 lokale zostaną rozpoczęte jeszcze w 2021 r.
  • na rachunek zysków i strat w 2021 r. może wpłynąć 720 lokali sprzedanych w trwających projektach o wartości 293,2 mln zł, planowanych do ukończenia do końca 2021 r. oraz 87 lokali o wartości 77,3 mln zł sprzedanych w zakończonych projektach

RONSON Development, jeden z wiodących i liczących się deweloperów w Polsce, opublikował raport finansowy za I półrocze 2021 roku. Całkowite przychody spółki wyniosły 246,9 mln zł wobec 253,1 mln zł w I półroczu 2020 r. Na przychody ma wpływ rytm realizacji projektów:
w I poł. 2021 r. oddano 445 mieszkań wobec 600 w I poł. 2020 r. Marża brutto wyniosła 17,7% wobec 26,4% w I półroczu 2020. Należy zauważyć, że na marżę brutto w I półroczu 2020 r. wpływ miał wysoko rentowny projekt City Link III (marża 38,3%), co dodatkowo wpływa na zysk operacyjny i dynamikę zysku netto r/r. Zysk operacyjny w I półroczu 2021 r. wyniósł 29,7 mln zł wobec 50,7 mln zł przed rokiem; zysk netto wyniósł 21,9 mln zł wobec 40,6 mln zł w I półroczu 2020 roku.

Większość przychodów Spółki w I półroczu 2021 r. pochodziła z projektów Ursus Centralny Ia (20%), Vitalia III (19%) i Miasto Moje III (14%). W przeciwieństwie do I półrocza 2020 r. zysk brutto pochodził z kilku projektów z największym udziałem Ursus Centralny Ia, które pokryły 21% zysku brutto za ten okres, Vitalia III (19%) i Miasto Moje III (12%).

WI półroczu 2021 r. RONSON Development sprzedał 604 lokale, czyli o 42% więcej r/r. Głównymi motorami sprzedaży w tym okresie były Ursus Centralny (178 sztuk), Miasto Moje (144), Nowe Warzymice (74), Viva Jagodno (57) i Panoramika (45).

Po bardzo mocnym początku roku II kwartał był dla RONSON kolejnym udanym okresem pod względem sprzedaży i przekazań. Otoczenie rynkowe pozostaje bardzo sprzyjające i staramy się je jak najlepiej wykorzystać, co w rzeczywistości jest już wyzwaniem, biorąc pod uwagę z jednej strony bardzo duży popyt na nowe mieszkania i dostępność ciekawych działek oraz rosnące koszty materiałów i usługi z drugiej.

W I półroczu 2021 sprzedaliśmy rekordową liczbę 604 mieszkań, czyli o 42% więcej r/r. Liczba przekazań jest zgodna z naszym planem na 2021 rok i była niższa r/r ze względu na tempo realizacji projektów. Przy takim tempie wprowadzania do oferty nowych inwestycji i wynikach sprzedaży mamy w tym roku duże szanse na pobicie ubiegłorocznego rekordu sprzedaży.


W pierwszej połowie 2021 roku zrealizowaliśmy 6 projektów z 350 lokalami i rozpoczęliśmy
3 projekty z 430 lokalami. Kluczowe znaczenie ma teraz posiadanie dużego i zróżnicowanego banku ziemi z pozwoleniami, który umożliwia sprawne rozpoczęcie sprzedaży i prac budowlanych. W I półroczu zakupiliśmy 7 nowych działek (umowy przyrzeczone i przedwstępne) pozwalających na wybudowanie 3.129 lokali w najbliższej przyszłości.
– mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development.

Według stanu na koniec czerwca 2021 r. RONSON miał sprzedanych 720 lokali w projektach będących w toku o wartości 293,2 mln zł, których zakończenie planowane jest do końca 2021 r. oraz 87 lokali sprzedanych w projektach zakończonych o wartości 77,3 mln zł, co może wpłynąć na rachunek zysków i strat w 2021 r.
Na koniec I półrocza 2021 r. w ofercie sprzedaży znajdowało się 476 lokali (w projektach
w toku i zakończonych), które mogą wpłynąć na rachunek zysków i strat w latach 2021, 2022 i 2023.
Dzięki temu, że posiadamy duży bank ziemi na ok. 4208 lokali, który jest stale rozbudowywany, jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym potrzebom rynku i odpowiedzieć na duży popyt w sektorze mieszkaniowym. Płynnie wprowadzamy do sprzedaży i budowy kolejne etapy naszych flagowych inwestycji Ursus Centralny i Miasto Moje, ale przygotowujemy też zupełnie nowe projekty, takie jak Falenty i Renaissance. W tym roku planujemy rozpocząć 9 kolejnych projektów (w tym nowe projekty i nowe etapy projektów w toku) obejmujących 734 lokale. Nieustannie pracujemy również nad ciekawymi rozwiązaniami dla naszych klientów, które wyróżniają nas na konkurencyjnym rynku – zarówno pod względem jakości tworzonej przestrzeni życiowej (rozwiązania proekologiczne, zrównoważone) jak i dostępności oferty (zróżnicowane rozmiary mieszkań, Karta Dużej Rodziny) – mówi Andrzej Gutowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży RONSON Development.

Pomimo mniejszej liczby przekazań w I półroczu 2021 r. odnotowaliśmy dobry poziom przychodów, tylko o 2% niższy niż w I półroczu 2020 r. Na porównywalność marży brutto r/r wpływa efektu wysokiej bazy rozpoznania bardzo dobrego projektu City Link III w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu 2021 roku osiągnęliśmy 17,7% marży brutto i co jest pozytywne dla raportowanego okresu, marża brutto pochodzi z kilku znaczących projektów. Zysk operacyjny i netto podążają za niższą marżą brutto i wyniosły odpowiednio 29,7 mln zł i 21,9 mln zł. Utrzymujemy bezpieczny poziom wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych – na koniec czerwca wskaźnik nie uwzględniający gotówki na rachunkach escrow wynosił 24,4% i 14,6% obliczony zgodnie z kowenantami obligacji. Stale finansujemy naszą działalność biznesową w sposób zrównoważony, co doceniają inwestorzy. W pierwszym półroczu po raz drugi w historii RONSON z jednej emisji obligacji pozyskaliśmy 100 mln zł (popyt przekroczył nasze potrzeby i osiągnął 125 mln zł). Dzięki tej emisji zabezpieczyliśmy nasze średnioterminowe potrzeby finansowe, w tym wykup i umorzenie serii obligacji zapadających w tym roku oraz nasze dalsze plany rozwoju – komentuje Yaron Shama, Wiceprezes, CFO RONSON Development.


O RONSON Development
RONSON Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem, prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Od początku swojej działalności w 2000 r. RONSON zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje mu pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

RONSON tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Obecnie w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są w niej zarówno apartamenty, jak i lokale z segmentu popularnego. RONSON Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie, w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013, przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. RONSON jest również laureatem wielu prestiżowych nagród, przyznawanych przez grono analityków i inwestorów giełdowych.

W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii „Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu. Z kolei w 2017 r. strona internetowa Spółki została nagrodzona tytułem Złota Strona Emitenta, w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W 2020 roku Spółka znalazła się w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Deweloperów Mieszkaniowych 2020, organizowanego przez Magazyn Strefa Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej. W 2021 roku Spółka otrzymała tytuł Business Superbrands 2021.

Zapraszamy do śledzenia RONSON Development na Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedIn.

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Sadowska
cc group
+48 697 613 020
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Opublikowano:
11.08.2021