Dlaczego warto inwestować w nieruchomości deweloperskie – zalety i korzyści

Ze względu na ograniczone ryzyko i potencjalnie wysoką stopę zwrotu inwestowanie w nieruchomości od dawna cieszy się powodzeniem. Co prawda istnieją inwestycje, które potrafią przynieść sporo wyższy zwrot, jednak z pewnością nie są one równie bezpieczne. Na czym polegają główne zalety i korzyści inwestowania w nieruchomości deweloperskie? Dlaczego ten sposób lokaty kapitału warto rozważyć akurat teraz? Wyjaśniamy!

nowoczesne nieruchomości

Wysoka stopa zwrotu

Pierwszym kryterium, ze względu na które ocenia się opłacalność lokaty kapitału jest oczywiście zwrot z inwestycji. Trudno rozstrzygnąć kwestię, czy w przypadku nieruchomości jest on wysoki czy niski, ale w odróżnieniu od inwestycji w instrumenty finansowe bądź lokowania kapitału w banku, w branży nieruchomości jest on praktycznie pewny.

O tym, jak będzie wysoki zadecyduje wiele czynników, które trzeba poddać analizie. Warto zastanowić się nad tym, pod jaką grupę docelową ma być przygotowane mieszkanie, a także czy chodzi o najem długo-, krótko- czy średnio terminowy. Nowe mieszkania w Szczecinie i innych dużych, atrakcyjnych turystycznie miastach zwiększają pole manewru, bo oprócz tradycyjnego wynajmu długoterminowego w grę wchodzi również wynajem krótkoterminowy z myślą o turystach odwiedzających okolicę. Wówczas przychód z tytułu najmu jest bardzo wysoki, ale bywa naznaczony w sezonowością.

Inwestowanie w nieruchomości deweloperskie obarczone znikomym ryzykiem

Nie jest tajemnicą, że inwestowanie w nieruchomości deweloperskie uchodzi za jedną z najbezpieczniejszych form lokaty kapitału. Niezależnie od czynników rynkowych trudno przypuszczać, by rynek nieruchomości radykalnie się załamał do tego stopnia, że mieszkania zaczną tracić na wartości. To samo dotyczy rynku najmu. Wzrost cen, jakiego doświadczają nieruchomości deweloperskie w ostatnich latach, a właściwie dekadach jest faktem.

Nieruchomości deweloperskie jako pasywny dochód

Inwestowanie w nieruchomości deweloperskie stanowi niezwykle komfortowe rozwiązanie z punktu widzenia inwestora, zwłaszcza gdy odbywa się w całości z własnych środków. W końcu wynajem mieszkania bądź lokalu użytkowego przynosi pasywny dochód, co oznacza bezpieczeństwo finansowe. Wielu inwestorów postrzega nieruchomości deweloperskie właśnie w ten sposób. Utrata pracy, choroba lub inna trudna sytuacja mogą przynajmniej częściowo zostać zamortyzowane dzięki regularnym przychodom z tytułu z najmu.

Zabezpieczenie przyszłych pokoleń

Osoby posiadające dzieci postrzegają inwestowanie w nieruchomości deweloperskie z jeszcze innej perspektywy. Dochód czerpany z najmu przez około dwie dekady może stanowić dodatkową pozycję w budżecie rodziny, a sama nieruchomość być postrzegana w 100% inwestycyjnie.

Gdy dziecko dorasta i rozpoczyna samodzielne życie, posiadana nieruchomość będzie dla niego wspaniałym prezentem ułatwiającym start. Obecnie wielu młodych Polaków marzy o własnym mieszkaniu, jednak ze względu na niskie dochody, jak również niekorzystne warunki kredytowania, nie jest w stanie zrealizować tego planu. Część rodziców posiadających odpowiedni kapitał zabezpiecza przyszłość swoich potomków poprzez inwestowanie w nieruchomości.

Dobra koniunktura na rynku najmu

Po omówieniu ogólnych zalet, z jakimi wiąże się inwestowanie w nieruchomości deweloperskie, warto skupić się na czynnikach wpływających na opłacalność takich inwestycji aktualnie. Z raportu przygotowanego przez Cushman & Wakefield wynika że pomiędzy sierpniem 2015 a sierpniem 2022 ceny najmu mieszkań w Polsce wzrosły o 45%. W tym czasie unijna średnia wzrostu wyniosła zaledwie 10%,

Szczególny wzrost cen najmu odnotowaliśmy w ostatnim roku ze względu na czynniki polityczne i ekonomiczne, przede wszystkim przez wojnę na Ukrainie i napływ uchodźców do Polski. Wiele wskazuje na to, że dobra koniunktura na rynku najmu utrzyma się, co oznacza dla inwestorów wysoką stopę zwrotu.

Inwestowanie w nieruchomości jako ochrona przed inflacją

Kolejnym czynnikiem wpływającym od wielu miesięcy na sytuację ekonomiczną Polaków jest inflacja. Jej dwucyfrowe wartości sprawiają, że zgromadzone oszczędności topnieją z miesiąca na miesiąc. W odróżnieniu od lokat bankowych, inwestowanie w nieruchomości deweloperskie przynosi realny zysk i jest przez ekspertów uważane za jedno z najlepszych narzędzi służących do zabezpieczenia kapitału przed inflacją.

Szeroki wachlarz możliwości

Warto pamiętać, że inwestowanie w nieruchomości deweloperskie nie ogranicza się wyłącznie do kupowania mieszkań pod wynajem. Wachlarz możliwości jest szerszy. Współczesne osiedla mieszkaniowe są projektowane na zasadzie wielofunkcyjności. Poza mieszkaniami przewiduje się na nich dużo powierzchni przeznaczonych na lokale użytkowe. Jest to zgodne z oczekiwaniami nabywców mieszkań, którzy lubią jak najwięcej potrzeb realizować w bliskiej okolicy.

Zaletą inwestycji w lokale użytkowe jest niższy koszt, ponieważ zazwyczaj nie wymagają one wykończenia. To przyszły najemca może zaaranżować lokal zgodnie ze swoimi potrzebami i charakterem działalności biznesowej. Ponadto, skoro już zdecyduje się na koszty związane z aranżacją, będzie skłonny do podjęcia długofalowej współpracy z wynajmującym, co oznacza stabilność przychodów inwestora.

Aktualna stabilizacja cen nieruchomości

W 2023 roku mamy do czynienia dość nietypową sytuacją na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań ustabilizowały się, a jest to sytuacja szczególna w ostatnich latach. Zdaniem ekspertów już w 2024 roku czeka nas powrót do wzrostu cen mieszkań. Innymi słowy prawdopodobnie nadszedł najlepszy moment na inwestowanie w nieruchomości deweloperskie, czemu sprzyjają też wspomniane wyżej czynniki makroekonomiczne.

Opublikowano:
31.03.2023