Księga wieczysta – czym jest, kiedy musisz ją założyć i ile to kosztuje?

Księga wieczysta jest dokumentem, który zawiera informacje na temat nieruchomości, takie jak: numer działki, adres, powierzchnia, rodzaj własności, informacje o osobach posiadających prawa do nieruchomości itp. Jest to rodzaj rejestracji nieruchomości, gdzie wpisywane są wszelkie zmiany jej dotyczące. Chcesz dowiedzieć się kiedy potrzebna jest KW? Nie wiesz jak ją założyć? Albo co oznaczają konkretne pozycje, które się w niej znajdują? W tym artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania.

przegląd księgi wieczystej

Jak mogę założyć Księgę Wieczystą?

Aby założyć Księgę Wieczystą, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do właściwego Sądu Rejonowego dla miejsca położenia danej nieruchomości. Wniosek powinien zawierać dokładne dane dotyczące nieruchomości, takie jak: numer działki, adres, powierzchnia, a także dane osobowe właściciela nieruchomości. Wniosek musi zostać złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Po złożeniu wniosku, Sąd przystępuje do sprawdzenia wszystkich informacji.

Założenie Księgi Wieczystej wiąże się z pewnymi kosztami. Opłaty są uzależnione od wartości nieruchomości oraz od rodzaju i liczby czynności, które będą dokonywane w postępowaniu wieczystoksięgowym. Na ogół koszty wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Dokładne informacje na temat kosztów można uzyskać u komornika sądowego lub na stronie internetowej właściwego Sądu Rejonowego.

Kiedy jest potrzebna KW?

Księgę Wieczystą należy założyć dla nieruchomości, która jej nie posiada. Robimy to w momencie, gdy nabędziemy prawo własności do nieruchomości lub nabędziemy inne prawa związane z nieruchomością, takie jak: służebności, użytkowanie wieczyste, hipoteka. Bez założenia Księgi Wieczystej, prawa te nie będą miały pełnej ochrony prawnokarnej, dlatego jest to niezwykle ważny krok w procesie nabycia nieruchomości.

Jak udowodnić własność w Księdze Wieczystej?

W celu udowodnienia własności nieruchomości zapisanej w Księdze Wieczystej, wystarczy posiadać dokumenty, które potwierdzają nabycie lub przekazanie praw do nieruchomości. Mogą to być takie dokumenty jak: umowa sprzedaży, umowa darowizny, akt notarialny potwierdzający dziedziczenie, umowa o przydziale, umowa o ustanowieniu służebności.

Przy zakupie nieruchomości, kluczowe znaczenie ma umowa sprzedaży, która powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa ta musi zawierać pełne dane nabywcy i sprzedawcy, opis nieruchomości, ustaloną cenę oraz sposób i termin zapłaty. Akt notarialny jest ważnym dokumentem, który potwierdza zmianę właściciela nieruchomości i stanowi podstawę do dokonania wpisu w Księdze Wieczystej.

W przypadku innych czynności, takich jak darowizna, dziedziczenie, przydział, również należy posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzają legalność nabycia lub przekazania praw do nieruchomości. Każdy taki dokument powinien być spisany w formie aktu notarialnego i powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące nieruchomości i stron umowy.

Kto ma dostęp do KW nieruchomości?

Warto wiedzieć, że Księga Wieczysta jest publicznym rejestrem, dostępnym dla każdego zainteresowanego. Można ją zobaczyć w sądzie rejonowym, w którym znajduje się KW nieruchomości lub online na stronie: ekw.ms.gov.pl.

Czy można wprowadzać zmiany w KW?

Księga Wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy, który ma obowiązek wpisywać wszelkie zmiany dotyczące nieruchomości. Dlatego, jeśli dokonano jakiejkolwiek czynności prawnej związanej z nieruchomością, warto sprawdzić, czy wpis w został odpowiednio zaktualizowany.

W przypadku, gdy wpis w Księdze Wieczystej nie jest zgodny z faktycznym stanem prawnym nieruchomości, istnieje możliwość skierowania wniosku o sprostowanie do sądu rejonowego. Sąd rozpatrzy wniosek i dokona niezbędnych zmian w Księdze Wieczystej, aby odzwierciedlała ona rzeczywisty stan prawny nieruchomości.

Wnioskowanie o wpis do Księgi Wieczystej lub sprostowanie wpisu może być skomplikowane i wymagać pomocy notariusza czy adwokata.

Jakie są zalety posiadania Księgi Wieczystej?

Posiadanie Księgi Wieczystej wiąże się z wieloma korzyściami dla właścicieli nieruchomości. Oto kilka głównych zalet posiadania Księgi Wieczystej:

  • Ochrona prawna – wpis w Księdze Wieczystej stanowi oficjalne potwierdzenie własności nieruchomości. Dzięki temu, prawo własności jest chronione prawnie i możliwe jest skuteczne dochodzenie swoich praw.
  • Bezpieczeństwo transakcji – posiadanie aktualnej Księgi Wieczystej ułatwia i zabezpiecza wszelkie transakcje dotyczące nieruchomości, takie jak sprzedaż, darowizna, hipoteka.
  • Unikanie sporów – Księga Wieczysta zawiera wszelkie informacje dotyczące praw do nieruchomości. Dzięki temu, można uniknąć sporów z innymi osobami, które twierdzą, że mają prawa do danej nieruchomości.
  • Monitorowanie zmian – regularne sprawdzanie Księgi Wieczystej pozwala na monitorowanie wszelkich zmian dotyczących nieruchomości, takich jak wpisy nowych dłużników hipotecznych, ograniczenia w użytkowaniu.

Warto również pamiętać, że postępowanie wieczystoksięgowe jest istotne nie tylko dla właścicieli nieruchomości, ale również dla osób zainteresowanych nabyciem praw do danej nieruchomości. Dlatego też, jeśli planujesz zakup nieruchomości, warto upewnić się, czy jest ona wpisana do Księgi Wieczystej. W ten sposób będziesz miał pewność, że nabycie praw do nieruchomości będzie prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Szukasz mieszkania z uregulowaną sytuacją prawną? Sprawdź nowe mieszkania we Wrocławiu.

Opublikowano:
29.11.2023