Ronson Development z trzycyfrowym wzrostem zysku netto i dwucyfrowym wzrostem przychodów w 1H 2020

  • przychody ogółem wyższe o 77% r/r: 253,1 mln PLN w 1H 2020; marża brutto ze sprzedaży projektów mieszkaniowych w wysokości 26,3% vs 17,8% w 1H 2019
  • wzrost zysku operacyjnego o 187% r/r do 50,7 mln PLN, zwiększenie zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej o 234% r/r do 40,6 mln PLN
  • 602 lokale przekazane (+76% y/y) i 426 lokali sprzedanych (+23% r/r) pomimo pandemii
  • zdrowa sytuacja finansowa (wskaźnik dług netto do kapitału własnego z uwzgl. gotówki na rachunkach escrow: 22,5%) umożliwiający realizację programu buyback i wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 PLN na akcję, w łącznej kwocie 9,84 mln PLN

Ronson Development, jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, opublikował raport finansowy za I półrocze 2020 roku. Przychody Spółki ogółem wzrosły w omawianym okresie o 77% r/r do 253,1 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży projektów mieszkaniowych wyniosła 26,3% wobec 17,8% przed rokiem. Większość przychodów Spółki w tym okresie pochodziła z projektów Citylink III (57%), Grunwald2 (15,1%) oraz Miasto Marina (14,5%); Citylink III, z marżą brutto w wysokości 39%, odpowiadał za 84% zysku brutto Spółki w I półroczu 2020 roku.

Jesteśmy bardziej niż zadowoleni z wyników finansowych I półrocza 2020 roku. Dwucyfrowy wzrost przychodów w połączeniu z wysoką marżą brutto w projekcie Citylink III zaowocował znaczącym wzrostem rentowności przy ponad dwukrotnie wyższym zysku netto w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Co istotne – postępy w budowie wszystkich naszych projektów są zgodne z harmonogramem pomimo okresu blokady i turbulentnej sytuacji pandemicznej. Ponadto – niedawno zakończyliśmy projekt Panoramika V trzy miesiące przed terminem. Dzięki doskonałej organizacji naszego zespołu byliśmy w stanie od razu dostosować się do zmieniającego się otoczenia w każdym obszarze naszej działalności. Na koniec czerwca w naszych projektach mieliśmy 245 gotowych lokali, z czego 139 to lokale sprzedane, a 106 było dostępnych do sprzedaży. Spodziewamy się, że większość z nich zostanie oddana do użytkowania w III kwartale 2020 roku. Posiadany bank ziemi pozwala nam na budowę 3 984 lokali (255 800 m2 PUM) i przygotowujemy się do uruchomienia nowych projektów oraz etapów projektów, uważnie monitorując sytuację rynkową – mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu

W I półroczu 2020 Ronson Development przekazał klientom 602 lokale, co oznacza wzrost o 76% r/r. Sprzedaż w tym okresie wzrosła o 23% r/r do 426 sztuk. Głównym motoremsprzedaży w tym okresie był projekt Ursus Centralny (151 lokali) oraz projekt Miasto Moje (82 lokale). W realizowanych i zakończonych projektach na koniec czerwca 2020 roku do sprzedaży dostępnych było 810 lokali, które mogą wpłynąć na wyniki Spółki w roku 2020 i 2021.

Początek drugiego kwartału 2020 roku był trudnym okresem dla każdego biznesu i rynek mieszkaniowy nie był tu wyjątkiem. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności zespołu udało nam się szybko dostosować do sytuacji i wypracować nowe sposoby dotarcia do potencjalnych klientów, takie jak np. wirtualne dni otwarte w naszych projektach. W efekcie, po słabszym kwietniu w maju doszło do odreagowania, a w czerwcu odnotowaliśmy poziomy sprzedaży, które nie odbiegały od poziomów sprzed wybuchu pandemii. Również początek sezonu wakacyjnego był satysfakcjonujący pod względem sprzedaży, co po raz kolejny prowadzi nas do wniosku, że dobrze przygotowane, szerokie i zróżnicowane portfolio projektów jest kluczowe, szczególnie w tak wymagających czasach. Jesteśmy ostrożnie optymistyczni, jeśli chodzi o sprzedaż w drugiej połowie 2020 roku – uważamy, że nasze obecne i planowane projekty są dobrze dostosowane do sytuacji rynkowej – mówi Andrzej Gutowski, Wiceprezes i Dyrektor Sprzedaży Ronson Development.

Troska o dobrą sytuację finansową Spółki zawsze była naszym priorytetem. Weszliśmy w turbulentne czasy pandemii bardzo dobrze przygotowani. Na koniec czerwca 2020 roku mieliśmy na rachunkach 79,8 mln PLN gotówki, a nasz wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych był na bezpiecznym poziomie 22,5% (uwzględniając gotówkę na rachunkach escrow). Dzięki temu nie tylko dysponujemy pełnymi możliwościami finansowania realizowanych i planowanych projektów, ale także możemy monitorować rynek w poszukiwaniu atrakcyjnych działek do nabycia i realizować naszą politykę dywidendową. Warto również wspomnieć, że utrzymujemy doskonałe relacje biznesowe z bankami i innymi instytucjami finansującymi, np. obligatariuszami, i jesteśmy traktowani jako rzetelny partner biznesowy – komentuje Yaron Shama, Wiceprezes i CFO Ronson Development.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, że Ronson Development wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 9,84 mln zł (zgodnie z polityką dywidendową). Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 5 sierpnia 2020 r. a dniem wypłaty dywidendy będzie 24 sierpnia 2020 r. Spółka kontynuuje również program skupu akcji własnych. W I półroczu 2020 r. Ronson Development spłacił obligacje serii M o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, a w lipcu obligacje serii Q o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł.

Opublikowano:
12.08.2020