Z czego składa się czynsz w spółdzielni mieszkaniowej? Poznaj szczegóły opłat!

W dużym uproszczeniu, czynsz to opłata administracyjna, jaką w określonych terminach uiszcza się na poczet utrzymania wynajmowanego mieszkania lub lokalu. Niejeden najemca zastanawia się, z czego wynika jej wysokość. Czy czynsz najmu to to samo, co czynsz administracyjny? Na jakie koszty administracyjne warto zwrócić szczególną uwagę? Jakie aspekty wpływają na ich wielkość? Oto kilka kluczowych kwestii, jakie warto poznać w tym zakresie!

mieszkanie

Czynsz najmu, a czynsz administracyjny – co je różni?

Warto wiedzieć, że na rynku nieruchomości mianem czynszu określa się zarówno czynsz najmu, jak i czynsz administracyjny. Jaka jest między nimi różnica?

Wysokość pierwszego z nich ustalana jest indywidualnie w ramach negocjacji pomiędzy wynajmującym dom, mieszkanie lub lokal, a jego najemcą. Zależna jest od wielu czynników, np. lokalizacji nieruchomości, wyposażenia czy jej standardu. Nowe mieszkania w Szczecinie, Warszawie czy Krakowie mogą mieć więc znacznie wyższy czynsz najmu niż te oferowane na rynku wtórnym. Na wysokość czynszu najmu wpływa także przynależność do mieszkania lub lokalu miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej, z których korzystać będzie przyszły najemca.

Czynsz administracyjny natomiast określa się jako sumę opłat wpłacanych na poczet administracji lub spółdzielni czy zarządu wspólnoty mieszkaniowej, którą zobowiązani są uiszczać właściciele mieszkań i lokalów. Koszty administracyjne można podzielić na dwa rodzaje – zależne i niezależne od instytucji zarządzającej danym osiedlem lub wspólnotą.

Na jakie opłaty administracyjne ma wpływ zarządca?

Wysokość niektórych kosztów zależna jest od decyzji podejmowanych przez zarząd wspólnoty osiedla lub spółdzielni mieszkaniowej. Wśród nich najczęściej pojawia się opłata administracyjna związana z takimi działaniami jak:

  • utrzymanie budynku / budynków wchodzących w skład osiedla;
  • ubezpieczenie posesji;
  • usługi świadczone przez serwis sprzątający;
  • koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych (zależne od konkretnej instytucji zarządzającej);
  • wypłata wynagrodzenia zarządu, pracowników administracyjnych oraz pozostałych pracowników zatrudnionych we wspólnocie mieszkaniowej.

Mowa więc przede wszystkim o kosztach związanych z utrzymaniem części wspólnych, takich jak klatki schodowe, windy, elewacja budynku czy dach. Poza przykładowymi kosztami, których wysokość zależna jest od decyzji zarządu instytucji kierującej wspólnotą, wciąż spora część wydatków kształtowana jest przez czynniki od niej niezależne. O jakich aspektach mowa w tym zakresie?

Koszty administracyjne niezależne od zarządcy

Na uwadze warto mieć fakt, że cenę czynszu administracyjnego kształtuje nie tylko instytucja zarządzająca. Zarząd wspólnoty osiedla czy spółdzielni mieszkaniowej nie wpływa na opłaty, które związane są ze zużyciem mediów generowanym przez samych najemców. Należą do nich koszty związane z wykorzystaniem energii elektrycznej, wywozem śmieci czy użytkowaniem centralnego ogrzewania, o ile pochodzi ono z kotłowni wspólnoty lub systemu miejskiego. Koszty administracyjne niezależne od zarządcy to także opłata za ścieki i zużywaną przez najemców wodę. Istotna opłata administracyjna, która pozostaje poza wpływem zarządcy to także podatek odprowadzany od zarządzanej nieruchomości.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

O dokładnej wysokości czynszu – zarówno czynszu najmu, jak i czynszu administracyjnego – najmujący dowiadują się zwykle po raz pierwszy w momencie poszukiwania mieszkania, domu lub lokalu usługowego na wynajem. Analizując dostępne ogłoszenia, warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki podawane są informacje dotyczące tych dwóch aspektów i rozróżnić czynsz za najem nieruchomości od tego, jaki dotyczy wszelkich działań związanych z administrowaniem budynku.

Precyzyjne podanie informacji i wykazanie opłat w obu tych aspektach pozwala potencjalnemu najemcy w łatwy sposób zorientować się, jakiej wysokości są koszty administracyjne, a jakiej opłaty, które dodatkowo powinny zostać doliczone i ich wysokość zależna jest wyłącznie od korzystających z lokalu lub mieszkania osób.

Czy opłata administracyjna może być niższa?

W pewnym stopniu zmniejszenie kosztów jest możliwe – najszybszą drogą wiodącą do ich obniżenia będą decyzje podejmowane przez samych najemców. Działania mające na celu oszczędność wody czy energii elektrycznej, a także segregacja śmieci i dbałość o poszanowanie wspólnego mienia to podstawowe kroki, jakie można podjąć. Choć nie da się wpłynąć na każdy aspekt, z jakim wiążą się omawiane koszty, warto angażować się w życie wspólnoty mieszkaniowej.

Niejednokrotnie to sąsiedzka aktywność staje się motorem napędowym dobrych zmian i punktem motywującym zarządcę do podejmowania określonych i oczekiwanych działań. Uczestnictwo w tym elemencie życia spółdzielni czy wspólnoty zaowocuje zdobyciem informacji w zakresie tego, jakie zmiany, prace remontowe czy działania są planowane przez zarząd w najbliższym czasie. Będzie również okazją do zwrócenia uwagi na działania, które w opinii mieszkańców są zbędne, a ich przeprowadzenie wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów.

Opublikowano:
29.05.2023