Ronson Development proponuje wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok i prezentuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 roku

  • Zarząd Ronson Development rekomenduje, by na wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. przeznaczyć 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,8 mln zł. Kwota ta odpowiada ponad 70% ubiegłorocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki.
  • W pierwszym kwartale 2019 r. Ronson Development uzyskał przychody w wysokości 66 mln zł, w tym 59,5 mln zł z tytułu przekazania klientom 132 lokali (w projektach objętych pełną konsolidacją) oraz 6,5 mln zł z tytułu sprzedaży działki we Wrocławiu. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka rozpoznała przychody w łącznej wysokości 80,2 mln zł z tytułu przekazania nabywcom 234 lokali (w projektach objętych pełną konsolidacją).
  • Choć liczba przekazanych lokali w pierwszym kwartale br. była mniejsza niż pierwszym kwartale 2018 r., marża brutto z projektów mieszkaniowych znacząco wzrosła do poziomu 19,6% wobec 13,2% przed rokiem.
  • Wynik netto przypisany akcjonariuszom Ronson Development za I kwartał br. wyniósł 3,5 mln zł i był zbliżony do osiągniętego w analogicznym okresie 2018 r. (3,9 mln zł).

Ponad 70% ubiegłorocznego zysku netto na dywidendę

Zaproponowana przez zarząd Ronson Development wypłata dla akcjonariuszy została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą dewelopera i jest zgodna z przyjętą w ubiegłym roku polityką dywidendową. Zakłada ona przeznaczanie na dywidendę kwoty wynoszącej 50% skonsolidowanego zysku netto, ale nie mniej niż 0,06 zł na akcję (około 9,8 mln zł). Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w takiej właśnie wysokości. Kwota ta odpowiada 73% ubiegłorocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, który wyniósł 13,5 mln zł.

– Sytuacja finansowa Ronson Development jest stabilna, dlatego chcemy kontynuować praktykę dzielenia się wypracowanymi zyskami z naszymi akcjonariuszami – powiedział Nir Netzer, prezes Ronson Development.

Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy za 2018 rok podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, którego zwołanie planowane jest na pierwszą połowę czerwca. Zarząd proponuje, aby dzień ustalenia prawda do dywidendy został wyznaczony na 18 czerwca, a jej wypłata nastąpiła 25 czerwca br.

Mieszkania z wyższą marżą

W pierwszym kwartale tego roku Ronson przekazał klientom łącznie 145 lokali, w tym 132 w projektach objętych pełną konsolidacją i 13 w projekcie City Link I i II, w którym udział Spółki wynosi 50%.

– Największy udział w przychodach i zyskach rozpoznanych w pierwszym kwartale tego roku miał projekt Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, gdzie marża brutto na sprzedaży przekracza 22%. Średnia marża brutto na wszystkich lokalach przekazanych klientom w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 19,6%. W analogicznym okresie ubiegłego roku przekazaliśmy nabywcom znacznie więcej mieszkań, ale średnia marża brutto wyniosła jedynie 13,2%, z uwagi na dwa projekty z blisko zerową marżą (Panoramika w Szczecinie i Młody Grunwald w Poznaniu). W efekcie, w pierwszym kwartale tego roku, mimo mniejszych przychodów, zanotowaliśmy wyraźną poprawę rentowności na poziomie zysku brutto na sprzedaży – wskazał Rami Geris, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Na koniec I kwartału 2019 r. w już ukończonych projektach Spółki znajdowało się łącznie 357 lokali, które nie zostały jeszcze przekazane klientom, w tym 276 lokali było już sprzedanych, a 81 pozostawało w ofercie sprzedaży. Do końca tego roku Ronson Development planuje ponadto zakończyć realizację inwestycji obejmujących łącznie 741 lokali, spośród których 580 było już sprzedanych do marca br.

W całym 2019 r. Ronson planuje przekazać nabywcom około 800 lokali (wobec 764 w 2018 r.).

Dobry początek roku w sprzedaży

W pierwszym kwartale 2019 r. Ronson zakontraktował sprzedaż 174 lokali wobec 188 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość podpisanych umów była natomiast większa o 8% r/r i wyniosła 77,8 mln zł (wobec 71,9 mln zł w I kwartale 2018 r.).

– 174 sprzedanych lokali w pierwszym kwartale należy uznać za bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę fakt, że rozpoczęliśmy ten rok z mocno wyprzedaną ofertą wynoszącą zaledwie 562 lokale. Wynik za pierwsze trzy miesiące br. był znacznie lepszy niż w ostatnim kwartale 2018 r. Od początku tego roku istotnie wzmocniliśmy i urozmaiciliśmy naszą ofertę i na koniec pierwszego kwartału obejmowała ona już 849 lokali. Biorąc pod uwagę kolejne ciekawe projekty w przygotowaniu, jesteśmy pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o realizację naszych planów, zakładających sprzedaż około 800 lokali w całym roku – wskazał Andrzej Gutowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development.

W I kwartale 2019 r. Ronson Development wystartował z budową trzech projektów obejmujących łącznie 461 lokali, a w całym bieżącym roku planuje rozpocząć realizację łącznie ośmiu inwestycji liczących w sumie ponad 1 000 lokali.

Kolejny etap Novej Królikarni w portfelu spółki

Lista nowych inwestycji, które Ronson Development uruchomi w tym roku, może się jeszcze wydłużyć. W kwietniu Spółka skorzystała bowiem z przysługującej jej opcji nabycia kolejnego etapu projektu Nova Królikarnia, zakładającego realizację 84 lokali o łącznej powierzchni około 9,2 tys. m2.

– Nova Królikarnia to najbardziej prestiżowy projekt w naszym portfelu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie nam dotychczas przynosi, dlatego skorzystaliśmy z możliwości nabycia jego kolejnego etapu na atrakcyjnych warunkach. Rozważamy rozpoczęcie realizacji tego etapu jeszcze w tym roku – zapowiedział Nir Netzer.

Opublikowano:
14.05.2019