Jakie są różnice między gwarancją a rękojmią?

Inwestorzy kupujący od dewelopera mieszkania na własny użytek pragną, aby po przekazaniu nieruchomości i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego było ono przygotowane i oddane do użytku zgodnie z treścią zawartą w umowie. Jednocześnie kupujący obawiają się usterek dotyczących mieszkań, które mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka, a ujawnią się dopiero po czasie, na przykład, gdy zapanują zimowe temperatury albo do lokalu dostanie się wilgoć.

różnica między gwarancją a rękojmią

Polskie prawo chroni konsumentów nabywających mieszkania z rynku pierwotnego. W rzeczywistości, nawet po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, inwestor nie jest zdany wyłącznie na siebie, a jego relacja z deweloperem wcale nie dobiega końca, co tyczy się również uwzględnionych w umowie obowiązków dewelopera. W przypadku wykrycia usterek lub uchybień, właściciel mieszkania ma co najmniej dwa sposoby na dochodzenie swoich praw. Jednym z nich jest rękojmia, stosunkowo często mylona z gwarancją. Tak naprawdę to dwa terminy o zupełnie odmiennym znaczeniu, choć skorzystanie z obu rozwiązań może doprowadzić do tych samych skutków. Konsumentów zawsze chroni rękojmia, a w przypadku nieruchomości gwarancja nie jest obowiązkowa. Co to jest rękojmia? Na czym polega i czym różni się od gwarancji? Wyjaśniamy!

Co to jest rękojmia?

Osoby planujące zakup mieszkania i orientujące się w swoich prawach konsumenckich często zaczynają zastanawiać się, co to rękojmia. W rzeczywistości nie jest ona tożsama z gwarancją. Jest to rozwiązanie wynikające z kodeksu cywilnego, o którym można przeczytać w jego drugim rozdziale. Na czym polega rękojmia? Jest to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady, która niejako z mocy prawa przysługuje wszystkim kupującym.

Rękojmia daje kupującemu prawo do reklamacji zakupionego przedmiotu, jeżeli sprzedawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, nawet jeśli gwarancja na dany przedmiot nie obowiązuje. Najczęściej z rękojmi korzysta się w przypadku wykrycia wad fizycznych danego przedmiotu lub obiektu. Możliwość skorzystania z tego prawa obowiązuje na mocy kodeksu cywilnego przez 2 lata, chociaż istnieją wyjątki od tej reguły, przede wszystkim w branży nieruchomości. Na czym polega rękojmia w nieruchomościach? To ochrona kupującego, która w tym przypadku obowiązuje przez okres aż 5 lat.

Czym jest gwarancja deweloperska?

W branży nieruchomości można spotkać się także z gwarancją udzielaną przez deweloperów. Wiedząc już, co to jest rękojmia, warto zadać sobie pytanie, dlaczego równocześnie z nią, ze strony dewelopera, może pojawić się gwarancja. W istocie, jeśli chodzi o gwarancje deweloperskie, są one całkowicie dobrowolne, a ich udzielanie nie jest obowiązkiem.

Jednak deweloperzy stosunkowo często decydują się na udzielenie kupującym mieszkanie gwarancji, ponieważ w ten sposób pragną udowodnić swoją jakość i wysokie standardy. Stanowi to rodzaj wizytówki dewelopera i wyróżnia go na tle konkurencji, która nie stosuje tego rozwiązania. Szczegóły dotyczące tej formy zabezpieczenia, w tym czas jej trwania, powinny znaleźć się w umowie. Jeśli tak się nie stanie, kupujący ma prawo do reklamacji z tytułu gwarancji przez okres dwóch lat.

Gwarancja może być skonstruowana w rozmaity sposób. Niekiedy dotyczy całego mieszkania, a innym razem wyłącznie wskazanych w umowie jego elementów. Ponadto ma za zadanie zabezpieczyć właściciela mieszkania przed ewentualnymi usterkami, które wyjdą na jaw po czasie i które teoretycznie mogłyby narazić kupującego na dodatkowe koszty.

Rękojmia a gwarancja – jakie różnice występują pomiędzy nimi?

Aby lepiej zrozumieć prawa przysługujące kupującemu, warto przedstawić najważniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami.

Podstawa prawna

Dla ochrony kupujących mieszkanie kodeks cywilny przewiduje zabezpieczenie, jakim jest rękojmia, a gwarancja to dobrowolna umowa pomiędzy obydwiema stronami, w której deweloper zobowiązuje się do ochrony praw konsumenta.

Odpowiedzialność sprzedawcy

O ile w przypadku gwarancji odpowiedzialność za wady przedmiotu może ponosić jego producent lub dystrybutor, o tyle rękojmia oznacza odpowiedzialność sprzedawcy. W branży nieruchomości chodzi w tym przypadku o dewelopera.

Zakres ochrony

Rękojmia zapewnia konsumentowi szerszy zakres ochrony. Gwarancja może dotyczyć wyłącznie wad fizycznych przedmiotu, w tym przypadku mieszkania, natomiast rękojmia także wad prawnych. Dobrym tego przykładem jest obciążenie finansowe przedmiotów, o którym nie wiedział kupujący.

Realizacja roszczenia

W przypadku rękojmi kupujący może dochodzić swoich roszczeń na kilka sposobów – na przykład poprzez wymianę, naprawę, a nawet zwrot pieniędzy. Gwarancja pozostawia sprzedającemu dowolność w tej kwestii.

Na czym polega rękojmia w nieruchomościach?

Na koniec warto zastanowić się, na czym polega rękojmia w przypadku nieruchomości. Stanowi ona doskonałe narzędzie, pozwalające dochodzić swoich praw u dewelopera, który nie wywiązał się z umowy. Jednym z przykładów takich uchybień są usterki mieszkania, które pojawią się dopiero po czasie, choćby nieprawidłowy montaż okien, wadliwe ocieplenie budynku czy odpadający tynk. Jednocześnie rękojmia pozwala dochodzić swoich praw, gdy deweloper zaniechał wpisanych w umowie obowiązków, na przykład montażu domofonów.

Kupując nowe mieszkanie w Szczecinie lub innym mieście warto znać swoje prawa, które, ze względu na rękojmię, nie ograniczają się wyłącznie do ewentualnych zapisów gwarancyjnych zawartych w umowie.

Opublikowano:
12.11.2022