Wycena zmian lokatorskich

Koszty zmian lokatorskich można podzielić na koszty projektowe i wykonawcze, a ich wysokość zależy przede wszystkim od skali wprowadzanych zmian.

Koszty projektowe

Jeżeli zmiany są nieskomplikowane i nie wymagają wykonywania projektów zamiennych (czyli np. dodatkowego rysunku technicznego w określonym formacie), wówczas koszt ogranicza się jedynie do zaopiniowania rysunków przedstawionych przez klienta.
Jeżeli zaś zmiany są na tyle skomplikowane, że wymagają wydania projektów zamiennych przez biuro projektowe, w takim wypadku koszty naliczane są zgodnie z cennikiem. Dodatkowo istnieje możliwość sporządzenia wyceny niestandardowej. Co istotne, podjęcie prac przez wykonawcę każdorazowo wymaga akceptacji kosztorysu przez klienta.

Koszty wykonawcze

Do czasu rozpoczęcia prac w lokalu lub wykonania/zamówienia konkretnych elementów wykończenia (np. grzejników czy drzwi wejściowych), ich liczba jest sumowana. Ewentualna dopłata doliczana jest wyłącznie wówczas, gdy dodatkowe elementy objęte zmianami przekraczają liczbę ujętą w pierwotnym projekcie wykonawczym.

Przykładowo, jeśli projekt wykonawczy zakładał 10 gniazdek w lokalu, a klient w ramach zmian lokatorskich chciałby mieć do swojej dyspozycji dodatkowe 5 (czyli łącznie 15 sztuk), wówczas za dodatkowe 5 gniazdek należy zapłacić. Z drugiej strony, jeśli klient decyduje się na usunięcie punktu elektrycznego lub sanitarnego, otrzymuje zwrot kosztów według standardowego cennika. W przypadku takich działań, jak np. przesunięcie gniazdek, przyłączy sanitarnych czy otworów drzwiowych, zmiany nie generują dodatkowych kosztów dla klienta. Zużycie materiału pozostaje bowiem na takim samym poziomie.

Opublikowano:
27.01.2017