Ronson Development udanie zakończył 2019 rok, spodziewa się bardzo dobrych wyników w pierwszej połowie 2020 roku

• W czwartym kwartale 2019 r. Ronson Development wypracował 4,2 mln zł zysku netto, podczas gdy ostatni kwartał 2018 r. zakończył „pod kreską”. W całym ubiegłym roku zysk netto dewelopera sięgnął 17,4 mln zł, czyli o 29% więcej niż rok wcześniej.

• Ronson Development spodziewa się bardzo dobrych wyników finansowych w pierwszej połowie 2020 r. Planuje bowiem przekazać nabywcom około 300 lokali w wysokomarżowym projekcie City Link III na warszawskiej Woli.

• Plany Spółki na bieżący rok zakładają sprzedaż ponad 950 lokali (wobec 761 w 2019 r.) oraz przekazanie klientom łącznie około 950 lokali (w porównaniu z 658 w minionym roku).

Pierwsze przychody i zyski z City Link III

– W czwartym kwartale, zgodnie z zapowiedziami, zakończyliśmy budowę projektu City Link III na warszawskiej Woli. Ta inwestycja od samego początku była jednym z naszych bestsellerów, który ponadto wyróżniał się bardzo wysoką rentownością. Ostatecznie marża brutto sięgnęła niemal 39%. Spośród 368 lokali wybudowanych w tym projekcie, 350 zostało sprzedanych, a pierwsza pula 66 lokali została przekazana nabywcom przed końcem ubiegłego roku. Przełożyło się to pozytywnie na nasze wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2019 rok – wskazał Boaz Haim, prezes Ronson Development.

W ostatnim kwartale 2019 r. Ronson Development wypracował 4,2 mln zł zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. zanotował stratę netto. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 13,7 mln zł (w tym 12 mln zł pochodziło z projektu City Link III) wobec 3,6 mln zł rok wcześniej. Łączne przychody Ronson Development w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosły 53,6 mln zł, czyli o 31% więcej niż w tym samym okresie 2018 r.

Łączne przychody w całym ubiegłym roku wyniosły niemal 233 mln zł, w tym 226 mln zł z tytułu przekazania klientom 467 lokali w projektach objętych pełną konsolidacją. Największy udział w rozpoznanych przychodach miały warszawskie inwestycje: Nova Królikarnia (35%) i Miasto Moje (23%). Choć udział projektu City Link III w całorocznych przychodach wyniósł „tylko” 14%, odpowiadał on aż za 28% zysku brutto. Średnia marża brutto na sprzedaży mieszkań, które zostały przekazane klientom w 2019 r., wyniosła 19,5% w porównaniu z 15,5% w 2018 r.

W 2019 r. Ronson Development przekazał ponadto 191 lokali o łącznej wartości ponad 87 mln zł w projektach City Link I i II, zrealizowanych w ramach joint venture, z 50-proc. udziałem Spółki. Marża brutto na tych projektach przekroczyła 25%, a przypadający na Ronson Development zysk z joint venture wyniósł 9,1 mln zł. Ostatecznie, zysk netto wypracowany przez Ronson Development w 2019 r. sięgnął 17,4 mln zł, czyli o 29% więcej niż rok wcześniej.

Zyskowne pierwsze półrocze 2020 roku

Bardzo dobrze pod względem wyników finansowych zapowiada się także pierwsza połowa bieżącego roku, w szczególności pierwszy kwartał. Na ten okres przypada bowiem przekazanie większości mieszkań w wysokomarżowym projekcie City Link III.

– Na koniec 2019 r. w projekcie City Link III znajdowały się 302 gotowe lokale, które nie zostały jeszcze przekazane nabywcom, z czego 284 były już sprzedane, a łączna wartość zawartych umów wynosiła 143 mln zł. Przy marży brutto na poziomie blisko 39% daje to ponad 54 mln zł zysku brutto z tego jednego projektu. To więcej niż łączny zysk brutto Ronson Development za cały ubiegły rok – wskazał Yaron Shama, wiceprezes i dyrektor finansowy Spółki.

Łącznie we wszystkich projektach Ronson Development planuje przekazać klientom około 950 lokali w 2020 r. wobec 658 w 2019 r.

Miasto Moje i Ursus Centralny napędzą wyniki sprzedażowe

Podobną skalę Ronson Development chce osiągnąć pod względem nowo zawieranych umów sprzedaży. – Nasze plany na 2020 rok zakładają sprzedaż ponad 950 lokali, czyli wyraźnie więcej niż w ostatnich latach. Będzie to możliwe między innymi dzięki temu, że w ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację ponad 1100 lokali, istotnie wzmacniając naszą ofertę. W tym roku dodatkowo chcemy wystartować z budową ponad 900 lokali. Będą to przede wszystkim kolejne etapy naszych dotychczasowych inwestycji, cieszących się dużą popularnością wśród klientów – zapowiedział Andrzej Gutowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development.

– Zakładamy, że motorami sprzedażowymi będą nasze dwa flagowe projekty w Warszawie: Miasto Moje na Białołęce oraz Ursus Centralny, gdzie z powodzeniem wdrażamy koncepcję „miasta w mieście”, łącząc ofertę mieszkań w atrakcyjnej cenie z szerokim wyborem punktów handlowo-usługowych i wspólnymi terenami rekreacyjnymi na terenie osiedla. W każdym z tych projektów planujemy znaleźć nabywców na ponad 200 lokali – dodał Andrzej Gutowski.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Ronson Development

(mln zł) IV kw. 2019 IV kw. 2018 Zmiana r/r 2019 2018 Zmiana r/r
Przychody 53,6 40,8 +31% 232,6 294,1 -21%
Zysk brutto
na sprzedaży
13,7 3,6 +281% 44,3 45,7 -3%
Udział w zysku z joint venture 0,1 0,1 9,1 2,8 +225%
Zysk netto 1) 4,2 (3,8)2) 17,4 13,5 +29%

1) Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
2) Wynik przekształcony zgodnie z MSSF 15.

Ronson Development

Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje mu pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są w niej zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.

Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków i inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w kategorii „Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu. Z kolei w 2017 r. strona internetowa Spółki została nagrodzona tytułem Złota Strona Emitenta w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Opublikowano:
11.03.2020