Jak kupić mieszkanie z osobą, która nie jest Twoją rodziną?

Nie wszystkie pary decydujące się na wspólne życie pragną stać się małżeństwem. To właśnie związki nieformalne dwojga partnerów stanowią zdecydowaną większość przypadków wspólnego zakupu mieszkania bez pokrewieństwa ani małżeństwa. Wyobraźmy sobie, że para żyjąca w związku nieformalnym przegląda inwestycje mieszkaniowe w Szczecinie i pragnie kupić własne lokum. 

zakup mieszkania

W jaki sposób można dokonać zakupu oraz w jaki sposób rozkładają się udziały partnerów? Czy żyjąc w związku nieformalnym można uzyskać wspólny kredyt na zakup nieruchomości? Czy banki traktują tego typu gospodarstwa domowe inaczej niż małżeństwa? Jak prezentuje się kwestia wkładu własnego i kiedy Urząd Skarbowy może zainteresować się źródłem finansowania? Co stanie się w przypadku rozstania partnerów lub śmierci jednego z nich w przyszłości? Dziś kompleksowo wyjaśniamy kwestię wspólnego zakupu nowego mieszkania przez osoby żyjące w związku nieformalnym. Zapraszamy do lektury!

W jaki sposób kupić mieszkanie wspólnie, żyjąc w związku nieformalnym?

Inwestycje mieszkaniowe w Szczecinie wciąż cechuje wysoka podaż, co oznacza, że potencjalni klienci mają duży wybór. Niestety nowe mieszkania w Szczecinie nie należą do najtańszych, więc większość kupujących mieszkanie na własny użytek musi sfinansować je przy pomocy kredytu. To samo dotyczy związków nieformalnych.

Odkładając chwilowo kwestie kredytu na bok, należy wspomnieć, że kupno mieszkania przez osoby żyjące bez ślubu nie stanowi problemu. Jedyną różnicą pomiędzy kupnem nieruchomości przez małżeństwo a tą sytuacją jest brak wspólnoty majątkowej. Oznacza to w praktyce, że obie strony muszą określić przed notariuszem, jaki będzie ich procentowy udział w nieruchomości, a następnie przelać na konto dewelopera wynikającą z tego podziału kwotę. Zazwyczaj obie strony kupują nieruchomość z udziałem po 50%.

Czy bank może udzielić kredytów w przypadku zakupu mieszkania przez związek nieformalny?

W związku z tym, że inwestycje mieszkaniowe w Szczecinie, podobnie zresztą jak w innych miastach, znajdują się zazwyczaj poza zasięgiem budżetowym osób kupujących pierwsze mieszkanie, partnerzy poszukują finansowania w banku. Procedury, jakie towarzyszą temu w przypadku małżeństw są doskonale znane. Jak banki podchodzą do związków nieformalnych?

Polityka banków w tym zakresie jest dość liberalna i traktują one partnerów jako osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Do banku należy więc dostarczyć podobne dokumenty związane przede wszystkim z zarobkami, aby ubiegać się o kredyt.

Dość znacząca różnica pojawia się jednak w kwestii wkładu własnego. Zanim partnerzy zdecydują się na wzięcie kredytu, muszą u notariusza określić, w jakim udziale pokryją wkład własny. Co istotne, udział we wkładzie własnym determinuje późniejszy udział współwłaścicieli w nieruchomości.

Co w przypadku, gdy przyszli współwłaściciele realnie wnoszą nierówny udział do wkładu własnego, jednak chcieliby dzielić mieszkanie po połowie? To dość skomplikowana sytuacja, ponieważ Urząd Skarbowy może w przyszłości zainteresować się, skąd osoba o relatywnie niskich dochodach wzięła gotówkę na wkład własny. Z kolei przekazanie partnerowi w tym celu darowizny wiąże się z koniecznością odprowadzenia od niej podatku, ponieważ obie strony nie są ze sobą spokrewnione.

Poza koniecznością notarialnego rozstrzygnięcia kwestii wkładu własnego, staranie się o kredyt przez partnerów będących w związku nieformalnym nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi trudnościami.

Jakie rozwiązania istnieją w przypadku rozstania partnerów?

Jeżeli w przyszłości współwłaściciele mieszkania podejmą decyzję, że nie chcą już kontynuować wspólnego życia, istnieją dwa rozwiązania. Jednym z nich jest odkupienie pozostałych udziałów w nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli. To najczęstsza praktyka, ponieważ stanowi najwygodniejsze rozwiązanie.

Teoretycznie w grę wchodzi również podział nieruchomości, o ile da się go w sensowny sposób dokonać fizycznie, podczas gdy z prawnego punktu widzenia nie wpłynie to negatywnie na społeczno-gospodarcze przeznaczenie lokalu lub jego znaczne zmniejszenie. Nowe inwestycje mieszkaniowe w Szczecinie to przede wszystkim standardowe mieszkania w bloku, więc takie rozwiązanie zazwyczaj nie wchodzi w grę.

Co dzieje się w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli mieszkania?

Ostatnią wartą rozstrzygnięcia kwestię stanowi ewentualna śmierć jednego ze współwłaścicieli. Na taką ewentualność warto przygotować testament, ponieważ związek nieformalny nie umożliwia automatycznego dziedziczenia majątku. Dodatkowo rodzina zmarłej osoby miałaby prawo ubiegać się o przysługujący jej zachowek.

Inwestycje mieszkaniowe w Szczecinie coraz częściej przyciągają pary żyjące w nieformalnych związkach. Wspólny zakup nieruchomości nie wiąże się w ich przypadku ze szczególnymi trudnościami!

Opublikowano:
16.06.2023