Jakie dokumenty należy przygotować przed kupnem nieruchomości?

Planujesz kupno nieruchomości? Z pewnością koncentrujesz się na znalezieniu atrakcyjnej cenowo i spełniającej twoje oczekiwania oferty. Jednak na tym nie kończą się wysiłki. Gdy podejmiesz decyzję o kupnie, czeka na ciebie wiele formalności. Wśród nich znajdują się dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania. Część z nich musisz skompletować samodzielnie, inne otrzymasz od sprzedającego, a kolejne będą obustronnymi umowami. Jakich formalności i dokumentów wymaga kupno nieruchomości? Dziś przedstawiamy krótki poradnik odnoszący się do zakupu mieszkania z rynku pierwotnego.

kupno nieruchomości

Dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania – czego wymagać od sprzedającego

Niezależnie od tego, czy planujesz kupno nieruchomości z rynku pierwotnego, czy wtórnego, twoim zadaniem jest zorientować się, jaki jest stan prawny lokalu. Skoncentrujmy się na rynku pierwotnym, czyli kupowaniu nieruchomości od dewelopera. Jakie dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania powinien przedstawić ci sprzedający?

Prospekt informacyjny

Planując kupno nieruchomości, musisz wymagać od dewelopera przedstawienia ci prospektu informacyjnego. Taki obowiązek nakłada na sprzedających ustawa deweloperska. Dokument składa się z części ogólnej, zawierającej informacje na temat dewelopera oraz samej inwestycji. W ten sposób poznasz między innymi warunki odstąpienia od umowy, akty planowania przestrzennego, numer pozwolenia na budowę oraz planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych wraz z ich harmonogramem.

Części indywidualna dotyczy natomiast konkretnego mieszkania, jego ceny, powierzchni, położenia i usytuowania w budynku czy daty ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Informacje zawarte w prospekcie są dla dewelopera wiążące, a później stanie się on integralną częścią umowy przedwstępnej.

Pozostałe dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania dostarczane przez sprzedawcę:

 • odpis z księgi wieczystej gruntu,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • potwierdzenie prawa dewelopera do nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (o ile takowy istnieje),
 • pozwolenie na budowę.

Powyższe dokumenty są niezbędne do sporządzenia umowy deweloperskiej. Gdy nastąpi kupno nieruchomości, a więc sporządzenie notarialnej umowy kupna sprzedaży, potrzebne będą dwa kolejne dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów i budynków, 
 • aktualny odpis z księgi wieczystej.

Jeśli kupno nieruchomości finansujesz za pośrednictwem kredytu hipotecznego, musisz posiadać również oświadczenie banku, który udziela ci finansowania.

Dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania na kredyt

Chociaż ceny nowych mieszkań w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i innych polskich miastach uległy w tym roku stabilizacji, wciąż pozostają wysokie. Większość kupujących decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Przed wizytą w banku należy skompletować kolejne dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania, na podstawie których instytucja ocenia zdolność kredytową i wydaje decyzję.

Jakie dokumenty należy przedstawić w banku, aby uzyskać kredyt hipoteczny na kupno nieruchomości?

Dokumenty potwierdzające tożsamość:

 • dowód osobisty, 
 • dodatkowy dokument ze zdjęciem, 
 • opcjonalnie skrócony odpis aktu małżeństwa, 
 • opcjonalnie akt urodzenia dziecka.

Dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania – weryfikacja źródła przychodów

Jako osoba zatrudniona na umowę o pracę musisz przedstawić bankowi:

 • wyciąg z konta bankowego za ostatnie miesiące, 
 • deklarację PIT za ostatni rok, 
 • umowę o pracę lub świadectwo pracy, 
 • zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę.

Nieco więcej dokumentów bank będzie wymagał od ciebie, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą. Twoim obowiązkiem będzie prawdopodobnie przedstawienie:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG, 
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami, 
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych, 
 • poświadczenia nadania numerów REGON i NIP, 
 • deklaracji PIT za poprzedni rok lub lata, 
 • wyciągów z konta bankowego za ostatnie miesiące.

Dodatkowo bank będzie wymagał od ciebie przedstawienia umowy przedwstępnej zawartej z deweloperem. Ponadto musisz zabrać ze sobą dokumenty, które były wymagane do jej sporządzenia, a także inne, związane z nieruchomością, jeżeli bank będzie ich wymagał.

Ze względu na wysokie stopy procentowe uzyskanie kredytu hipotecznego na kupno nieruchomości stało się trudniejsze. Jeśli szukasz atrakcyjnych warunków finansowania, skontaktuj się bezpłatnie z doradcami Ronson Development, którzy pomogą ci w przeanalizowaniu ofert wiodących banków, a także przygotowaniu wniosku.

Kupno nieruchomości – formalności po przeprowadzeniu transakcji

Gdy skompletujesz już wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zakupu mieszkania i podpiszesz notarialną umowę kupna sprzedaży, stając się właścicielem nieruchomości, czeka cię jeszcze kilka spraw do załatwienia.

Formalności związane z zakupem nieruchomości od dewelopera:

 • rozliczenie podatku VAT, 
 • udostępnienie bankowi odginał aktu notarialnego własności mieszkania kupowanego na kredyt, 
 • zgłoszenie do Urzędu Miasta w celu wyliczenia podatku od nieruchomości, 
 • uzyskanie czynszu administracyjnego wraz z zaliczkami od zarządcy nieruchomości, 
 • podpisanie umów z dostawcami mediów.

Kupno nieruchomości wiąże się z wysiłkiem i wieloma formalnościami, za to na końcu, gdy staniesz się szczęśliwym właścicielem mieszkania, poczujesz z tego powodu ogromną satysfakcję!

Opublikowano:
14.04.2023