Ronson Development planuje skupić do 2,5 mln akcji własnych

Maksymalna cena, po jakiej Ronson Development zamierza skupić własne akcje, została ustalona na 2,1 zł, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki. Łączna kwota przeznaczona na buy back to 2 mln zł.

– Jako zarząd, jesteśmy przekonani, że bieżąca wycena rynkowa akcji Ronson Development nie odzwierciedla ich wartości godziwej. Notowania akcji naszej spółki w ostatnim czasie oscylują znacząco poniżej wartości księgowej. Biorąc pod uwagę stabilną sytuację finansową spółki, a także popularne wskaźniki, takie jak cena do zysku (C/Z) czy cena do wartości księgowej (C/WK), obecną wycenę rynkową akcji należy uznać za bardzo atrakcyjną. Z tego też względu uważamy, że ograniczony skup akcji własnych leży w interesie spółki i jej wszystkich akcjonariuszy – skomentował Nir Netzer, prezes Ronson Development.

Zgodnie z propozycją zarządu, która została zaakceptowana przez radę nadzorczą spółki, w ramach programu skupu akcji własnych Ronson Development planuje nabyć do 2,5 mln akcji, stanowiących do 1,53% kapitału zakładowego. Maksymalna cena, po jakiej spółka mogłaby nabywać swoje akcje, została ustalona na 2,1 zł, przy czym maksymalna kwota przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie mogłaby przekroczyć 2 mln zł. Akcje mogłyby być nabywane w ramach transakcji giełdowych lub w drodze dobrowolnej oferty złożonej wszystkim akcjonariuszom (i proporcjonalnej redukcji zapisów w przypadku, gdy oferty sprzedaży przekroczą łączny limit akcji, jaki zamierza nabyć spółka).

Zgodę na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych muszą jeszcze wydać akcjonariusze Ronson Development. Stosowna uchwała zostanie poddane pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 24 stycznia 2019 r.

Szczegółowe warunki nabycia akcji (w tym cenę lub przedział ceny nabycia akcji) będą ustalane przez zarząd, po uprzednim zatwierdzeniu przez radę nadzorczą spółki.

Proponowany przez Ronson Development buy back jest uzupełnieniem polityki spółki, zakładającej regularne dzielenie się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami. Przypomnijmy, że Ronson Development wprowadził w tym roku coroczną minimalną dywidendę w wysokości blisko 10 mln zł, tj. 0,06 zł na akcję. Taka właśnie kwota trafiła do akcjonariuszy spółki w październiku br.

W listopadzie spółka opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 r. Wypracowany w tym okresie zysk netto przypadający akcjonariuszom Ronson Development wyniósł 15,8 mln zł wobec 9,5 mln zł w całym ubiegłym roku.

Opublikowano:
21.12.2018