Bardzo udany rok 2020 dla RONSON Development pod względem sprzedaży i osiągniętych wyników finansowych

  • przychody ze sprzedaży projektów mieszkaniowych i usług zwiększyły się o 77% r/r do 401,2 mln PLN w 2020; marża brutto ze sprzedaży projektów mieszkaniowych i usług na poziomie 21,5% vs 19,5% w 2019
  • wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 95% r/r do 86,2 mln PLN w 2020
  • wzrost zysku operacyjnego o 111% r/r, do 55,2 mln PLN, zwiększenie zysku netto o 131% r/r do 40,1 mln PLN
  • 966 lokali oddanych do użytkowania (+47% r/r) i 918 lokali sprzedanych (+21% r/r) pomimo pandemii
  • silna pozycja rynkowa i finansowa (dług netto do kapitałów własnych bez uwzględniania środków na rachunkach escrow: 27.2%), umożliwiająca udaną emisję obligacji – pozyskana rekordowa w historii Spółki kwota 100 mln PLN – oraz ciągłą rozbudowę banku ziemi

 

RONSON Development, jeden z wiodących i liczących się deweloperów w Polsce, opublikował raport finansowy za 2020 rok. Przychody Spółki ogółem wzrosły w 2020 roku o 72,5% r/r do 401,2 mln PLN, a przychody ze sprzedaży mieszkań i usług wzrosły o 77% r/r (do 401,2 mln PLN). Marża brutto ze sprzedaży projektów mieszkaniowych i usług wyniosła 21,5% wobec 19,5% w roku ubiegłym, a zysk brutto wzrósł o 95% r/r do 86,2 mln PLN w 2020 roku. Większość przychodów Spółki w tym okresie pochodziła z projektów Citylink III (37%), Grunwald2 (20%) i Miasto Marina (12%); Citylink III z marżą brutto 38,4% odpowiadał za 66% zysku brutto w 2020 roku.

Rok 2020 był bardzo wymagający, zwłaszcza w obliczu wybuchu pandemii wczesną wiosną, kiedy nikt nie wiedział, co przyniosą nadchodzące tygodnie i miesiące, a jednak okazał się dla nas bardzo udany. Pomimo niepewności na początku roku, zespół RONSON pozostał skoncentrowany i wykazywał się kreatywnością oraz dokładał wszelkich starań, aby kontynuować działalność biznesową. Sprzedaliśmy rekordową w historii Spółki liczbę 918 lokali (+ 21% r/r), a także przekazaliśmy rekordową liczbę 966 lokali (+ 47% r/r) – i to w roku, w którym rynek zanotował spadek o 19%, jak podano w raporcie JLL.

Kontynuowaliśmy realizację istniejących projektów zgodnie z harmonogramem – 4 zostały ukończone w 2020 roku – oraz rozpoczęliśmy sprzedaż i budowę kolejnych (5 w 2020 roku). Nasza bardzo dobra sytuacja finansowa dodatkowo wzmocniona bardzo udaną jesienną emisją obligacji – ponownie rekordową w historii Spółki pozyskaną kwotą 100 mln PLN – pozwoliła nam na poszerzenie naszego banku ziemi o działki w dobrych lokalizacjach pod realizację kolejnych projektów w najbliższej przyszłości. W ub.r. podpisaliśmy łącznie
7 przedwstępnych i ostatecznych umów zakupu gruntów pod działki, dzięki którym będziemy mogli zbudować ok. 1,2 tys. lokali.

Jesteśmy ostrożnie optymistyczni, jeśli chodzi o sytuację rynkową w tym roku. Planujemy utrzymanie, a mamy nadzieję nawet zwiększenie tempa uruchamiania budowy nowych inwestycji. Stale poszukujemy i nadal będziemy poszukiwać nowych atrakcyjnych działek, głównie w miastach, na których koncentrujemy naszą działalność, czyli w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. – mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development.

W 2020 roku RONSON Development oddał do użytkowania 966 lokali, co oznacza wzrost
o 47% r/r. Sprzedaż w tym okresie wzrosła o 21% r/r, do 918 sztuk. Głównymi motorami sprzedaży w tym okresie były projekty Ursus Centralny (266 lokali), Miasto Moje (198 lokali), Wilanów Tulip (69 lokali) i Nova Królikarnia (58 lokali) w Warszawie, Panoramika w Szczecinie (108 lokali) oraz Grunwald2 w Poznaniu (58 lokali). Na koniec grudnia 2020 roku RONSON miał 651 lokali dostępnych do sprzedaży – 84 w gotowych projektach i 567 w realizowanych projektach – które mogą wpłynąć na rachunek zysków i strat w latach 2021 i 2022.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedażowych osiągniętych w 2020 roku. Dzięki ciągłej rozbudowie banku ziemi nasza oferta pozostaje zróżnicowana i atrakcyjna, co jest kluczowe dla utrzymania tempa sprzedaży na odpowiednim poziomie. Na koniec 2020 roku mieliśmy 84 lokale dostępne do sprzedaży w projektach gotowych oraz 567 lokali dostępnych do sprzedaży w projektach będących w trakcie realizacji. Przygotowujemy się do rozpoczęcia w tym roku nowych, ciekawych projektów, obejmujących szeroką gamę typów i wielkości mieszkań oraz domów kompaktowych. Kontynuujemy także rozwój naszych wieloetapowych projektów, takich jak Miasto Moje i Ursus Centralny w Warszawie, które cieszą się dużą popularnością wśród naszych klientów. Planujemy utrzymać, i – mamy nadzieję – nawet zwiększyć tempo sprzedaży w tym roku. Potencjał banku ziemi RONSON na koniec 2020 roku wynosi ok. 3807 lokali i blisko 251 tys. mkw. PUM. – mówi Andrzej Gutowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu RONSON Development.

Pomimo burzliwych czasów po raz kolejny RONSON z dobrymi wynikami finansowymi, silnym bilansem i pozycją gotówkową okazał się wiarygodnym partnerem biznesowym dla wszystkich interesariuszy. W 2020 roku Spółka pozyskała rekordowe 100 mln PLN z emisji obligacji serii V – popyt wyniósł ponad 150 mln PLN. W minionym roku spłacone zostały obligacje o wartości 57,1 mln PLN oraz kredyty w kwocie 13,1 mln PLN netto. W rezultacie nasze wskaźniki zadłużenia netto do kapitałów własnych pozostały na bezpiecznych poziomach 27,2% bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunkach escrow i 23,5% liczonych zgodnie
z kowenantami dot. wyemitowanych obligacji. W minionym roku po raz kolejny mogliśmy podzielić się z akcjonariuszami zyskiem w postaci dywidendy w wysokości 9,7 mln PLN
i kontynuowaliśmy program skupu akcji własnych. Naszym celem jest utrzymanie silnej
i bezpiecznej pozycji finansowej, która pozwala nam realizować wszystkie nasze plany biznesowe i budować wartość dla naszych akcjonariuszy.
– komentuje Yaron Shama, Wiceprezes i CFO RONSON Development.

Opublikowano:
11.03.2021