Ronson Development podtrzymuje plan sprzedaży około 800 lokali w tym roku

W trzecim kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 160 lokali, a narastająco od początku roku 505 lokali. Ponadto, na koniec września br. 88 lokali objętych było umowami rezerwacyjnymi. Przewiduje się, że znakomita większość z nich zostanie rozpoznana w wynikach sprzedaży w czwartym kwartale.

Liczba lokali przekazanych klientom w trzecim kwartale tego roku, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 100. Narastająco od stycznia do września br. Ronson Development przekazał nabywcom 534 lokale.

 

– Zaraportowana przez nas sprzedaż 160 lokali w trzecim kwartale to wynik zbliżony do osiągniętego w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy sprzedaliśmy odpowiednio 174 i 171 lokali. Należy przy tym pamiętać, że w naszych wynikach sprzedażowych prezentujemy jedynie zawarte z klientami przedwstępne umowy sprzedaży oraz umowy deweloperskie, bez umów rezerwacyjnych. Tymczasem na koniec trzeciego kwartału br. aż 88 lokali objętych było umowami rezerwacyjnymi. Zdecydowana większość z nich dotyczy naszego nowego projektu Ursus Centralny w Warszawie, gdzie we wrześniu rozpoczęliśmy zawieranie umów deweloperskich. Projekt ten miał jeszcze niewielki wpływ na wyniki sprzedaży trzeciego kwartału, natomiast będzie miał znaczący udział w sprzedaży za czwarty kwartał tego roku. Po uwzględnieniu umów rezerwacyjnych, łącznie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku znaleźliśmy nabywców na 593 lokale. Nasze plany zakładające sprzedaż około 800 lokali w całym 2019 r. pozostają aktualne – powiedział Andrzej Gutowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development.

Budowa pierwszego etapu projektu Ursus Centralny ruszyła w drugim kwartale br. – Projekt ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Już blisko 70% spośród 138 lokali oferowanych w pierwszym etapie zostało sprzedanych lub zarezerwowanych, choć do zakończenia budowy jest jeszcze około 1,5 roku – wskazał Andrzej Gutowski.

Obok Ursusa Centralnego, dużą popularnością w trzecim kwartale tego roku cieszyły się projekty: Grunwald2 w Poznaniu (31 sprzedanych lokali), Miasto Moje w Warszawie (26 lokali), Panoramika w Szczecinie (25 lokali) oraz Miasto Marina we Wrocławiu (16 lokali).

Liczba lokali, które zostały przekazane klientom Ronson Development w trzecim kwartale tego roku i w związku z tym zostaną uwzględnione w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 100 wobec 190 w analogicznym okresie 2018 r.

– Największy udział w przychodach trzeciego kwartału będą miały projekty ukończone w pierwszej połowie tego roku, w tym kolejne etapy naszej prestiżowej inwestycji Nova Królikarnia na Mokotowie w Warszawie, gdzie przekazaliśmy klientom 22 mieszkania o wysokiej średniej cenie jednostkowej, oraz Vitalia we Wrocławiu, gdzie wydaliśmy klucze do 18 lokali. Ponadto, 42 lokale przekazaliśmy klientom w projektach City Link I i II na warszawskiej Woli, zrealizowanych w ramach joint venture, w którym udział naszej spółki wynosi 50% – wskazał Rami Geris, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Opublikowano:
8.10.2019