Mocna końcówka roku w Ronson Development

W czwartym kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 256 lokali, czyli o 91% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Jest to jednocześnie najlepszy wynik sprzedażowy Spółki od dziesięciu kwartałów. W całym 2019 r. Ronson Development sprzedał 761 lokali wobec 773 rok wcześniej.

Liczba lokali przekazanych klientom w czwartym kwartale 2019 r., które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 124, z czego 66 lokali przekazano w wysokomarżowym projekcie City Link III, ukończonym w listopadzie. W całym minionym roku Ronson Development przekazał nabywcom 658 lokali wobec 764 w 2018 r.

– Sprzedaż 256 lokali w ostatnim kwartale ubiegłego roku to najlepszy kwartalny wynik od ponad 2,5 roku. Zgodnie z przewidywaniami, największy udział w tym wyniku miał pierwszy etap naszego warszawskiego projektu Ursus Centralny, gdzie zakontraktowaliśmy sprzedaż 87 lokali. Drugim naszym bestsellerem jest osiedle Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, gdzie w czwartym kwartale sprzedaliśmy 54 lokale. Dużą popularnością cieszyły się również projekty Grunwald2 w Poznaniu oraz Panoramika w Szczecinie, gdzie w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku znaleźliśmy nabywców na odpowiednio 29 i 27 lokali – wskazał Andrzej Gutowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development.

– W ostatnim kwartale 2019 r. istotnie wzmocniliśmy naszą ofertę, uruchamiając czwarty etap projektu Miasto Moje, obejmujący 176 lokali. Rozpoczęliśmy także realizację kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia oraz pierwszy etap zupełnie nowej inwestycji na rynku szczecińskim – Nowe Warzymice, z 54 mieszkaniami. Łącznie w czwartym kwartale 2019 r. rozpoczęliśmy budowę około 280 lokali, a w całym 2019 r. ponad 1100 lokali. Liczymy, że te inwestycje, wraz z projektami, które uruchomimy w 2020 r., przełożą się na dobre wyniki sprzedażowe również w kolejnych kwartałach – dodał Boaz Haim, prezes Ronson Development.

Ważnym wydarzeniem w Ronson Development w IV kwartale 2019 r. było ponadto zakończenie budowy i rozpoczęcie przekazywania nabywcom lokali w projekcie City Link III na warszawskiej Woli. – Projekt City Link charakteryzuje się ponadprzeciętną rentownością. Ronson posiada 100% udziałów w trzecim etapie tej inwestycji (w odróżnieniu od wcześniejszych etapów, w których udział Spółki wynosił 50%). Spośród 368 lokali wybudowanych w tym etapie, ponad 95% zostało już sprzedanych. Pierwszą pulę 66 lokali przekazaliśmy klientom jeszcze przed końcem 2019 r., a pozostałe będą przekazywane sukcesywnie w najbliższych miesiącach – wskazał Rami Geris, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

Łączna liczba lokali przekazanych klientom w czwartym kwartale 2019 r., które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 124, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

 

Ronson Development – sprzedaż i przekazania lokali

Liczba lokali 4Q 2019 4Q 2018 Zmiana r/r 2019 2018 Zmiana r/r
Sprzedaż 256 134 +91% 761 773 -2%
Przekazania 124 57 +118% 658 764 -14%

Opublikowano:
9.01.2020