Rekordowy rok 2021 dla RONSON Development pod względem przekazań i wyników finansowych

  • Rekordowa liczba przekazań w 2021: 1.007 lokali (+4% r/r); 877 sprzedanych lokali vs 918 w 2020
  • Przychody z realizacji projektów mieszkaniowych i usług na poziomie 458,4 mln PLN w 2021 r., +14% r/r, marża brutto z projektów mieszkaniowych na poziomie 19,4% w 2021 r. za sprawą zdywersyfikowanego portfolio vs 21,8% w 2020 r. głównie z projektu City Link III
  • Zysk operacyjny w 2021 r. na poziomie 59,2 mln PLN (+7% r/r; z uwzględnieniem zysków ze przedsięwzięć joint venture), zysk netto na poziomie 40,3 mln PLN (+1% r/r)
  • Dobra sytuacja gotówkowa na koniec 2021 roku (133,4 mln PLN, porównywalnie r/r) i bezpieczny poziom wskaźnika dług netto/kapitał własny (25,8x, liczony zgodnie z kowenantami bankowymi)
  • Poszerzenie banku ziemi o 16 nowych działek w 2021 r. (umowy ostateczne i przedwstępne) – zabezpieczony bank ziemi na 5142 lokale na koniec roku (w tym 181 lokali w segmencie PRS)
  • 8 nowych etapów i 5 nowych projektów obejmujących 1123 lokale planowanych do uruchomienia w 2022 r.
  • Wprowadzenie nowego segmentu biznesowego – PRS

RONSON Development, jeden z wiodących i liczących się deweloperów w Polsce, opublikował raport finansowy za 2021 rok. Przychody Spółki z projektów mieszkaniowych i usług wyniosły 458,4 mln PLN, +14% r/r (przekazano rekordową liczbę 1007 mieszkań, +4% r/r). Marża brutto z projektów mieszkaniowych wyniosła 19,4% vs 21,8% 2020. Należy zauważyć, że wpływ na marżę brutto w 2020 roku miał wysoko rentowny projekt City Link III (marża 38,3%), co dodatkowo wpływa na zysk operacyjny i dynamikę zysku netto r/r. Z kolei w 2021 r. rozpoznano zyski z projektu joint venture w wysokości 5,8 mln PLN. W konsekwencji zysk operacyjny w 2021 r. wyniósł 59,2 mln PLN (+7% r/r), a zysk netto 40,3 mln PLN (+1% r/r).

Większość przychodów Spółki w 2021 roku pochodziła z projektów Nova Królikarnia (4 etapy, 22%), Ursus Centralny Ia (11%), Vitalia III (9%), Miasto Moje IV (9%) oraz Viva Jagodno I (8%). W przeciwieństwie do roku 2020, w 2021 r. na poziom zysku brutto wpływało kilka projektów, z największym udziałem projektu Nova Krolikarnia (4 etapy, 15%), Miasto Moje III (14%), Viva Jagodno I (11%) Ursus Centralny 1a (10%) oraz Vitalia III ( 8%).

W 2021 r. RONSON Development sprzedał 877 lokali (wobec 918 w 2020 r.). Głównymi motorami sprzedaży w tym okresie były Ursus Centralny (238) Miasto Moje (208), Nowe Warzymice (127), Viva Jagodno (106), Wilanów Tulip (48) i Panoramika (46).  

Rok 2021 był kolejnym udanym rokiem dla RONSON. Sprzedaliśmy solidną liczbę prawie 900 lokali, co było zgodne z naszymi założeniami budżetowymi i zbliżone do rekordowej w naszej historii liczby sprzedaży odnotowanej w 2020 roku. Naszym celem na 2021 r. nie było pobicie kolejnego rekordu, ale dostosowanie tempa sprzedaży do zmieniających się warunków rynkowych, zwłaszcza w zakresie kosztów. Z drugiej strony, jeśli chodzi o przekazania – przekazaliśmy ponad tysiąc lokali, co było największą liczbą w historii RONSON. Dzięki temu możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi za 2021 rok. Miniony rok był bardzo pracowity dla całej branży i RONSON nie był wyjątkiem – rozpoczęliśmy 7 projektów (w tym nowe projekty i nowe etapy realizowanych projektów), obejmujących 1012 lokali i ukończyliśmy 11 projektów obejmujących 1122 lokale. Kontynuujemy wysokie tempo rozwoju, na bieżąco analizując zmieniające się otoczenie rynkowe. Zakupiliśmy (umowy przyrzeczone i przedwstępne) 16 nowych działek w celu zabezpieczenia naszej przyszłej działalności – dwie z nich dedykowane są pod nasz nowy filar działalności, jakim jest PRS. Naszym zdaniem sytuacja makroekonomiczna i demograficzna w Polsce będzie wspierać rozwój tego segmentu rynku w najbliższych latach i cieszymy się, że możemy być częścią tego trendu – mówi Boaz Haim, Prezes Zarządu, CEO RONSON Development.

Na koniec 2021 r. oferta sprzedaży RONSON obejmowała 785 lokali.  

Przy tak silnym popycie, z jakim mieliśmy do czynienia przez większą część ubiegłego roku, wyzwaniem było odpowiednie zarządzanie ofertą sprzedażową tak, aby była ona szeroka i atrakcyjna, ale jednocześnie odpowiadała zmianom zachodzącym w otoczeniu kosztowym. Dzięki doświadczeniu i elastyczności RONSON jesteśmy w stanie z powodzeniem działać w dynamicznym środowisku biznesowym – utrzymaliśmy wysokie tempo sprzedaży, odbudowując jednocześnie kurczącą się ofertę i intensywnie powiększając bank ziemi. Na koniec 2021 roku posiadaliśmy zabezpieczony bank ziemi na ok. 5.142 lokale. W tym roku zamierzamy rozpocząć 5 nowych projektów i 8 nowych etapów projektów w toku, obejmujących 1123 lokale – mówi Andrzej Gutowski, Wiceprezes, Dyrektor Sprzedaży RONSON Development.

Na koniec 2021 r. Spółka posiadała 891 sprzedanych, ale nie przekazany lokali – 600 w projektach w toku (z czego 524 mają zostać ukończone w 2022 r.) i 291 w projektach zakończonych.

W wyniku rekordowej liczby przekazań w 2021 r. osiągnęliśmy 14% wzrost przychodów z projektów mieszkaniowych i usług r/r. Nasza marża brutto generowana z podstawowej działalności wyniosła w 2021 roku 19,4% – warto wspomnieć, że jest to miks kilku projektów, podczas gdy w 2020 głównym źródłem marży był City Link III, dlatego porównanie marży brutto r/r obciążone jest efektem wysokiej bazy. Zysk operacyjny za 2021 r. wyniósł 59,2 mln PLN, czyli +7% r/r, z pozytywnym efektem rozpoznania projektu Wilanów Tulip, realizowanego w ramach joint venture, a zysk netto za miniony rok wyniósł 40,3 mln PLN (+1%). Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym oraz silnej pozycji gotówkowej jesteśmy w stanie realizować dużą liczbę projektów jednocześnie oraz zawierać liczne transakcje zakupu gruntów, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźnika długu netto do kapitałów własnych – komentuje Yaron Shama, Wiceprezes, CFO RONSON Development.

Opublikowano:
17.03.2022