Dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania

Zakup wymarzonej nieruchomości wiąże się z poniesieniem pewnych wydatków. Warto wcześniej przygotować się na te koszty, odłożyć odpowiednią kwotę, aby nic nas nie zaskoczyło. Cena apartamentu to nie wszystko – pojawiają się również dodatkowe wydatki związane z zawarciem transakcji. Jakie?

Dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania

Koszty towarzyszące zakupowi nieruchomości

Analizując, czy możemy sobie pozwolić na zakup mieszkania, oceniamy przede wszystkim, czy mamy wystarczająco oszczędności na nabycie apartamentu lub ewentualnie czy zdolność kredytowa pozwala nam na pożyczenie środków od banku. Rzeczywiście ta część inwestycji jest najbardziej kosztowna, ale na niej nie zamykają się wydatki, którym będziemy musieli podołać. Na co jeszcze potrzebujemy pieniędzy? Jakie są dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania?

Prowizja agenta nieruchomości

Pośrednik, który znalazł dla nas mieszkanie i przeprowadził przez całą transakcję zakupu lokalu, robi to najczęściej odpłatnie. Na rynku możesz znaleźć ekspertów, którzy nie pobierają opłaty od kupującego, a jedynie od sprzedawcy – zwróć na to uwagę, zawierając umowę.

Najczęściej jednak kosztem są obciążane obie strony transakcji, a opłata wynosi od 2 do nawet 4 proc. ceny transakcyjnej. W przypadku lokalu, który kosztuje 400 tys., będzie to od 4 do 8 tys. złotych kosztów na jedną stronę umowy.

Uwaga: najczęściej w umowach podawana jest prowizja netto, zatem należy doliczyć do niej jeszcze podatek VAT.

Koszt zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego

Przeniesienia prawa własności do lokalu dokonuje się u notariusza. Zawarta umowa musi mieć formę aktu notarialnego, co wiąże się z poniesieniem kosztów. Niektóre opłaty obowiązują wyłącznie w przypadku zakupu korzystania z kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym. Na tym etapie należy się liczyć z poniesieniem kilku wydatków, takich jak opłaty administracyjne i nie tylko. Mianowicie:

  • podatek od nieruchomości – a dokładnie podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. od wartości mieszkania;
  • opłata za zawarcie umowy w formie aktu notarialnego u notariusza – w tym przypadku znana jest tylko maksymalna opłata wymieniona w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; najczęściej będzie to 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł, co obowiązuje w przypadku transakcji nieruchomościami od wartości powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł;
  • podatek od czynności cywilno-prawnych za wpis do hipoteki – 19 zł;
  • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości – 60 zł;
  • opłata sądowa za wpisy do księgi wieczystej – 200 zł za każdy;

Uwaga: tym, co warto wiedzieć przed zakupem mieszkania od dewelopera, jest kwestia podatku PCC. Nabywca nie płaci go, zatem jest zwolniony z daniny w wysokości 2 proc. wartości nieruchomości.

To wszystko są wydatki, które należy uznać za koszty transakcyjne zakupu mieszkania.

Podatek VAT od zakupu mieszkania

Ten podatek jest naliczany w przypadku lokali z rynku pierwotnego. Zdarza się, że deweloperzy podają cenę netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 proc. Warto sprawdzić, czy aby na pewno zaprezentowana cena jest ostateczna, nie trzeba do niej już niczego doliczać. VAT to w tym przypadku podatek od zakupu mieszkania od dewelopera.

Opłaty związane z kredytem hipotecznym

Zdecydowana większość dokumentów, które należy załączyć do wniosku o kredyt, nie wiąże się z ponoszeniem kosztów. Natomiast są też takie, gdzie wydatek się pojawi. Prowadzący działalność muszą ponieść koszt zaświadczenia o braku zaległości finansowych w urzędzie skarbowym – wydanie tego dokumentu kosztuje 21 zł. Potrzebny jest również odpis z księgi wieczystej nieruchomości, który kosztuje 20 zł w przypadku pobrania online lub 30 zł, jeśli zostanie to załatwione w siedzibie sądu.

Inne koszty, które mogą się pojawić, to najczęściej kilka lub kilkanaście złotych, jeśli jest potrzebny wyciąg bankowy. Natomiast inne zaświadczenia, m.in. z ZUS, nie wiążą się z ponoszeniem wydatków.

Kredytowi hipotecznemu towarzyszy również koszt wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. Oczywiście zaciągnięcie zobowiązania także będzie się wiązać z wydatkami – zależnymi od wysokości, czasu spłaty, wielkości wkładu własnego i nie tylko.

Ubezpieczenie nieruchomości

W przypadku mieszkania kupionego na kredyt bank wymaga najczęściej zawarcia polisy zapewniającej podstawową ochronę, mianowicie – obejmującą mury i elementy stałe. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i parametrów ochrony takie ubezpieczenie kosztuje najczęściej od 100 do 300 zł. Bez polisy bank może odmówić wypłacenia kredytu.

Natomiast warto, aby ochrona była szersza – obejmowała kradzież z włamaniem, ruchomości domowe czy też spowodowanie szkody sąsiadowi poprzez np. zalanie jego mieszkania. Taka ochrona wiąże się już z większym kosztem, ale decydując się na nią, zabezpieczamy się przed ponoszeniem skutków finansowych przeróżnych szkód.

Warto zainwestować zarówno w ubezpieczenie nowego mieszkania, ale i wtedy, gdy mamy lokal z rynku wtórnego.

Przygotowanie lokalu do zamieszkania

To dodatkowe koszty zakupu mieszkania, które mogą być wysokie, natomiast zależą od stanu nieruchomości. W przypadku lokalu z rynku wtórnego możliwe, że konieczny będzie generalny remont, wyrównywanie ścian, a może nawet zmiana układu pomieszczeń.

Przy nowym mieszkaniu tych kosztów powinno być zdecydowanie mniej, natomiast wszystko zależy od tego, jakie są oczekiwania właściciela, na jakie rozwiązania się zdecyduje. Przeprowadzenie remontu może kosztować kilka tysięcy, jeśli prace wykonamy samodzielnie, ale też kilkadziesiąt tysięcy czy powyżej 100 tysięcy, jeśli korzystamy z usług fachowców i wysokiej jakości, kosztownych materiałów. Niemniej jednak przygotowanie lokalu do zamieszkania jest jednym z większych wydatków wiążących się z zakupem nieruchomości.

Dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania – podsumowanie

Trudno z góry wyliczyć, ile wyniosą koszty towarzyszące transakcji, gdyż to zależy od wielu czynników. Czy w transakcji będzie uczestniczyć agent nieruchomości? To lokal z rynku wtórnego czy pierwotnego? Kupowany przy wsparciu kredytem bankowym czy za gotówkę? Wymaga generalnego remontu czy drobnych zmian? W każdym przypadku koszty należy kalkulować indywidualnie.

Opublikowano:
8.06.2022