Jak Nowy Ład wpłynął na kredyt hipoteczny?

Nowy Ład, zwany również niekiedy Nowy Polski Ład, to rządowy program, który skupia się na wsparciu rozwoju różnych aspektów gospodarki i społeczeństwa Polski. Jest to odpowiedź na szkody, jakie wyrządziła pandemia w naszej gospodarce. Nowy Ład ma zmniejszyć nierówności społeczne i poprawić warunki życia Polaków. Nowy Ład a mieszkania, budowa domu oraz kredyty hipoteczne – tymi zagadnieniami zajmiemy się w tym artykule.

apartament

Program opiera się na pięciu fundamentach, którymi są: niższe podatki, poprawa działania służby zdrowia, rozwiązanie trudności mieszkaniowych Polaków, podwyższenie emerytur oraz próba wytworzenia pół miliona nowych miejsc pracy. Realizacja Nowego Ładu zakłada przeznaczenie 650 miliardów na realizację celów, które powinny zostać osiągnięte do 2030 roku.

Nowy Ład a polityka mieszkaniowa

Jednym z pięciu fundamentów Nowego Ładu są propozycje dotyczące zakupu oraz budowy mieszkań i domów. Jak informuje rząd, są to rozwiązania wychodzące naprzeciw trudnościom mieszkaniowym Polaków. Pięć podstawowych fundamentów jest podzielonych na dziesięć obszarów oraz dziesięć kluczowych projektów. Są one nowe i całkiem znaczące propozycje, a zrealizowane mogą istotnie wpłynąć na przykład na kredytowanie mieszkań.

Projekty i propozycje, które bezpośrednio wpływają na rynek nieruchomości to „Mieszkanie Bez Wkładu Własnego”, dopłata do kredytu hipotecznego, bony mieszkaniowe, a także program „Dom Bez Formalności”. Przyjrzyjmy się im po kolei, skupiając się głównie na kwestiach kredytu hipotecznego.

Nowy Ład a kredyt hipoteczny na mieszkanie

Obecnie, aby otrzymać kredyt hipoteczny, według rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, należy wnieść wkład własny, najczęściej w wysokości 20%. Przy kredycie zaciąganym na kwotę kilkuset tysięcy złotych, są to duże kwoty, bywa że nieosiągalne dla wielu osób. Ma to zabezpieczać zarówno bank udzielający kredytu, jak i uwiarygadniać kredytobiorcę.

Nowa propozycja rządu, prosto z planu Nowy Ład „Mieszkanie Bez Wkładu Własnego”, zakłada, że państwo polskie będzie udzielać bankowi gwarancji, że w przypadku problemów z terminową spłatą rat kredytu, rząd pomoże kredytobiorcy w ich regulowaniu. Tym samym państwo polskie, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, będzie gwarantować wkład własny nawet do kwoty 100 tysięcy złotych przez okres minimalnie 15 lat. Co więcej, jeśli rodzina zaciągająca kredyt, na przykład na nowe mieszkanie w Poznaniu, powiększy się o nowych potomków, może liczyć na tzw. spłatę rodzinną, która może sięgnąć nawet 60 tysięcy złotych.

Nowy Ład i bon na mieszkanie

Bon na mieszkanie to kolejna propozycja, którą możemy znaleźć w programie Nowy Ład. Będzie można wykorzystać je jako pomoc w inwestycjach w nieruchomości. Tutaj wyszczególniono dwa typy bonów – rodzinny oraz społeczny.

Bon rodzinny przewidziany jest dla rodzin, które posiadają co najmniej trójkę dzieci lub z dziećmi z niepełnosprawnościami. Taki bon będzie można wykorzystać bezpośrednio na zakup lub budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania. Tym samym będzie to miało wpływ na spadek ilość zaciąganych kredytów hipotecznych. Bon społeczny natomiast pozwoli jego beneficjentom wpłacić jego wartość na budownictwo społeczne lub jako wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.

Dopłata do kredytu hipotecznego w Nowym Ładzie

Jakie konsekwencje niesie Nowy Ład? Zakup mieszkań stanie się łatwiejszy. Twórcy tego projektu zaznaczają, że zależy im, by jak najwięcej Polaków miało stabilną sytuację mieszkaniową. Wcześniej wspomnianą formą pomocy było zabezpieczenie przez program wkładu własnego, który, według rządzących, jest główną przeszkodą w zaciągnięciu kredytu wśród Polaków.

Kolejnym ułatwieniem ma być bezpośrednia dopłata do kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom. Tutaj ponownie znaczenie będzie miała liczba dzieci w danej rodzinie. Dopłata Nowego Ładu do kredytu hipotecznego będzie uzależniona od liczby dzieci i najbardziej wspomoże rodziny wielodzietne. Rodzina, która ma zagwarantowany kredyt, może wnioskować o bezzwrotne dofinansowanie w wysokości nawet do 60 tysięcy złotych. Podział wygląda następująco – dopłata do 20 tysięcy złotych po urodzeniu drugiego dziecka, 60 tysięcy złotych po urodzeniu trzeciego dziecka oraz dopłata do 20 tysięcy złotych po urodzeniu czwartego i kolejnego dziecka.

Dom Bez Formalności w Nowym Ładzie

Ostatnim interesującym nas zagadnieniem dotyczącym Nowego Ładu i mieszkań jest możliwość zbudowania domu bez początkowych formalności. Program zakłada, że budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 jest możliwa na podstawie samego zgłoszenia. Tym samym każdy może rozpocząć stawianie małego jednorodzinnego domu, kierując tym procesem samodzielnie.

Nie będą potrzebne: pozwolenie na budowę, zatrudnianie kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy. Dzięki temu osoba budująca istotnie przyśpieszy początek prac oraz zaoszczędzi kilka tysięcy złotych. Takie ułatwienia mogą sprawić, że więcej osób zdecyduje się na inwestycję w budowę i tym samym zwiększy się zapotrzebowanie na kredyty hipoteczne, które, jak wykazano powyżej, będzie coraz łatwiej zaciągnąć oraz uzyskać na nie dofinansowanie.

Kredyt hipoteczny na mieszkanie a Nowy Ład – podsumowanie

Nowy Ład, wraz ze swoimi programami ułatwiającymi uzyskanie i spłatę kredytu, może znacząco wpłynąć na rynek nieruchomości oraz ilość pobieranych kredytów hipotecznych. Na ocenę jego długofalowych skutków musimy jeszcze poczekać, ale niewątpliwie proponowane zmiany mogą pomóc wielu osobom w uzyskaniu kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Opublikowano:
26.11.2022