Ronson Development z wyższą o 23% sprzedażą mieszkań w pierwszej połowie roku

W pierwszym półroczu 2020 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 426 lokali, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za pierwsze sześć miesięcy 2020 r., wyniosła 603 wobec 434 rok wcześniej.

 

W samym drugim kwartale br. Ronson Development sprzedał 149 lokali. – Z powodu pandemii COVID-19, początek drugiego kwartału był trudnym okresem dla całego świata biznesu, a branża deweloperska nie była wyjątkiem. Gdy rząd wprowadził restrykcyjne ograniczenia w przemieszczaniu się, zaczęliśmy szukać nowych sposobów, by pozostać w kontakcie z klientami oraz zaprezentować im naszą ofertę. Tak zrodził się między innymi pomysł na wirtualne dni otwarte transmitowane na żywo na Facebooku. Byliśmy pierwszym deweloperem, który wprowadził takie rozwiązanie. Ta formuła świetnie się sprawdziła i dlatego, mimo złagodzenia wielu obostrzeń, wciąż do niej wracamy – wskazał Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży w Ronson Development. – Dzięki szybkiemu dostosowaniu naszych działań sprzedażowych i marketingowych do nowej rzeczywistości, wyhamowanie sprzedaży obserwowaliśmy jedynie w kwietniu. Maj przyniósł już wyraźne odbicie, a w czerwcu zanotowaliśmy jeszcze wyższą sprzedaż, która nie odbiegała od poziomów osiąganych przed wybuchem pandemii – dodał Andrzej Gutowski.

Motorem sprzedaży w drugim kwartale br. był warszawski projekt Ursus Centralny, w którym Spółka znalazła nabywców na 52 lokale. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: Panoramika w Szczecinie (18 sprzedanych lokali), Viva Jagodno we Wrocławiu (14), Tulip Wilanów w Warszawie (12) oraz Grunwald2 w Poznaniu (11).

Drugi kwartał tego roku był również okresem, w którym Ronson Development przekazał klientom znaczącą pulę mieszkań – od kwietnia do czerwca wręczył klucze do 216 lokali, a narastająco od początku roku przekazał nabywcom 603 lokale (wobec 434 w pierwszej połowie 2019 r.). Najwięcej, bo aż 119 lokali, przekazano w drugim kwartale w projekcie Grunwald2, którego budowa zakończyła się w kwietniu. 46 lokali zostało przekazanych w wysokomarżowym projekcie City Link III na Woli, a 44 we wrocławskim Mieście Marina.

– Od momentu ogłoszenia pandemii, codziennie monitorujemy postępy na placach budowy. Wszystkie nasze projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, czego potwierdzeniem jest terminowe ukończenie budowy osiedla Grunwald2 w Poznaniu. Nie przewidujemy także opóźnień w innych projektach, będących obecnie w realizacji. Na bieżąco prowadzimy również przygotowania do uruchomienia nowych inwestycji, przy czym ostateczne terminy rozpoczynania budowy i sprzedaży nowych etapów będziemy dostosowywać do bieżących warunków rynkowych – powiedział Boaz Haim, prezes Ronson Development. – Jak informowaliśmy wcześniej, Ronson wszedł w okres zawirowań spowodowanych pandemią koronawirusa, będąc w bardzo dobrej sytuacji finansowej, szczególnie w świetle bardzo dobrych wyników za 2019 r. i pierwszy kwartał 2020 r., a dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, zanotowaliśmy dobre wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2020 r., przy czym liczba mieszkań sprzedanych w czerwcu była praktycznie taka sama jak liczby, które znamy z okresu przed pandemią – podsumował Boaz Haim.

 

Ronson Development – sprzedaż i przekazania lokali

Liczba lokali II kw. 2020 II kw. 2019 Zmiana r/r I-II kw. 2020 I-II kw. 2019 Zmiana r/r
Sprzedaż 149 171 -13% 426 345 +23%
Przekazania 216 289 -25% 603 434 +39%

 

Opublikowano:
8.07.2020