Jakie są najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w nowych budynkach mieszkalnych?

Nowe budynki mieszkalne muszą spełnić szereg warunków, które są stawiane przed deweloperem. Obecne w Polsce przepisy techniczno-budowlane mają zapewnić przyszłym mieszkańcom nowo powstających budynków bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Deweloper dba o zabezpieczenia przeciwpożarowe, sprawność instalacji sanitarnych, trwałość konstrukcji budynku, odpowiednie oświetlenie itp. Które z tych elementów są najważniejsze?

bezpieczne mieszkanie

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Gdy myślimy o bezpieczeństwie budynków jedną z pierwszych rzeczy, która przychodzi nam do głowy, jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wymagań stawianych przed deweloperem w związku z bezpieczeństwem przeciwpożarowym jest wiele. Większość z nich została zapisana w ustawie o prawie budowlanym z 7 lipca 1994 roku[1]. Budynki muszą być wykonane z odpowiednich, trudnopalnych materiałów. Wyjścia ewakuacyjne powinny być prawidłowo oznaczone, a same drogi ewakuacyjne muszą mieć odpowiednio dużą przepustowość, która jest opisana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[2].

Nośność budynków oraz ich elementów po wybuchu pożaru powinna zostać zachowana przez określony czas, który jest zależny od klasy użytkowej budynku. Również rozprzestrzenianie się ognia i dymu po budynku objętym pożarem oraz na sąsiednie budynki powinno być jak najbardziej ograniczone. Polscy prawodawcy oraz sami deweloperzy dokładają wszelkich starań, by zapewnić przyszłym mieszkańcom nowo powstających budynków jak największe bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Konstrukcja budynku

Budynki powinny być projektowane i budowane tak, aby móc przeciwstawić się obciążeniom powstającym w trakcie ich budowy i użytkowania. Zła konstrukcja budynku może prowadzić do jego zawalenia lub uszkodzenia. Konstrukcje budynków mieszkalnych muszą stwarzać warunki nieprzekraczania stanów granicznych nośności oraz przydatności do użytkowania. Przekroczenie tych norm stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzi znajdujących się w budynku i jego pobliżu.

Instalacje sanitarne i elektryczne

Każda z instalacji sanitarnych ma określone zasady bezpieczeństwa. Mieszkania muszą mieć odpowiednią wentylację, którą wykonuje deweloper. Wentylacja powinna być regularnie sprawdzana. W związku z obowiązkiem jej regularnego sprawdzania, możemy spotykać się z odwiedzinami kominiarzy w naszych mieszkaniach, którzy sprawdzają poziom wymiany powietrza.

Instalacje gazowe

O wypadkach związanych z instalacjami gazowymi jest dość głośno – często są to złe wieści. Dlatego odpowiednie wykonanie przyłącza gazowego jest bardzo ważne. Instalacja taka musi cechować się wysoką szczelnością i odpornością na ciśnienie, które według Polskiej Normy nie powinno być większe niż 5kPa. Instalacje gazowe mogą być wykonane z rur stalowych oraz rur miedzianych.

Instalacje wodne

Polskie prawo odnosi się również do instalacji wodnych. Za samą jakość wody w kranach odpowiada firma wodociągowa, ale instalacje wodne wykonuje już sam deweloper. Instalacje te powinny mieć zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych norm ciśnienia i temperatury. Konieczne również by była szczelna, co zapobiegnie możliwości zanieczyszczeniu wody.

Instalacje elektryczne

Kolejnym elementem, który składa się na bezpieczny budynek mieszkalny jest odpowiednie wykonanie instalacji elektrycznej. To zwarcia są przyczynami wielu pożarów, nie wspominawszy o bezpośrednim kontakcie z prądem. Prawidłowo wykonana instalacja musi gwarantować bezpieczeństwo oraz łatwość wymiany, gdy z czasem nastąpi taka konieczność. Ważne jest też ukrycie przewodów elektrycznych w ścianach. Kable mogą znajdować się pod samym tynkiem, ale jego grubość musi wynosić co najmniej 5 mm.

Oświetlenie

Oświetlenie terenów wspólnych, mimo że niepozorne, ma duży wpływ na nasze bezpieczeństwo. Każdy spacerowicz raz idąc po ciemku, czy to w swoim własnym mieszkaniu, czy po ulicy, nie zauważył przeszkody na swojej drodze. Dlatego każde klatki schodowe, piwnice i garaże muszą być oświetlone. Dojścia i dojazdy do budynków również muszą mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku. Dobre oświetlenie odstraszy wandali, złodziei i włamywaczy, którzy wolą działać po zachodzie słońca.

Płoty, place zabaw i inne elementy otoczenia nowego budynku

Współczesne inwestycje deweloperskie, to nie tylko same budynki. Najlepsi deweloperzy na terenie swoich inwestycji wykonują parki na osiedlu, atrakcje dla rodzin z dziećmi, strefy relaksu i inne tego typu inwestycje, które mają za zadanie poprawić komfort przyszłych mieszkańców osiedla. Tutaj również ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Ogrodzenie osiedla

Coraz częściej spotykamy się z osiedlami, które są ogrodzone płotem. Polskie prawo ma oddzielne przepisy dotyczące wykonywania ogrodzeń. Nie mogą one stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Ostro zakończone elementy ogrodzeń nie powinny znajdować się na wysokości niższej niż 1,8 m. Bramy i furtki z kolei nie powinny zawierać progów utrudniających wjazd osobom niepełnosprawnym.

Place zabaw

Rodzice kupujący nowe mieszkania często patrzą na bezpieczeństwo swoich pociech na danym osiedlu. Swoją uwagę zwracają między innymi na place zabaw. Powinny one znajdować się w odległości co najmniej 10 metrów od parkingów samochodowych i miejsc gromadzenia odpadów. Każdy deweloper jest zobowiązany do wybrania terenu, który będzie miejscem bezpiecznym dla dzieci. Ważna jest też nawierzchnia zastosowana do budowy placu zabaw. Nie może być ona zbyt twarda. Stąd najczęstszymi rozwiązaniami są piasek i płyty gumowe.

Altany śmietnikowe

Kolejnym elementem otoczenia budynku, o który musi zadbać deweloper, jest wykonanie odpowiedniej altanki śmietnikowej. Dobrze zbudowana altanka zabezpieczy śmietnik przed dzikimi zwierzętami  i osobami postronnymi.  Ważne są też odpowiednie warunki higieniczne i ekologiczne. Zadaszona altanka chroni śmieci przed słońcem, co spowalnia ich rozkład. Kontenery chronione są też przed deszczem, dzięki czemu po osiedlu nie roznosi się zanieczyszczona woda.

Współczesne budynki mieszkalne są bardzo dobrze zaplanowane od strony bezpieczeństwa. Jednak deweloperzy muszą szczególnie zadbać nie tylko o budynki i nowe mieszkania. Wrocław jest przykładem miasta, gdzie nowoczesne osiedla to nie tylko same nieruchomości, ale też ich najbliższe otoczenie: rabatki, części wspólne, place zabaw. Coraz więcej miast idzie śladem Wrocławia i dlatego zakup mieszkania w nowo wybudowanym budynku jest tu dobrym rozwiązaniem.


[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/O/D19940414.pdf

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/O/D20020690.pdf

Opublikowano:
10.03.2023