Ronson Development podsumowuje wyniki sprzedaży i przekazania w 2018 roku

W 2018 roku Ronson Development zakontraktował sprzedaż 773 lokali wobec 815 rok wcześniej. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ubiegły rok, wyniosła 764 wobec 833 w 2017 roku.

Po bardzo udanych pod względem sprzedaży trzech pierwszych kwartałach 2018 roku, w czwarty kwartał weszliśmy z mocno wyprzedaną ofertą. Ze względów proceduralnych, nowe projekty, z którymi planowaliśmy wystartować w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, rozpoczniemy dopiero w 2019 roku. Dotyczy to m.in. naszej nowej dużej warszawskiej inwestycji Ursus Centralny oraz trzeciego etapu projektu Miasto Moje na Białołęce. W rezultacie, w samym czwartym kwartale 2018 roku zakontraktowaliśmy sprzedaż 134 lokali, co jest wynikiem nieco słabszym niż w poprzednich kwartałach – skomentował Andrzej Gutowski, członek zarządu, dyrektor ds. sprzedaży Ronson Development.

Największą popularnością wśród klientów Spółki w czwartym kwartale 2018 roku cieszyły się projekty: City Link na warszawskiej Woli (43 lokale sprzedane w tym okresie), szczecińska Panoramika (25 lokali) oraz wrocławskie Miasto Marina (23 lokale).

W całym 2018 roku zakontraktowaliśmy sprzedaż łącznie 773 lokali. To wynik lepszy od naszych pierwotnych planów na ubiegły rok, zakładających sprzedaż ponad 750 lokali. Liczba ta nie uwzględnia przy tym rezerwacji na ponad 20 lokali w trzecim etapie projektu Miasto Moje w Warszawie, gdzie przedsprzedaż rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, ale budowa rozpocznie się w tym roku. Jeśli dodalibyśmy te rezerwacje, to bylibyśmy blisko osiągnięcia sprzedaży na podobnym poziomie co w 2017 roku, kiedy znaleźliśmy nabywców na 815 lokali – wskazał Andrzej Gutowski.

Liczba lokali przekazywanych klientom (i rozpoznawanych w przychodach za dany okres) uzależniona jest głównie od harmonogramu realizacji inwestycji. – W czwartym kwartale 2018 roku nie kończyliśmy żadnego projektu. W tym okresie przekazaliśmy klientom lokale we wcześniej ukończonych inwestycjach. Łącznie było to 57 lokali, z czego 21 w ramach naszego prestiżowego projektu Nova Królikarnia. Są to głównie apartamenty o dużych metrażach i wysokiej średniej cenie jednostkowej, w związku z czym będą mieć one największy udział w przychodach za czwarty kwartał 2018 roku – powiedział Rami Geris, członek zarządu, dyrektor finansowy Ronson Development.

Liczba lokali przekazanych klientom w całym 2018 roku wyniosła 764 wobec 833 rok wcześniej.

Opublikowano:
8.01.2019