Mocny I kwartał 2021 dla RONSON Development pod względem wolumenu sprzedaży; dalsza rozbudowa oferty

 • 355 lokali sprzedanych w I kwartale 2021 r. +28% r/r
 • różnica związana z liczbą ukończonych projektów, terminami planowanego zakończenia oraz liczbą lokali dostępnych do przekazania w porównaniu
  z I kwartałem 2020 roku wpłynęła na poziom przychodów w I kwartale 2021 roku: 185 lokali oddanych do użytku w porównaniu z 387 w I kwartale 2020 roku; całkowite przychody 92,8 mln PLN w I kwartale 2021 r. (w porównaniu z 167,2 mln PLN w projektach własnych)
 • marża brutto 18,6% w I kw. 2021 za sprawą zdywersyfikowanych projektów
  vs 27,4% w I kw. 2020 r. pod wpływem wysokodochodowego projektu City Link III, co dalej wpływa na zysk operacyjny i dynamikę zysku netto: zysk operacyjny w I kw. 2021 r. 10,4 mln PLN vs 38,2 mln zł mln PLN, zysk netto 7,6 mln PLN
  vs 29,4 mln PLN
 • silna pozycja rynkowa i stabilna sytuacja finansowa (zadłużenie netto do kapitału bez gotówki na rachunkach escrow: 27,9%) umożliwiająca kolejną, udaną emisję obligacji za 100 mln PLN oraz stałe poszerzanie oferty sprzedażowej i banku ziemi
 • planowane rozpoczęcie 10 projektów (w tym nowe projekty i nowe etapy projektów w toku) obejmujących 807 lokali w 2021 r
 • 764 lokale sprzedane o wartości 343,8 mln PLN w realizowanych projektach, które mają zostać ukończone do końca 2021 r. (na 961 sprzedanych ogółem
  w realizowanych obecnie projektach)

RONSON Development, jeden z czołowych i liczących się deweloperów w Polsce, opublikował raport finansowy za I kwartał 2021 roku. Łączne przychody Spółki wyniosły 92,8 mln PLN wobec 167,2 mln PLN (z projektów własnych) w I kwartale 2020 r. Na przychody wpłynął rytm realizacji projektów: w I kwartale 2021 r. przekazano 185 lokali wobec 387 w I kwartale 2020 r. Marża brutto wyniosła 18,6% vs 27,4% w I kwartale 2020. Należy zaznaczyć, że na marżę brutto w I kwartale 2020 r. wpływ miał wysoce rentowny projekt City Link III (marża 38,3%), co wpływa także na zysk operacyjny i dynamikę zysku netto r/r. Zysk operacyjny w I kwartale 2021 roku wyniósł 10,4 mln PLN wobec 38,2 mln PLN rok wcześniej; zysk netto wyniósł 7,6 mln PLN wobec 29,4 mln PLN w I kwartale 2020 r.

Większość przychodów Spółki w I kwartale 2021 r. pochodziła z projektu Vitalia III (38%), Miasto Moje III (30%), Nova Królikarnia 2c (10%) oraz Grunwald2 (8%). W przeciwieństwie do I kwartału 2020 zysk brutto pochodził z kilku projektów z największym udziałem Vitalia III (37% zysku brutto za ten okres), Miasto Moje III (25%) i Grunwald2 (10%). W I kwartale 2021 roku RONSON Development sprzedał 355 lokali, o 28% więcej r/r. Głównymi motorami sprzedaży w tym okresie były projekty Miasto Moje (89 lokali), Ursus Centralny (85), Viva Jagodno (39), Nowe Warzymice (38) i Panoramika (33).

Doskonałe wyniki sprzedaży z 2020 roku poprawiliśmy bardzo satysfakcjonującym I kwartałem 2021 roku – zwiększyliśmy wolumen sprzedaży o 28% r/r a proszę pamiętać, że I kwartał ubiegłego roku był już bardzo dobry (+ 59% r/r). Liczba przekazań jest zgodna z naszym planem na 2021 r. i była niższa r/r ze względu na rytm realizacji projektów, ale będzie się to zmieniać w ciągu 2021 r. Warto wspomnieć, że większość ubiegłorocznego zysku brutto wygenerował nasz bardzo dobry projekt City Link III podczas gdy w tym roku mamy bardziej zbilansowaną sprzedaż i skład zysku brutto, pochodzące z kilku projektów z „dwucyfrową” marżą. Wciąż koncentrujemy się na naszym planie sprzedaży i przekazań, aby jak najlepiej wykorzystać otoczenie rynkowe i jego dynamikę. W I kwartale 2021 r. zakończyliśmy 3 projekty z 242 lokalami i rozpoczęliśmy 2 projekty z 360 lokalami. Planujemy rozpocząć w tym roku 10 kolejnych projektów (w tym nowe projekty i nowe etapy projektów w toku) obejmujących 807 lokali. To daje nam mocne podstawy do dalszego wzrostu sprzedaży i wyników finansowych w kolejnych latach – mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development.

Na koniec marca 2021 r. RONSON miał sprzedane 764 lokale o wartości 343,8 mln PLN
w realizowanych projektach (na 961 w sumie w projektach w toku), których zakończenie planowane jest do końca 2021 r. Na koniec I kwartału 2021 r. w ofercie dostępnych do sprzedaży było 655 lokali – 43 w gotowych projektach i 612 w realizowanych projektach, które mogą wpłynąć na rachunek zysków i strat w latach 2021 i 2022.  

Obecnie, aby utrzymać odpowiedni poziom sprzedaży niezbędne jest posiadanie szerokiej, różnorodnej oferty. Dzięki temu, że mamy bank ziemi na około 4220 lokali, który stale rozbudowujemy, jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów. Czy poszukują oni swojego pierwszego lub większego mieszkania do zamieszkania, czy do wynajęcia, apartamentu czy może domu kompaktowego – już mamy je w ofercie lub będziemy mieć w tym roku. Nasze kreatywne zespoły projektowe, sprzedażowe i marketingowe ciężko pracują, aby nasze projekty wyróżniały się na rynku. Biorąc pod uwagę nasze wyniki sprzedaży w I kwartale, można śmiało powiedzieć, że oferta RONSON bardzo dobrze odpowiada na zapotrzebowanie rynku i jesteśmy na dobrej drodze, aby powtórzyć lub poprawić wyniki sprzedażowe z 2020 roku. – mówi Andrzej Gutowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży RONSON Development.

Nasz wskaźnik długu netto do kapitału własnego bez uwzględnienia środków pieniężnych na rachunkach escrow na koniec marca 2021 r. utrzymywał się na bezpiecznym poziomie 27,9% i 22,1% liczony zgodnie z kowenantami obligacyjnymi i Spółka nie posiadała kredytów bankowych. Inwestorzy doceniają naszą wysoką pozycję rynkową, mocny bilans i bardzo dobre wyniki finansowe. W efekcie tuż po zakończeniu I kwartału 2021 r. po raz drugi w historii Spółki w ramach jednej emisji obligacji pozyskaliśmy 100 mln PLN. Popyt na nasze obligacje przekroczył nasze obecne potrzeby i osiągnął 125 mln PLN. Dzięki tej emisji zabezpieczyliśmy nasze średniookresowe potrzeby finansowe, dalsze plany rozwojowe, w tym rozwój nowych projektów, a także rozbudowę banku ziemi oraz możemy odkupić umorzyć zapadające w tym roku serie obligacji – komentuje Yaron Shama, Wiceprezes Zarządu, CFO RONSON Development.

Opublikowano:
13.05.2021