Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o wyborze lokalizacji nowej inwestycji mieszkaniowej?

Lokalizacja mieszkania ma kluczowe znaczenie dla każdego klienta kupującego lokal na własny użytek lub w celach inwestycyjnych. Zakup mieszkania od dewelopera dotyczy lokali na powstających i planowanych inwestycjach. Zanim się one rozpoczną, samego dewelopera czeka szereg prac przygotowawczych do inwestycji, a jednym z ważnych czynników decydujących o jej powodzeniu i opłacalności jest wybór działki.

czynniki decydujące o wyborze lokalizacji nowej inwestycji mieszkaniowej

Jakie czynniki decydują o wyborze konkretnej lokalizacji nowych inwestycji mieszkaniowych, które później przekładają się na lokalizację mieszkania? Wyjaśniamy!

Koszt działki, czyli zakup mieszkania od dewelopera w korzystnej cenie

Zanim powstanie osiedle z licznymi nowymi mieszkaniami we Wrocławiu, podobnie jak w innych miastach, dewelopera czeka długi proces związany z wyborem lokalizacji inwestycji. Jak dobrze wiadomo, lokalizacja mieszkania wpływa na jego cenę. Ta zaś jest w dużej mierze determinowana kosztami, jakie deweloper poniesie z tytułu zakupu działki.

Znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla inwestycji musi zostać poparte długotrwałą analizą, obejmującą aspekty prawne, geodezyjne oraz infrastrukturalne. Chodzi o to, aby jak najbardziej atrakcyjną działkę kupić jak najniższym kosztem. Dzięki temu w przyszłości zakup mieszkania od dewelopera w danej cenie będzie dla inwestora korzystną decyzją. Na terenie polskich miast wciąż istnieje bardzo wiele atrakcyjnych gruntów, ale nie wszystkie są dostępne w rozsądnych cenach, osobną kwestię zaś stanowi ich przygotowanie pod inwestycję.

Dostępna infrastruktura

Ważnym czynnikiem, jakim kierują się deweloperzy przy wyborze działki pod inwestycje mieszkaniowe, jest dostępna na miejscu infrastruktura. Nie chodzi wyłącznie o to, aby lokalizacja mieszkania była atrakcyjna dla potencjalnych lokatorów ze względu na dobrą komunikację z centrum miasta, bliskość terenów zielonych, obiektów handlowych i innych udogodnień.

Dewelopera interesuje także obecność infrastruktury technicznej, na przykład dostęp do mediów – przede wszystkim elektryczności. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji prowadzonych na przedmieściach. Jeśli w pobliżu potencjalnego terenu inwestycji nie przebiega sieć elektroenergetyczna, koszty przyłączenia osiedla do niej znacząco rosną. Wówczas zakup mieszkania od dewelopera naturalnie będzie stanowił większy koszt dla potencjalnych kupujących.

To samo dotyczy dróg dojazdowych. Są one niezbędne do przeprowadzenia inwestycji, gdyż na jej teren muszą trafić maszyny budowlane, podobnie jak dostarczane regularnie materiały budowlane. Infrastruktura już na tym etapie może wymagać poprawy. Później obowiązkiem dewelopera jest zbudowanie lub wyremontowanie drogi dojazdowej do osiedla, aby lokalizacja mieszkania stała się atrakcyjna i, przede wszystkim, łatwo dostępna.

Badania geodezyjne

Przed rozpoczęciem inwestycji mieszkaniowej działka wymaga też dokładnych badań geodezyjnych. Ich zadaniem jest określenie składu gleby, który ma znaczenie przy pracach budowlanych. Drugi ważny czynnik stanowi poziom wód gruntowych.

Zazwyczaj korzysta się z ogólnodostępnych map, jednak istnieją tereny, na których uwarunkowania wodne są wyjątkowo niekorzystne, co z kolei wymaga przeprowadzenia dokładniejszych badań. W takim przypadku ekspertyzy nierzadko odbywają się jeszcze przed zakupem działki, dzięki czemu deweloper nie ponosi zbędnego ryzyka. Badania geodezyjne będą miały wpływ na zdobycie pozwolenia na budowę.

Lokalizacja mieszkania zgodna z oczekiwaniami kupujących

Istnieje wiele czynników, na podstawie których inwestorzy decydują się na zakup mieszkania od dewelopera. Jednym z najważniejszych jest oczywiście lokalizacja mieszkania. Przeprowadzenie nowej inwestycji ma sens wyłącznie w okolicy, która będzie atrakcyjna dla przyszłych lokatorów. 

Na powstającym osiedlu deweloper może zadbać o najważniejszą infrastrukturę z punktu widzenia mieszkańców, między innymi sklepy, lokale usługowe, tereny rekreacyjne, a nawet niewielkie obiekty sportowe. Wymagania kupujących mieszkania są jednak znacznie szersze.

Dla wielu osób kluczowa jest możliwość wygodnego dojazdu do centrum miasta lub dzielnic biznesowych, w których na co dzień pracują. W sytuacji, gdy inwestycja powstaje na obrzeżach miasta, nie zawsze jest to oczywiste. Zdarza się, że deweloper w porozumieniu z samorządem decyduje się na sfinansowanie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej – na przykład pętli autobusowej.

Sąsiedztwo działki i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o zakupie działki pod inwestycję zapada z uwzględnieniem sąsiedztwa terenu, na którym ma powstać nieruchomość. Weźmy za przykład przypadek działki, na której powierzchnię zlokalizowane sąsiednio budynki rzucają cień. Osiedle powstałe w tego typu miejscu rzecz jasna byłoby mało atrakcyjne. Z punktu widzenia dewelopera istotna jest decyzja o warunkach zabudowy, niezbędna do wydania pozwolenia na budowę. Brak tego dokumentu może utrudnić lub wydłużyć czas przeprowadzania inwestycji.

Ponadto deweloperzy zaglądają również do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu dowiadują się podstawowych informacji i czy planowana inwestycja nie jest z nim sprzeczna. Prócz tego inwestor upewnia się, że w okolicy nie powstaną w przyszłości obiekty generujące hałas, mocno zacieniające osiedle lub negatywnie wpływające na atrakcyjność inwestycji w inny sposób, choćby ze względu na smog i inne zanieczyszczenia.

Podobnie jak z punktu widzenia kupującego, zakup mieszkania od dewelopera jest decyzją wymagającą głębokiej analizy, tak samo deweloperzy muszą uwzględnić i rozpatrzyć wiele czynników, zanim wybiorą działkę pod inwestycję.

Opublikowano:
3.02.2023