„Wyniki operacyjne 2018 roku będą zbliżone do osiągniętych w 2017 roku” – komentarz wideo

Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development, w komentarzu dla Inwestorzy.tv prezentuje wyniki 2017 roku i plany na 2018 rok.

W materiale m.in. informacje na temat:

  • realizacji planów założonych na 2017 rok,
  • liczby lokali sprzedanych i przekazanych klientom,
  • raportowanych wyników finansowych oraz wyników ekonomicznych, z wyjaśnieniem różnic i wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym,
  • niższych kosztów sprzedaży i marketingu oraz kosztów ogólnego zarządu,
  • planów na 2018 rok, w tym „magii liczby 800”,
  • rozpoczętego procesu przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski.

Opublikowano:
20.03.2018