Jak sprzedać mieszkanie z darowizny, żeby nie stracić?

Darowizna stanowi w Polsce dość popularny sposób przekazywania własności. Jeśli chodzi o nieruchomości, bardzo często z takiej formy korzystają członkowie najbliższej rodziny, ponieważ wówczas darowizna nie jest opodatkowana. W ten sposób rodzice lub dziadkowie przekazują mieszkania swoim potomkom, którzy rozpoczynają samodzielne życie. Mieszkanie pochodzące z darowizny nierzadko jest tak naprawdę zastrzykiem finansowym od krewnych. W tym kontekście można je potraktować jak konto mieszkaniowe lub przyszły wkład własny na zakup docelowej nieruchomości.

sprzedaż mieszkania z darowizny

Problem w tym, że sprzedaż takiego lokalu jest w Polsce opodatkowana na poziomie 19%, a Urząd Skarbowy nie pozostawia podatnikom zbyt wielu furtek na uniknięcie tego obciążenia. Jak sprzedać mieszkanie pochodzące z darowizny, aby nie stracić, unikając tym samym wysokiego podatku? Wyjaśniamy!

Sprzedaż mieszkania pochodzącego z darowizny z formalnego punktu widzenia

Dla większości Polaków zakup własnej nieruchomości stanowi potężne wyzwanie. Wiąże się z wieloma latami oszczędzania, na przykład w formie lokowania środków na konto mieszkaniowe. Wsparcie rodziny w postaci darowizny będącej nieruchomością bywa dużym gamechangerem. Wielu obdarowanych rozważa sprzedaż uzyskanego mieszkania, by środki przeznaczyć na zakup wymarzonej nieruchomości. Jak ta kwestia wygląda z formalnego punktu widzenia?

Transakcja przebiega identycznie jak sprzedaż każdego innego mieszkania. Do notariusza należy dostarczyć kluczowe dokumenty: numer księgi wieczystej, zaświadczenie o braku zaległości w opłacie czynszu i braku osób zameldowanych w danym lokalu, a także potwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze darowizny, które jest aktem notarialnym.

Sprzedaż mieszkania z darowizny obciążona w wysokim podatkiem

Źródło potencjalnych kłopotów leży gdzie indziej. Jeśli obdarowany pragnie sprzedać uzyskaną nieruchomość natychmiast, musi liczyć się z potężnym obciążeniem ze strony fiskusa. Podatek od sprzedaży mieszkania pozyskanego w drodze darowizny wynosi aż 19%. Innymi słowy taka decyzja stanowi kiepski interes. Odkładając przez lata środki na konto mieszkaniowe, skrupulatnie oszczędzając, zdecydowanie nie warto tracić aż 19% wartości uzyskanej w ramach darowizny nieruchomości.

W takiej sytuacji marne pocieszenie stanowi fakt, że podatek w wysokości 19% precyzyjnie rzecz ujmując dotyczy dochodu ze sprzedaży, a więc cenę transakcji można pomniejszyć o koszty transakcyjne, na przykład notarialne albo związane z usługami pośrednika zajmującego się sprzedażą.

Sprzedaż mieszkania z darowizny po pięciu latach

Jednym ze sposobów uniknięcia tak kosztownego obciążenia ze strony fiskusa jest cierpliwość. W przypadku sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach darowizny obowiązek uiszczania podatku istnieje przez 5 lat. Należy przy tym pamiętać, że chodzi o lata podatkowe, a nie kalendarzowe. Po upływie tego okresu właściciel może bez żadnych przeszkód sprzedać swoją nieruchomość, a nieopodatkowany dochód przeznaczyć na dowolny cel.

Sprzedaż mieszkania z darowizny jak konto mieszkaniowe i wkład własny – sposób na uniknięcie podatku

O wiele bardziej popularnym sposobem na uniknięcie opodatkowania jest tak zwana ulga mieszkaniowa. Polega ona na tym, że sprzedający nie musi odprowadzać należności do fiskusa, o ile uzyskany dochód przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Prawo dokładnie określa, o jakich celach mowa.

Ulga mieszkaniowa dotyczy inwestycji takich jak:

  • nabycie nowej nieruchomości – domu lub mieszkania;
  • nabycie gruntu pod budowę domu;
  • rozbudowa lub przebudowa posiadanej nieruchomości;
  • spłata kredytu hipotecznego, pod warunkiem, że został on zaciągnięty wcześniej.

Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi mieszkaniowej, musi poinformować o tym Urząd Skarbowy. Służy do tego roczne zeznanie podatkowe w formularzu PIT-39. Z ulgi mieszkaniowej nie trzeba korzystać natychmiast. Po zbyciu nieruchomości inwestycje na cele mieszkaniowe muszą odbyć się w ciągu trzech lat podatkowych. Co ważne, wszystkie wydatki powinny być należycie udokumentowane, na przykład w formie faktur i potwierdzeń wykonanych przelewów.

Warto pamiętać, że ulga mieszkaniowa nie musi dotyczyć całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości pochodzącej z darowizny. Jeśli późniejsze inwestycje na własne cele mieszkaniowe okażą się niższe od dochodu ze sprzedaży, podatnik będzie musiał rozliczyć się z powstałej w ten sposób różnicy.

Darowizna od członków najbliższej rodziny to popularny sposób gromadzenia środków na zakup nowego mieszkania w Warszawie. Tak potężny zastrzyk finansowy pozwala obdarowanym na wybór naprawdę atrakcyjnego mieszkania w stolicy.

Wśród inwestycji Ronson Development uwagę zwraca między innymi Osiedle Vola, podobnie jak Ursus Centralny. W obu przypadkach można liczyć na dobrą komunikację z centrum miasta. Ten sam atut będzie posiadało osiedle Zielono Mi na warszawskim Mokotowie. Spokojny azyl na przedmieściach zapewnia osiedle Eko Falenty, z kolei inwestycje toczące się na Białołęce stanowią okazję do skorzystania z niezwykle atrakcyjnych jak na Warszawę cen!

Darowizna w postaci nieruchomości to spory zastrzyk finansowy, który wzmocni dotychczasowe oszczędności i konto mieszkaniowe. Warto po jej sprzedaży nabyć naprawdę atrakcyjne mieszkanie na lata!

Opublikowano:
15.09.2023