Rekordowy kwartał w historii Ronson Development

Ronson Development w IV kwartale 2016 r. osiągnął najlepszy w swojej historii wynik 275 sprzedanych mieszkań, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. W całym 2016 r. Ronson sprzedał łącznie 821 lokali wobec 906 lokali sprzedanych w rekordowym 2015 r.Ostatni kwartał 2016 r. był również najlepszy w historii Spółki pod względem liczby lokali przekazanych nabywcom. Ronson przekazał klucze do 275 lokali, o 12% więcej niż w IV kwartale 2015 r.

Liczba lokali przekazanych w IV kwartale br. była zatem dokładnie taka sama jak liczba lokali sprzedanych w tym okresie. W całym 2016 r. Ronson przekazał nabywcom łącznie 790 lokali, co stanowi wzrost o blisko 14% r/r.

Rekordowa liczba przekazanych lokali powinna przełożyć się na spodziewane znacznie wyższe wyniki finansowe w porównaniu z 2015 r. – i to bez uwzględnienia transakcji  sprzedaży projektu Nova Królikarnia, sfinalizowanej w grudniu, oraz jej znaczącego pozytywnego wpływu na ubiegłoroczne wyniki finansowe.


– Ostatni kwartał 2016 r. był dla nas rekordowy zarówno pod względem sprzedaży, jak i liczby przekazanych lokali. Największą popularnością wśród nabywców niezmiennie cieszył się projekt City Link na warszawskiej Woli, w ramach którego w samym IV kwartale sprzedaliśmy 83 lokale, a w całym ubiegłym roku aż 237. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ponadto warszawskie Espresso oraz poznańska Kamienica Jeżyce. Łącznie we wszystkich naszych projektach w 2016 r. sprzedaliśmy 821 lokali, czyli nieco mniej niż w rekordowym 2015 r., zgodnie z naszymi zapowiedziami po III kwartale ubiegłego roku. Spadek ten wynika głównie z tego, że w 2016 r. nie uruchomiliśmy projektu Marina Miasto we Wrocławiu, jak pierwotnie zakładaliśmy, a z projektem Miasto Moje na warszawskiej Białołęce wystartowaliśmy później niż planowaliśmy – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson Development.

– Powodem do satysfakcji jest dla nas również przekazanie klientom 790 lokali w 2016 r. W samym IV kwartale wydaliśmy klucze do 275 lokali, co zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym było najlepszym wynikiem w naszej historii. Przełoży się to na istotny wzrost przychodów Ronson Development w porównaniu z analogicznymi okresami 2015 r. W IV kwartale na wyniki pracował głównie drugi etap naszego bardzo rentownego projektu Moko w Warszawie, ukończony w listopadzie, a także pierwszy etap Kamienicy Jeżyce w Poznaniu, którego realizację zakończyliśmy jeszcze w III kwartale – dodał Tomasz Łapiński.
Pod koniec 2016 r. Ronson uzyskał ponadto pozwolenie na użytkowanie dla trzeciego etapu warszawskiej inwestycji Espresso oraz drugiego etapu poznańskiej Kamienicy Jeżyce, przy czym większość lokali wybudowanych i sprzedanych w ramach tych projektów zostanie przekazana i rozpoznana w wynikach finansowych w I kwartale 2017 r. Tylko w tych dwóch projektach na koniec 2016 r. znalazły się 254 lokale wybudowane i już sprzedane, a czekające jedynie na przekazanie klientom, co oznacza bardzo dobre  perspektywy, jeśli chodzi o spodziewane wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

W 2016 r. Ronson zakończył realizację łącznie 7 projektów z 1054 lokalami. W tym samym okresie uruchomił 7 inwestycji obejmujących łącznie 975 lokali. Są to zarówno kolejne etapy wcześniej realizowanych projektów, czyli Espresso IV i City Link III w Warszawie, Chilli City IV i Młody Grunwald III w Poznaniu oraz Panoramika III w Szczecinie, a także zupełnie nowe inwestycje, czyli Nova Królikarnia i Miasto Moje w Warszawie.

Projekt Nova Królikarnia pod koniec ubiegłego roku został sprzedany na rzecz Global City Holdings (GCH) za łączną cenę 175,1 mln zł w ramach transakcji, która umożliwiła  GCH wyjście z akcjonariatu Ronson Europe. Szacowany zysk przed opodatkowaniem z tej transakcji w kwocie około 55 mln zł powiększy wyniki Spółki za 2016 r. Ronson będzie wciąż zarządzać projektem Nova Królikarnia, tj. jego dalszą realizacją i sprzedażą mieszkań, na zasadach komercyjnych.

Na koniec 2016 r. oferta Ronson Development  obejmowała łącznie 980 lokali (930 lokali bez uwzględnienia Novej Królikarni).

Ronson Development – sprzedaż i przekazania lokali

Liczba lokali 4Q 2016 4Q 2015 Zmiana
r/r
2016 2015 Zmiana r/r
Sprzedaż 275 248 +11% 821 906 -9%
Przekazania 275 245 +12% 790 696 +14%

 

 

Opublikowano:
5.01.2017