Jak wybrać najlepszą ofertę i jakie elementy wziąć pod uwagę?

Poszukiwanie mieszkania niekiedy kojarzy się z długimi godzinami spędzonymi na stronach internetowych, żmudnym sprawdzaniem poszczególnych ofert oraz lokalizacji interesujących nas inwestycji. Cały ten proces wcale jednak nie musi być skomplikowany – wystarczy tylko odpowiednio go zaplanować i pamiętać, żeby nie pominąć najważniejszych elementów.

Marta Jankowska, ekspert z Działu Prawnego Ronson Development

Na początku drogi do własnego lokum najczęściej staramy się odpowiedzieć sobie na pytania: Jakiego mieszkania szukam? Czy celuję w kilkupokojowe mieszkanie rodzinne czy wystarczy mi kameralne lokum z aneksem kuchennym? Czy lokalizacja ma dla mnie priorytetowe znaczenie? Odpowiedzi na te pytania często nakierowują na wybór konkretnej oferty. Nie można jednak zapominać o mniej oczywistych elementach, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas podejmowania decyzji o zakupie mieszkania.

1. Pamiętaj, żeby przeczytać prospekt informacyjny wraz z załącznikiem.

Prospekt informacyjny jest nowym instrumentem ochrony praw konsumentów, który wprowadzono wraz z wejściem w życie ustawy deweloperskiej. Prezentuje on przede wszystkim dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, informacje dotyczące nieruchomości, na której prowadzona jest lub będzie budowa oraz najważniejsze informacje o samym projekcie. To właśnie prospekt informacyjny służy potem za podstawę przy sporządzaniu umowy deweloperskiej.

2. Dopytaj o stan prawny gruntu.

Stan prawny gruntu czy nieruchomości można sprawdzić poprzez uzyskanie odpisu z księgi wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd rejonowy. Co istotne, księgi wieczyste są jawne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W przypadku wątpliwości lub niejasności, zawsze warto skorzystać z pomocy ekspertów z Działu Prawnego dewelopera lub specjalistów z biur sprzedaży, którzy chętnie pomogą w całym procesie.

3. Warunki zabudowy.

Jeśli działka, na której ma powstać konkretna inwestycja, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, warto przyjrzeć się warunkom zabudowy określonym w decyzji o pozwoleniu na budowę. To tam można znaleźć informacje na temat parametrów zabudowy i przeznaczenia działki, co pozwoli na uzyskanie bardziej szczegółowego obrazu całego osiedla.

4. Ustawa deweloperska – co mnie chroni?

Na koniec warto również rzucić okiem na zapisy ustawy deweloperskiej, która w zaktualizowanej wersji obowiązuję od początku 2016 r. Opracowano ją w taki sposób, aby w efektywny sposób chronić środki zainwestowane przez klientów deweloperów i ich interesy. Wprowadziła m.in. obowiązek zawierania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo nabywców. Ustawa wprowadziła również mechanizm zabezpieczenia klientów w formie mieszkaniowego rachunku powierniczego. Rachunek taki ma na celu ochronę funduszy nabywców, a kontrolę nad nim sprawują banki. Tym sposobem nabywcy mają pewność, że deweloper wykorzysta złożone na nim środki wyłącznie w celu realizacji inwestycji.

Opublikowano:
27.01.2017

Eksperci