Ronson przekazał klientom ponad 300 lokali w I kwartale br.

  • W I kwartale 2018 r. Ronson Development przekazał klientom klucze do 301 lokali, co jest wynikiem porównywalnym do osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r., kiedy to wydał nabywcom 299 lokali.
  • W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. Ronson zakontraktował sprzedaż 189 lokali wobec 259 w tym samym okresie przed rokiem.

– Pod względem liczby lokali przekazanych klientom, pierwszy kwartał tego roku był jednym z najlepszych w historii Ronson Development. Łącznie nasi klienci otrzymali klucze do 301 lokali, z czego 58 lokali w ramach ukończonego w lutym czwartego etapu naszej bestsellerowej inwestycji Espresso na warszawskiej Woli, gdzie większość mieszkań została sprzedana na kilka miesięcy przed zakończeniem budowy. Duży udział w łącznej liczbie lokali przekazanych klientom w pierwszym kwartale br. miały również projekty ukończone pod koniec ubiegłego roku, czyli Panoramika III w Szczecinie, City Link I w Warszawie oraz Młody Grunwald III w Poznaniu – wskazał Rami Geris, dyrektor finansowy Ronson Development.

Udział Spółki w projekcie City Link I wynosi 50%, w Espresso – 82%, a we wszystkich pozostałych inwestycjach – 100%.

– Pod względem nowo zawieranych umów, w pierwszym kwartale tego roku zakontraktowaliśmy sprzedaż 189 lokali, co jest wynikiem trochę niższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale zgodnym z naszymi założeniami na 2018 rok. Dobre wyniki sprzedaży zanotowaliśmy zarówno w naszych warszawskich inwestycjach – City Link na Woli i Miasto Moje na Białołęce, jak i we wrocławskimi projekcie Vitalia oraz w szczecińskiej Panoramice – powiedział Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. – Co ważne, spośród 65 lokali sprzedanych łącznie w pierwszym kwartale w projekcie City Link, ponad 50 dotyczyło etapu, w którym udział naszej spółki wynosi 100% – dodał.

Prezentowane przez Ronson Development dane sprzedażowe nie obejmują lokali sprzedanych w ramach projektu Nova Królikarnia na warszawskim Mokotowie, który trafi do portfela Spółki w kwietniu 2018 r. na podstawie umowy zakupu zawartej z Global City Holdings pod koniec marca br. Ronson, pełniąc obecnie funkcję menedżera tego projektu, w I kwartale tego roku znalazł nabywców na 16 apartamentów w Novej Królikarni (wobec 14 w analogicznym okresie 2017 r.).

Na koniec I kwartału 2018 r. w ofercie sprzedaży Ronson Development znajdowało się łącznie 679 lokali. Spółka zamierza wkrótce uruchomić sprzedaż w nowym projekcie przy ul. Świerzawskiej w Poznaniu – Grunwald Kwadrat (Grunwald2), w ramach którego wybudowanych zostanie 268 lokali. Łącznie w 2018 r. Ronson planuje rozpoczęcie budowy i sprzedaży sześciu projektów (w tym kolejnych etapów już realizowanych inwestycji), obejmujących łącznie około 850 lokali.

 

Opublikowano:
6.04.2018