Ronson Development pozyskał 32,3 mln zł z prywatnej oferty obligacji

Ronson Development z powodzeniem przeprowadził kolejną emisję obligacji 4-letnich o łącznej wartości nominalnej 32,3 mln zł.

Z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną prywatną emisję obligacji, mimo obserwowanych zawirowań na krajowym rynku obligacji korporacyjnych na przestrzeni ostatniego roku. Odbieramy to jako potwierdzenie zaufania inwestorów do naszej spółki, jej zdrowego bilansu, konsekwentnie realizowanej strategii i przewidywalnych wyników finansowych – powiedział Rami Geris, wiceprezes i dyrektor finansowy Ronson Development.

Obligacje serii U, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1000 zł, są obligacjami 4-letnimi, z terminem wykupu przypadającym na koniec stycznia 2023 r. Obligacje te będą ponadto podlegać 15-proc. amortyzacji po drugim i trzecim roku, za każdym razem poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej obligacji o kwotę 150 zł. Obligacje serii U zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, przy czym docelowo zostaną zabezpieczone hipoteką łączną na wybranych nieruchomościach należących do spółek z grupy kapitałowej.
Ronson Development jest aktywnym, wiarygodnym emitentem obligacji korporacyjnych od 2011 r. Na koniec września 2018 r. łączne zadłużenie nominalne Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło 220 mln zł. Od tego czasu Ronson przeprowadził dwa wykupy obligacji: serii L o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł (w grudniu 2018 r.) oraz serii I o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł (w styczniu br.). Wykupy pozostałych obligacji rozłożone są równomiernie w latach 2019-2022. Większość z nich notowana jest na Catalyst.

Rolę oferującego w procesie emisji obligacji serii U pełnił Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Opublikowano:
31.01.2019