Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami. Znajdziesz tu wszelkie informacje dotyczące tego, co dzieje się w Ronson Development. Wszystko na temat firmy oraz poszczególnych inwestycji – zarówno zakończonych, trwających, jak i planowanych. Dla pracowników mediów i nie tylko.

Kontakt dla mediów

Paulina Deryło
NBS Communications Sp. z o.o.
T: 22 826 74 18
K: 519 856 375
M: pderylo@nbs.com.pl

16 lutego 2017 r

Rekordowo wysokie zyski Ronson Development w 2016 r.

Ronson Development opublikował wyniki finansowe za 2016 r.:

* Łączne przychody Grupy Ronson w 2016 r. wyniosły blisko 485 mln zł,
co oznacza wzrost o 72% w porównaniu z 2015 r.

* Istotny wpływ na wyniki ubiegłego roku miała sprzedaż projektu Nova
Królikarnia za łączną cenę 175 mln zł. Wyłączając tę transakcję,
przychody Grupy Ronson sięgnęły niemal 310 mln zł i były o 10% wyższe
niż rok wcześniej.
* W 2016 r. Ronson Development przekazał klientom 781 lokali, czyli o
12% więcej niż w 2015 r., kiedy wydał klucze do 696 lokali.

* Zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w 2016 r. wyniósł 118,7 mln zł
wobec 51,3 mln zł w 2015 r., co stanowi wzrost o 131%.

3 lutego 2017 r.

Ronson Development sprzedał już ponad 60% mieszkań na osiedlu Panoramika w Szczecinie

 

Ronson Development sprzedał już prawie 200 z 319 mieszkań dostępnych w projekcie Panoramika w szczecińskiej dzielnicy Warszewo. Pierwsze dwa etapy osiedla są w większości wyprzedane, ale w ofercie III etapu wciąż dostępny jest szeroki wybór kawalerek oraz mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych o powierzchni od 30 do 105 m2. Ceny zaczynają się od 4390 zł za m2.

19 stycznia 2017.r

Ronson planuje wypłatę zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję

Rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu Spółki dotyczący zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję. Uchwałę w tej sprawie podejmie NWZ zwołane na 1 marca.

13 stycznia 2016 r.

Strefa rekreacji Moko Club otwarta dla mieszkańców osiedla Ronson Development

Ronson Development przekazał na ręce mieszkańców osiedla Moko przy ul. Magazynowej w Warszawie klucze do specjalnie zaprojektowanej strefy rekreacji Moko Club. Będzie to miejsce spotkań służące rodzinnej i sąsiedzkiej integracji. Do dyspozycji mieszkańców osiedla są takie atrakcje, jak stół bilardowy, konsola do gier czy strefa telewizyjna.

5 stycznia 2017 r.

Rekordowy kwartał w historii Ronson Development

 

Ronson Development w IV kwartale 2016 r. osiągnął najlepszy w swojej historii wynik 275 sprzedanych mieszkań, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. W całym 2016 r. Ronson sprzedał łącznie 821 lokali wobec 906 lokali sprzedanych w rekordowym 2015 r.

23 grudnia 2016 r.

Ronson sprzedał projekt Nova Królikarnia łącznie za ponad 175 mln zł

Ronson Europe sfinalizował transakcję z Global City Holdings (GCH), w ramach której sprzedał na rzecz GCH warszawski projekt Nova Królikarnia za cenę 175,1 mln zł. Cena sprzedaży jest regulowana w gotówce – w kwocie blisko 34,3 mln zł, ponadto Spółka odkupiła od GCH pakiet blisko 40% akcji własnych za łączną kwotę niemal 140,9 mln zł (1,30 zł za akcję). Zysk ze sprzedaży projektu powiększy wyniki Ronson Europe za 2016 r.

22 grudnia 2016 r.

Akcjonariusze Ronson Europe jednogłośnie zgodzili się na transakcję z Global City Holdings

Walne zgromadzenie Ronson Europe zgodziło się na przeprowadzenie transakcji, która umożliwi Global City Holdings (GCH), jednemu z dwóch głównych akcjonariuszy Spółki, wyjście z akcjonariatu. Ronson odkupi od GCH pakiet blisko 40% akcji własnych w celu ich umorzenia. W zamian sprzeda na rzecz GCH warszawski projekt Nova Królikarnia po cenie znacznie przewyższającej wartość bilansową tego projektu. Transakcja zyskała poparcie wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Umowa zostanie sfinalizowana w najbliższych dniach.

15 grudnia 2016 r.

Gotowe mieszkania w Kamienicy Jeżyce w Poznaniu

Ronson zakończył realizację drugiego i zarazem ostatniego etapu osiedla Kamienica Jeżyce położonego przy ul. Kościelnej w centrum Poznania. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nabywców znalazło ponad 130 ze 151 lokali oferowanych w ramach tego etapu. Do kupienia są jeszcze rodzinne mieszkania 3 i 4-pokojowie o powierzchni od 61 do 108 m2. Ich cena zaczyna się od 5910 zł za m2.

30 listopada 2016 r.

Ronson zakończył realizację osiedla Moko i otrzymał pozwolenie na budowę placu miejskiego

 

Ronson rozpoczął przekazywanie kluczy mieszkańcom drugiego i zarazem ostatniego etapu osiedla Moko zlokalizowanego przy ul. Magazynowej na warszawskim Mokotowie. Nabywców znalazło już ponad dwie trzecie lokali oferowanych w tym etapie. Deweloper otrzymał także pozwolenie na budowę placu miejskiego o powierzchni 1800 m2, który będzie zrealizowany tuż obok osiedla i stanie się dostępną dla wszystkich przestrzenią publiczną.

 

 

24 listopada 2016 r.

Wiecha na osiedlu Vitalia we Wrocławiu

Prace konstrukcyjne w ramach I etapu osiedla Vitalia przy ul. Jutrzenki dobiegły już końca i budynki osiągnęły ostatnią, czwartą kondygnację. Wszyscy zainteresowani mogą wejść do budynku po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i obejrzeć rozkład wybranego lokalu. Na osiedlu Vitalia można wciąż skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych, mimo że pula środków z MdM na 2017 rok dostępnych w tym roku została już wyczerpana. Zapłata ostatniej raty za mieszkanie będzie bowiem możliwa na początku 2018 r.

 

22 listopada 2016

Nova Królikarnia, czyli luksusowy design z tradycjami

Na początku XX wieku do londyńskich księgarni trafiła książka o bajkowym tytule „The City Gardens of Tomorrow”, która niedługo potem zaważyła na myśli urbanistycznej w całej przedwojennej Europie. Jej autor, Ebenezer Howard, przedstawił koncepcję miasta-ogrodu, która zakładała tworzenie tkanki miejskiej z niską, willową zabudową wtopioną w rozległe tereny zielone. Koncepcja ta wkrótce potem doprowadziła do przełomu w myśleniu o obecności natury w mieście i znalazła przełożenie w takich projektach miejskich, jak Saska Kępa czy Żoliborz Oficerski.

15 listopada 2016 r.

Znacząca poprawa wyników finansowych Ronson Development

Przychody Grupy Ronson osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wyniosły ponad 202 mln zł, co oznacza wzrost o 25% rok do roku. Zysk brutto ze sprzedaży za 9 miesięcy 2016 r. przekroczył 41 mln zł i był o 71% wyższy niż po trzech kwartałach ubiegłego roku.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wypracowany w ciągu trzech kwartałów br. wyniósł 11,4 mln zł, czyli ponad 6-krotnie więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. (1,8 mln zł).

W IV kwartale br. Ronson zamierza przekazać klientom rekordową liczbę około 400 lokali, co powinno przełożyć się na bardzo dobre wyniki finansowe w tym okresie.

Ponadto, 9 listopada Ronson zawarł z Global City Holdings, jednym ze swoich dwóch głównych akcjonariuszy, warunkową umowę zakładającą m.in. sprzedaż projektu Nova Królikarnia znacznie powyżej wartości księgowej tego projektu. Ewentualne sfinalizowanie umowy do końca roku pozwoli Spółce zrealizować dodatkowy zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 45 mln zł, czyli około 36,6 mln zł zysku netto.

 

Relacja wideo:

https://youtu.be/tWmprLmthp4

10 listopada 2016 r.

Planowane zmiany właścicielskie w Ronson Europe

Ronson Europe oraz jeden z dwóch głównych akcjonariuszy Spółki – Global City Holdings (GCH) – zawarli warunkową umowę, w wyniku której GCH opuści akcjonariat giełdowego dewelopera. GCH zamierza skoncentrować się na rozwoju biznesu rozrywkowego, a jednym z jego priorytetowych projektów jest realizacja Park of Poland, czyli parku rozrywki na dużą skalę, który powstanie w okolicach Mszczonowa koło Warszawy. GCH uzyskało już pozwolenie na realizację pierwszych etapów Park of Poland, w związku z czym zamierza skoncentrować swoje wysiłki i zasoby w Polsce właśnie na tym przedsięwzięciu.

Relacja wideo:

https://youtu.be/DOYGPCmW3TI

9 listopada 2016 r.

Ponad 10 mln zł zysku netto Ronson Development w III kwartale 2016 r.

W III kwartale 2016 r. Grupa Ronson wypracowała 10,3 mln zł zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zanotowała 0,5 mln zł straty netto. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 91 mln zł, co oznacza niemal 34-proc. wzrost rok do roku. Narastająco za pierwsze trzy kwartały tego roku zysk netto wyniósł ponad 11 mln zł i był ponad 6-krotnie wyższy niż po 9 miesiącach 2015 r., a przychody ze sprzedaży przekroczyły 202 mln zł (+25% r/r).

27 października 2016 r.

Ronson sprzedał jedną trzecią mieszkań w IV etapie osiedla Espresso na Woli

Ronson Development sprzedał już ponad jedną trzecią ze 146 mieszkań dostępnych w czwartym i zarazem ostatnim etapie osiedla Espresso na warszawskiej Woli. W ofercie wciąż dostępny jest szeroki wybór lokali, od kawalerek po mieszkania 5-pokojowe. Wybrane mieszkania można obecnie kupić z rabatem sięgającym nawet 30 000 zł.

21 października 2016 r.

Ronson: 80% sprzedanych mieszkań na osiedlu Moko w Warszawie

 

 

Ronson Development sprzedał już 80% z 326 mieszkań na osiedlu Moko przy ul. Magazynowej w pobliżu Galerii Mokotów. Pierwszy etap inwestycji został oddany do użytku w czerwcu, a zakończenie realizacji drugiego etapu planowane jest na IV kwartał 2016 r. W najbliższych tygodniach Ronson rozpocznie także prace nad placem miejskim, który zostanie przekazany na ręce miasta i będzie dostępną dla wszystkich przestrzenią publiczną.

13 października 2016 r.

Ronson z pozwoleniem na budowę osiedla Miasto Moje

Ronson Development otrzymał pozwolenie na budowę pierwszego etapu osiedla Miasto Moje zlokalizowanego przy ul. Marywilskiej na warszawskiej Białołęce. Obejmie on 233 mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 100 m2, a całe osiedle docelowo będzie liczyć około 1500 mieszkań i będzie największym projektem w historii Spółki. Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane jest na koniec 2017 r.

5 października 2016 r.

Ronson Development: 183 lokale sprzedane i 239 lokali przekazanych klientom w III kwartale br.

w III kwartale br. Ronson Development sprzedał netto 183 lokale, a narastająco w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku 545
mieszkań. Wyniki te nie obejmują przy tym ponad 50 umów rezerwacyjnych w uruchomionych ostatnio nowych projektach w Warszawie: Nova Królikarnia i Miasto Moje, które przełożą się na sprzedaż w najbliższych tygodniach.

W minionym kwartale Ronson przekazał klientom klucze do 239 lokali (o 32% więcej niż w III kwartale 2015 r.), z czego 102 dotyczyło mieszkań w bardzo rentownym projekcie Moko w Warszawie. W ostatnim kwartale br. deweloper zamierza ustanowić nowy rekord, jeżeli chodzi o liczbę lokali przekazywanych klientom, i łącznie w całym roku wydać klucze do ponad 900 mieszkań.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym komunikacie.

23 września 2016 r

Ronson zwiększa dostępność programu MdM dla swoich klientów

Ronson zwiększa dostępność programu MdM dla swoich klientów

Ronson zwiększa dostępność programu MdM dla swoich klientów

W Ronson Development wciąż można skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych przy zakupie mieszkań oddawanych w przyszłym roku, mimo że pula środków z MdM na 2017 rok dostępnych w tym roku została już wyczerpana. Deweloper umożliwia bowiem zapłatę ostatniej raty za mieszkanie na początku 2018 r. Dzięki temu klienci już teraz mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach MdM z limitu na 2018 rok. Dotyczy to czterech projektów w ofercie Ronson Development: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Warszawie.

W przypadku stolicy, Ronson Development oferuje taką możliwość przy zakupie mieszkania na osiedlu Miasto Moje zlokalizowanym przy ul. Marywilskiej na Białołęce. Dodatkowo, projekt ten objęty jest teraz specjalną promocją: pierwsze 55 mieszkań dostępnych jest w cenie od 5500 zł za m2. W najbliższy weekend 24-25 września w biurze sprzedaży przy ul. Marywilskiej 58 odbędą się dni otwarte, podczas których klienci będą mogli zapoznać się ze szczegółami oferty. 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym komunikacie prasowym.

23 września 2016 r

Ronson zwiększa dostępność programu MdM w Szczecinie

Ronson zwiększa dostępność programu MdM w Szczecinie

Ronson zwiększa dostępność programu MdM w Szczecinie

W Ronson Development wciąż można skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych przy zakupie mieszkań oddawanych w przyszłym roku, mimo że pula środków z MdM na 2017 rok dostępnych w tym roku została już wyczerpana. Deweloper umożliwia bowiem zapłatę ostatniej raty za mieszkanie na początku 2018 r. Dzięki temu klienci już teraz mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach MdM z limitu na 2018 rok. Dotyczy to czterech projektów w ofercie Ronson Development: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Warszawie.

W przypadku Szczecina, Ronson Development oferuje taką możliwość przy zakupie mieszkania na osiedlu Panoramika położonego w dzielnicy Warszewo przy ul. Panoramicznej. W ramach dodatkowej oferty specjalnej mieszkanie jednopokojowe o powierzchni 31 m2 wraz z ogródkiem można teraz kupić już za 144 tys. zł.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym komunikacie prasowym.

23 września 2016 r

Ronson zwiększa dostępność programu MdM w Poznaniu

Ronson zwiększa dostępność programu MdM w Poznaniu

W Ronson Development wciąż można skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych przy zakupie mieszkań oddawanych w przyszłym roku, mimo że pula środków z MdM na 2017 rok dostępnych w tym roku została już wyczerpana. Deweloper umożliwia bowiem zapłatę ostatniej raty za mieszkanie na początku 2018 r. Dzięki temu klienci już teraz mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach MdM z limitu na 2018 rok. Dotyczy to czterech projektów w ofercie Ronson Development: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Warszawie.

W przypadku Poznania, Ronson Development oferuje taką możliwość przy zakupie mieszkania na osiedlu Młody Grunwald, zlokalizowanego u zbiegu ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego. W ramach dodatkowej oferty specjalnej lokale dwupokojowe do końca tego miesiąca dostępne są już od 5810 zł za m2.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym komunikacie prasowym.

23 września 2016 r

Ronson zwiększa dostępność programu MdM we Wrocławiu

Ronson zwiększa dostępność programu MdM we Wrocławiu

W Ronson Development wciąż można skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych przy zakupie mieszkań oddawanych w przyszłym roku, mimo że pula środków z MdM na 2017 rok dostępnych w tym roku została już wyczerpana. Deweloper umożliwia bowiem zapłatę ostatniej raty za mieszkanie na początku 2018 r. Dzięki temu klienci już teraz mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach MdM z limitu na 2018 rok. Dotyczy to czterech projektów w ofercie Ronson Development: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Warszawie.

W przypadku Wrocławia, Ronson Development oferuje taką możliwość przy zakupie mieszkania na osiedlu Vitalia, zlokalizowanym przy ul. Jutrzenki na Klecinie. Dodatkowo, Ronson uruchomił specjalną ofertę cenową obejmującą 30 mieszkań oferowanych w ramach tego projektu: lokale dwu- i trzypokojowe dostępne są już od 5181 zł za m2.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym komunikacie prasowym.

16 września 2016 r

Ronson sprzedał ponad 50% lokali w projekcie City Link na Woli

Ronson sprzedał ponad 50% lokali w projekcie City Link na Woli

Ronson Development sprzedał już ponad połowę spośród wszystkich lokali oferowanych w ramach trzech etapów osiedla City Link na warszawskiej Woli. Doskonała lokalizacja, bliskość centrum biznesowego i bogata oferta mieszkań o stosunkowo niewielkim metrażu sprawiają, że cieszą się one dużą popularnością wśród klientów kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych.

 

 

5 września 2016 r.

Ronson powiększa swój bank ziemi w Poznaniu

Ronson zawarł przedwstępną, warunkową umowę zakupu działki przy ul. Świerzawskiej w poznańskiej dzielnicy Grunwald, gdzie planuje wybudować osiedle na blisko 300 mieszkań. Transakcja opiewa na kwotę 9,5 mln zł. Pierwszy etap projektu może ruszyć już w przyszłym roku.

  – W ubiegłym roku zanotowaliśmy rekordowe wyniki sprzedaży, do czego w dużej mierze przyczyniły się dobrze przyjęte przez mieszkańców projekty w Poznaniu, takie jak osiedle Młody Grunwald czy Kamienica Jeżyce. Zakup nowej działki w dzielnicy Grunwald jest kolejnym potwierdzeniem, że w naszych działaniach zamierzamy konsekwentnie stawiać na Poznańmówi Andrzej Gutowski, Dyrektor Marketingu i SprzedażyParametry transakcji pozwalają nam przypuszczać, że inwestycja przy ul. Świerzawskiej osiągnie poziom rentowności zbliżony do oczekiwanej rentowności projektów nabywanych przez nas ostatnio w Warszawiedodaje Tomasz Łapiński, Dyrektor Finansowy Ronson Development. 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w załączonym komunikacie prasowym.

31 sierpnia 2016 r.

Ronson Development zakończył realizację I etapu Kamienicy Jeżyce w Poznaniu

Ronson Development zakończył realizację I etapu Kamienicy Jeżyce w Poznaniu

Ronson zakończył realizację pierwszego etapu osiedla Kamienica Jeżyce położonego przy ul. Kościelnej w samym centrum Poznania. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nabywców znalazło ponad 90% ze 144 mieszkań. W ofercie wciąż dostępne są rodzinne mieszkania trzy i czteropokojowe, a ich cena zaczyna się od 5900 zł/m2.

23 sierpnia 2016 r.

Ronson rozpoczyna sprzedaż Novej Królikarnii położonej w sercu Starego Mokotowa

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań na osiedlu Nova Królikarnia zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jaśminowej, w sercu Starego Mokotowa. Obszar inwestycji jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego „Pod Skocznią”, który jest naturalnym przedłużeniem parku Królikarnia. W pierwszym etapie tej prestiżowej inwestycji powstanie 51 mieszkań w ramach zabudowy wielorodzinnej, 26 apartamentów w willach miejskich oraz 21 budynków jednorodzinnych w zabudowie segmentowej.

19 sierpnia 2016 r.

Ronson z sukcesem zakończył pierwszą publiczną emisją obligacji

Ronson Europe wyemitował w ramach oferty publicznej obligacje serii P o wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 74 inwestorom, a zapisy zostały zredukowane średnio o 10,89%.

– Dzięki zakończonej sukcesem ofercie publicznej oraz wcześniej przeprowadzonym emisjom prywatnym zaspokoiliśmy nasz apetyt na ten rok na pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji. Dobre przyjęcie naszych papierów przez inwestorów detalicznych, którzy docenili naszą strategię i silną pozycję finansową, umożliwia nam rozważenie ponownego pozyskania finansowania w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych w przyszłości – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronsona.

12 sierpnia 2016 r.

Ronson sprzedał ponad pół tysiąca mieszkań na osiedlu Espresso na Woli

Ronson sprzedał ponad pół tysiąca mieszkań na osiedlu Espresso na Woli

Ronson Development sprzedał już ponad 500 z 662 mieszkań dostępnych na osiedlu Espresso na warszawskiej Woli. W ofercie wciąż dostępny jest szeroki wybór lokali o powierzchni od 29 m2 do 111 m2. Specjalna cena za popularne mieszkania dwupokojowe zaczyna się od 290 000 zł.

8 sierpnia 2016 r.

Ronson Development zakończył realizację drugiego etapu osiedla Panoramika w Szczecinie

Ronson Development zakończył realizację drugiego etapu osiedla Panoramika w Szczecinie

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu osiedla Panoramika położonego przy ul. Panoramicznej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nabywców znalazło ponad dwie trzecie mieszkań. W ofercie wciąż dostępny jest szeroki wybór mieszkań w ramach trzeciego etapu osiedla.

4 sierpnia 2016 r.

Ronson Europe poprawia wyniki finansowe Znakomite perspektywy na II półrocze

Ronson Europe poprawia wyniki finansowe Znakomite perspektywy na II półrocze. Zgodne z zapowiedziami II kwartał br. przyniósł oczekiwaną poprawę wyników, co było możliwe dzięki zakończeniu budowy dwóch kluczowych inwestycji w Warszawie. Znacznie lepsze perspektywy kształtują się przed Ronsonem w II połowie roku. Zakładamy, że w całym 2016 roku możemy przekazać klientom klucze do około 1000 lokali i znacząco poprawić ubiegłoroczne wyniki finansowe – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson.

1 sierpnia 2016 r.

Ronson wyemitował obligacje serii Q w ramach oferty prywatnej o wartości 15 mln zł

Ronson Europe N.V. 29 lipca wyemitował w ramach oferty prywatnej 4-letnie obligacje serii Q o wartości nominalnej 15 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Spółka nie wyklucza wcześniejszego wykupu części obligacji zapadających w 2017 r.

 

27 lipca 2016 r.

Pierwsze dni otwarte w projekcie Miasto Moje na Białołęce

Pierwsze dni otwarte w projekcie Miasto Moje na Białołęce

W najbliższy weekend 30-31 lipca w godz. 10.00-15.00 Ronson organizuje pierwsze dni otwarte w projekcie Miasto Moje przy ul. Marywilskiej na warszawskiej Białołęce. Odwiedzający będą mieli okazję szczegółowo zapoznać się z ofertą, a także skorzystać ze specjalnej promocji na pierwsze 55 mieszkań w cenie od 5500 zł za m2.

12 lipca 2016 r.

Ronson rozpoczyna sprzedaż pierwszego etapu największego w swojej historii osiedla Miasto Moje na Białołęce

Ronson rozpoczyna sprzedaż pierwszego etapu największego w swojej historii osiedla Miasto Moje na Białołęce

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań na osiedlu Miasto Moje zlokalizowanego przy ul. Marywilskiej na warszawskiej Białołęce. Jest to największa inwestycja w historii spółki, w ramach której docelowo powstanie ok. 1500 mieszkań. W pierwszym etapie osiedla znajdą się 233 mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 100 m2 i wszystkie kwalifikują się do programu Mieszkanie dla Młodych. Cena dla nabywców pierwszych 55 mieszkań zaczyna się od 5500 zł za m2.

8 lipca 2016 r.

Gotowe mieszkania w Moko. Ronson zakończył realizację pierwszego etapu osiedla

Gotowe mieszkania w Moko Ronson zakończył realizację pierwszego etapu osiedla

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie pierwszego etapu osiedla Moko zlokalizowanego przy ul. Magazynowej na warszawskim Mokotowie i rozpoczął przekazywanie kluczy klientom. Osoby, które rozważają zakup mieszkania w tej inwestycji, już teraz mogą wejść do mieszkania pokazowego i skorzystać ze specjalnej oferty pakietu wykończeniowego.

5 lipca 2016 r.

Ronson podtrzymuje roczny plan sprzedaży mieszkań

Ronson podtrzymuje roczny plan sprzedaży mieszkań

W II kwartale br. Ronson Development sprzedał netto 156 lokali, a narastająco w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku 362 mieszkania. Spółka podtrzymuje plany zakładające sprzedaż na poziomie co najmniej 900 lokali w całym 2016 r. W II kwartale deweloper przekazał klientom klucze do 170 mieszkań, co oznacza wzrost o 14% rok do roku. W całym I półroczu liczba przekazanych mieszkań sięgnęła 275.

1 lipca 2016

Ronson sprzedał już dwie trzecie mieszkań w poznańskiej inwestycji Młody Grunwald

Ronson sprzedał już dwie trzecie mieszkań w poznańskiej inwestycji Młody Grunwald

Ronson Development sprzedał dwie trzecie z ponad 390 mieszkań w ramach osiedla Młody Grunwald zlokalizowanego u zbiegu ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego. W ofercie dostępny jest jeszcze szeroki wybór mieszkań o powierzchni od 37 m2 do 133 m2, w tym także nowoczesne mieszkania z antresolą. Zainteresowani kupnem skorzystają ze specjalnej oferty obniżonej raty kredytu w wysokości 911 zł za miesiąc.

23 czerwca 2016

Ronson może wypłacić blisko 22 mln zł dywidendy

Rada Nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 21,8 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję.

22 czerwca 2016 r.

Ronson zmieni oblicze Białołęki

Ronson zmieni oblicze Białołęki

W połowie wakacji Ronson rozpocznie budowę największego w swojej historii osiedla - Miasto Moje przy ulicy Marywilskiej na Białołęce, gdzie docelowo powstanie ok. 1500 mieszkań. Pierwsze dwa etapy zrealizuje Hochtief Polska. Miasto Moje będzie nowym samowystarczalnym miejscem na mapie Warszawy z pełną infrastrukturą zachęcającą do rozwijania relacji wśród mieszkańców poprzez wspólne spędzanie czasu.

20 czerwca 2016 r.

Rozpoczęcie sprzedaży IV etapu osiedla Chilli City w Tulcach pod Poznaniem

Rozpoczęcie sprzedaży IV etapu osiedla Chilli City w Tulcach pod Poznaniem

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w czwartym etapie osiedla Chilli City w podpoznańskich Tulcach. Nowa oferta obejmuje 45 mieszkań z ogródkami w cenie od 228 tys. zł. Ronson zrealizował w Poznaniu już sześć inwestycji z blisko 600 lokalami. Poza Chilli City deweloper ma obecnie w stolicy Wielkopolski jeszcze dwie inwestycje w ofercie - Młody Grunwald i Kamienicę Jeżyce.

9 czerwca 2016 r.

Ronson: 250 mieszkań sprzedanych na osiedlu Moko

Ronson: 250 mieszkań sprzedanych na osiedlu Moko

Ronson Development sprzedał już 250 mieszkań na osiedlu Moko przy ul. Magazynowej nieopodal Galerii Mokotów. W ofercie wciąż dostępny jest duży wybór mieszkań trzy-, cztero- i pięciopokojowych oraz ostatnie kawalerki i lokale dwupokojowe. Przy zakupie rodzinnego mieszkania o powierzchni co najmniej 81 m2 klienci skorzystają z pakietu wykończeniowego w cenie 99 zł za m2.

1 czerwca 2016 r.

Ronson zakończył realizację drugiego etapu Espresso na Woli

Ronson zakończył realizację drugiego etapu Espresso na Woli

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu osiedla Espresso zlokalizowanego na warszawskiej Woli i rozpoczął przekazywanie lokali ich nabywcom. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sprzedane były niemal wszystkie lokale z tego etapu. W ofercie osiedla Espresso wciąż dostępny jest szeroki wybór mieszkań z trzeciego i czwartego etapu.

 

 

23 maja 2016 r.

Ronson Development rozpoczął sprzedaż trzeciego etapu osiedla Panoramika w Szczecinie

Ronson Development rozpoczął sprzedaż trzeciego etapu osiedla Panoramika w Szczecinie

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w trzecim etapie inwestycji Panoramika położonej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo przy ul. Panoramicznej. W nowym budynku powstaną 122 mieszkania o powierzchniach od 31 m2 do 106 m2. Ceny zaczynają się już od 144 tys. zł za mieszkanie, a część lokali objęta jest rządowym programem wsparcia Mieszkanie dla Młodych.

17 maja 2016 r.

Ronson: trzeci etap inwestycji City Link na Woli w sprzedaży

Ronson: trzeci etap inwestycji City Link na Woli w sprzedaży

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w trzecim etapie inwestycji City Link zlokalizowanej przy ul. Wolskiej w Warszawie w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego. Oferta obejmuje 184 mieszkania oraz pięć lokali usługowych. Ceny zaczynają się od 8850 za m2.

11 maja 2016 r.

Ronson sfinalizował zakup działki na Żeraniu pod budowę 1500 mieszkań

Ronson sfinalizował zakup działki przy ulicy Marywilskiej na Żeraniu, gdzie planuje wybudować największe w swojej historii osiedle na ok. 1500 mieszkań. W pierwszym etapie inwestycji, która trafi do sprzedaży w połowie roku, znajdą się 233 lokale o powierzchni od 28 do 100 m2.

6 maja 2016 r.

Ronson Europe publikuje wyniki za I kwartał 2016r.

Ronson Europe publikuje wyniki za I kwartał 2016r.

Ronson Europe publikuje wyniki za I kwartał 2016 r.

  • Ronson Europe wypracował w I kwartale 2016 r. 41,9 mln zł przychodów wobec 40,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,6%:
   • Spółka przekazała nabywcom 105 lokali o łącznej powierzchni 6,5 tys. m2, podczas gdy przed rokiem było to 121 lokali o powierzchni 6,2 tys. m2.
   • Największy wpływ na wyniki I kwartału miał poznański projekt Młody Grunwald, gdzie klientom przekazano klucze do 67 lokali.
  • Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I kwartale 2016 r. 4,0 mln zł wobec 4,6 mln zł rok wcześniej.
   • Marża brutto na sprzedaży wypracowana w I kwartale wyniosła 9,5% wobec 11,4% przed rokiem.
   • Obniżenie marży brutto jest głównie wynikiem przekazywania klientom lokali w mniej zyskownych projektach niż przed rokiem (przede wszystkim w projekcie Młody Grunwald).
  • Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2016 r. wyniosła 4,2 mln zł wobec straty sięgającej 2,7 mln zł przed rokiem.
  • Łącznie w całym 2016 r. Ronson może przekazać klientom ponad 1000 lokali, co powinno przełożyć się na znaczną poprawę wyników finansowych względem 2015 roku.

 Więcej informacji w załączonym komunikacie.

25 kwietnia 2016 r.

Ronson: rusza sprzedaż ostatniego etapu Espresso na Woli

Ronson: rusza sprzedaż ostatniego etapu Espresso na Woli

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w czwartym etapie inwestycji Espresso na Woli przy ul. Jana Kazimierza. Oferta obejmuje 135 mieszkań i 11 lokali usługowych. Ceny mieszkań zaczynają się od 6890 zł za m2. Podobnie jak w poprzednich etapach do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie szereg benefitów.

14 kwietnia 2016 r.

Ronson: dwie trzecie mieszkań w Panoramice II sprzedane

Ronson: dwie trzecie mieszkań w Panoramice II sprzedane

Ronson Development sprzedał dwie trzecie ze 107 mieszkań dostępnych w drugim etapie inwestycji Panoramika położonej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo przy ul. Panoramicznej. Zakończenie budowy projektu planowane jest już na lipiec tego roku. W ofercie dostępny jest jeszcze szeroki wybór mieszkań o powierzchni od  41 m2 do 85 m2.

6 kwietnia 2016 r.

Ronson utrzymuje wysokie tempo sprzedaży po I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. Ronson sprzedał netto 206 lokali, co oznacza wzrost o blisko 11% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, kiedy nabywców znalazło 186 lokali. Dotychczasowe wyniki są tym samym zgodne z rocznym planem Spółki, który zakłada sprzedaż na poziomie co najmniej 900 lokali.

30 marca 2016 r.

Ronson sprzedał połowę mieszkań w inwestycji City Link na Woli

Ronson sprzedał połowę mieszkań w inwestycji City Link na Woli

Ronson Development sprzedał już połowę z 301 mieszkań dostępnych w inwestycji City Link zlokalizowanej przy ulicy Wolskiej. W ofercie nadal dostępny jest szeroki wybór mieszkań o powierzchni od 29 m2 do 138 m2. Ceny zaczynają się już od 8600 zł za m2.

16 marca 2016 r.

Rośnie popularność wykończeń mieszkań w pakiecie Specjalna oferta dla rodzin w Moko

Rośnie popularność wykończeń mieszkań w pakiecie Specjalna oferta dla rodzin w Moko

Ronson Development wprowadził specjalną propozycję wykończenia mieszkań w inwestycji Moko na warszawskim Mokotowie, w pobliżu Galerii Mokotów. Teraz przy zakupie rodzinnego mieszkania o powierzchni co najmniej 81 m2 za wykończenie klienci zapłacą 99 zł za m2. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie gotowymi lokalami w ofercie deweloperów.

8 marca 2016 r.

Ronson rozpoczyna sprzedaż mieszkań w inwestycji Młody Grunwald III

 

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w trzecim etapie poznańskiej inwestycji Młody Grunwald zlokalizowanej u zbiegu ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego. W ofercie znalazło się 108 lokali o powierzchni od 33 m2 do 129 m2. Ceny zaczynają się już od 5800 zł brutto za m2.

3 marca 2016 r.

Ronson Europe: Bardzo dobre wyniki finansowe za 2015 r. i jeszcze lepsze perspektywy na 2016 r.

Ronson Europe: Bardzo dobre wyniki finansowe za 2015 r. i jeszcze lepsze perspektywy na 2016 r.

 

"Rok 2015 był dla nas pod wieloma względami rekordowy. Z powodzeniem zwiększaliśmy skalę naszej działalności, czego dowodem jest najlepszy w historii firmy wynik sprzedażowy. Z kolei rekord pod względem liczby przekazanych lokali pozwolił nam znacząco poprawić wyniki finansowe w porównaniu z poprzednimi latami. Jeszcze lepsze perspektywy stoją przed Ronsonem w 2016 r. Zakładamy, że możemy wydać klientom klucze nawet do ponad 1000 lokali, co przełoży się na dalszą, znaczącą poprawę wyników finansowych w bieżącym rok."

25 lutego 2016 r.

Ponad 50% mieszkań sprzedanych w drugim etapie Kamienicy Jeżyce

Ponad 50% mieszkań sprzedanych w drugim etapie Kamienicy Jeżyce

Ronson Development sprzedał ponad połowę ze 151 mieszkań dostępnych w drugim etapie inwestycji Kamienica Jeżyce, która jest zlokalizowana w samym centrum Poznania przy ul. Kościelnej. Do kupienia pozostało jeszcze niespełna 70 lokali o powierzchni od 39 m2 do 108 m2, których ceny zaczynają się od 5850 zł brutto za m2.

18 lutego 2016

Ronson rozpoczął sprzedaż osiedla Vitalia we Wrocławiu

Ronson rozpoczął sprzedaż osiedla Vitalia we Wrocławiu

Ronson Development rozpoczął sprzedaż osiedla Vitalia przy ul. Jutrzenki na wrocławskiej Klecinie. W I etapie powstaje 139 mieszkań o powierzchniach od 36 m2 do 123 m2. Inwestycję Ronsona będzie wyróżniać szeroki pakiet benefitów, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy osiedla. Zakończenie budowy I etapu planowane jest na II kwartał 2017 r.

11 lutego 2016

50% mieszkań w Espresso III sprzedane. Kolejny etap inwestycji

50% mieszkań w Espresso III sprzedane. Kolejny etap inwestycji

Ronson Development sprzedał już ponad połowę ze 147 mieszkań dostępnych w trzecim etapie inwestycji Espresso na Woli przy ul. Jana Kazimierza. W ofercie dostępny jest jeszcze szeroki wybór mieszkań o powierzchni od  29 m2 do 88 m2. Cieszące się dużą popularnością lokale dwupokojowe można teraz kupić w specjalnej cenie od 6965 zł za m2.

8 stycznia 2016

Rekordowy rok 2015 i ambitne plany na 2016

Ronson Development zakończył 2015 r. z najlepszym w historii wynikiem sprzedaży na poziomie 906 lokali, czyli o 27% więcej niż w 2014 r., kiedy nabywców znalazło 711 lokali. W samym IV kwartale Ronson sprzedał 248 mieszkań wobec 146 w analogicznym okresie rok wcześniej. W 2016 r. Ronson planuje utrzymać wysokie tempo sprzedaży, dzięki wprowadzeniu do oferty nawet 10 nowych inwestycji obejmujących łącznie blisko 1200 lokali. W 2015 r. Ronson przekazał klientom 694 mieszkań. To rekordowy wynik w historii Ronsona, który jednocześnie powinien przełożyć się na poprawę wyników finansowych.

21 grudnia 2015

Ronson wypłaci blisko 11 mln zł dywidendy

Walne Zgromadzenie Ronson Europe zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2014. Spółka przekaże akcjonariuszom 10,9 mln zł, czyli 0,04 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 23 grudnia 2015 r., a dzień wypłaty na 30 grudnia 2015 r. Środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić z kapitału zapasowego powstałego z zysków zatrzymanych.

18 grudnia 2015

Ponad 200 mieszkań sprzedanych na osiedlu Moko

Ponad 200 mieszkań sprzedanych na osiedlu Moko

Ronson Development sprzedał już ponad 200 mieszkań oferowanych na osiedlu Moko na warszawskim Mokotowie, w pobliżu Galerii Mokotów. W ofercie znajdują się lokale objęte specjalnym „Pakietem Rodzinnym”, na którym klienci mogą zyskać nawet 34 000 zł. Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2016 r., a drugiego na IV kwartał 2016 r.

8 grudnia 2015

Połowa mieszkań w Panoramice II sprzedana

 
Połowa mieszkań w Panoramice II sprzedana
 
Ronson Development sprzedał połowę ze 107 mieszkań dostępnych w drugim  etapie inwestycji Panoramika położonej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo przy ul. Panoramicznej. W ofercie znajdują się jeszcze lokale objęte programem państwowych dopłat „Mieszkanie dla Młodych”. Tylko do końca roku będzie można skorzystać ze specjalnej oferty cenowej – 4480 zł brutto za m2.
2 grudnia 2015

Ronson zrealizował cel na 2015 rok: ponad 800 lokali sprzedanych

Ronson zrealizował cel na 2015 rok

Na koniec listopada 2015 r. sprzedaż netto Ronson Development wyniosła 822 lokale. Tym samym firma przekroczyła cel zakładany na cały bieżący rok, jakim było 800 sprzedanych mieszkań. Oznacza to, że tegorocznym wynikiem Ronson po raz kolejny pobije rekord.

24 listopada 2015

75% mieszkań na osiedlu Espresso sprzedane

 75% mieszkań na osiedlu Espresso sprzedane

 

Ronson Development sprzedał trzy czwarte z 375 mieszkań dostępnych na osiedlu Espresso na Woli przy ul. Jana Kazimierza. W ofercie dostępne są jeszcze mieszkania z drugiego i trzeciego etapu. Te ostatnie będzie można kupić na koniec roku w specjalnej cenie – 6793 zł brutto za m2.

 

19 listopada 2015

Ronson przekracza Wisłę. Największa inwestycja w historii spółki powstanie na Żeraniu

Ronson zawarł umowę przedwstępną zakupu działki przy ulicy Marywilskiej na Żeraniu, gdzie planuje wybudować największe w swojej historii osiedle na ok. 1500 mieszkań. Wartość transakcji wynosi blisko 36 mln zł. Pierwszy etap inwestycji może ruszyć już w przyszłym roku.

12 listopada 2015

Klienci mogą już odbierać klucze do swoich mieszkań w inwestycji Ronsona Młody Grunwald II

Klienci mogą już odbierać klucze do swoich mieszkań w inwestycji Ronsona Młody Grunwald II

Ronson Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu osiedla Młody Grunwald w Poznaniu. Oznacza to, że klienci mogą rozpocząć urządzanie swoich mieszkań jeszcze w tym roku. Osoby, które rozważają zakup lokum w tej inwestycji, mogą wybierać z pełnego przekroju rozkładów w ofercie. Część z nich objęta jest programem dopłat „Mieszkanie dla Młodych”.

5 listopada 2015

Ronson Europe poprawia wyniki finansowe Znakomite perspektywy na ostatni kwartał roku

Po trzech kwartałach 2015 r. przychody Ronson Europe wyniosły 162,6 mln zł, co w porównaniu do 142,5 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego daje wzrost o 14,1%

26 października 2015

Ostatnie 25 mieszkań dostępnych na osiedlu Sakura

Ostatnie 25 mieszkań dostępnych na osiedlu Sakura

Na osiedlu Sakura na Mokotowie w Warszawie pozostało do kupienia ostatnie 25 mieszkań o powierzchni od 55 do 90 m2. Ronson Development zakończył już realizację osiedla, co oznacza, że lokale są gotowe do wprowadzenia. Oprócz 25 mieszkań, na osiedlu Sakura do kupienia są jeszcze cztery lokale biurowe na parterze lub na pierwszym piętrze. Lokale te są specjalnie przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Ich powierzchnia wynosi od 43 do 80 m2.

12 października 2015

Drugi etap City Link na Woli w sprzedaży

Drugi etap City Link na Woli w sprzedaży

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w drugim etapie inwestycji City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego. Do oferty trafią 174 lokale o powierzchni od 27 m2 do 138 m2. W specjalnej ofercie przedsprzedażowej, która potrwa do końca października, mieszkania objęte są 5-procentowym rabatem.

6 października 2015

Kolejny kwartał z rekordową sprzedażą

Kolejny kwartał z rekordową sprzedażą

W III kwartale 2015 r. Ronson Development sprzedał 248 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji), bijąc tym samym dotychczasowy rekordowy wynik osiągnięty w II kwartale 2015 r., kiedy nabywców znalazły 224 mieszkania. Łącznie, w ciągu trzech kwartałów br. deweloper sprzedał 658 lokali.

W III kwartale 2015 r. Ronson przekazał klucze do 182 lokali, co po trzech kwartałach daje łączny wynik 451 mieszkań.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

 

27 sierpnia 2015

Wiecha nad osiedlem Moko na Mokotowie

Wiecha nad osiedlem Moko na Mokotowie

Nad osiedlem Ronson Development Moko na Mokotowie zawisła wiecha. Oznacza to, że prace konstrukcyjne zakończyły się, a dwa budynki pierwszego etapu inwestycji osiągnęły już zakładaną wysokość. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na II kwartał 2016 r.

- Budowa Moko idzie pełną parą. Po zawieszeniu wiechy, teraz większość prac będzie prowadzona wewnątrz budynku. Aktualnie instalowane są okna i stawiane ścianki działowe w mieszkaniach - mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. - Obecnie, w sprzedaży mamy dwa etapy inwestycji Moko. Mimo że do końca budowy zarówno pierwszego jak i drugiego etapu jest jeszcze trochę czasu, sprzedaliśmy już ponad połowę ze wszystkich mieszkań oferowanych w tym projekcie. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem klientów - dodaje Andrzej Gutowski.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

13 sierpnia 2015

Ronson sprzedał 50% mieszkań na osiedlu Moko

Ronson sprzedał 50% mieszkań na osiedlu Moko

Ronson Development sprzedał ponad połowę z 326 mieszkań oferowanych na osiedlu Moko na warszawskim Mokotowie, niedaleko Galerii Mokotów. W ofercie znajdują się jeszcze mieszkania o powierzchni od 29 m2 do 139 m2. Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2016 r., a drugiego na IV kwartał 2016 r.

Więcej informacji w załączonym komunikacie prasowym.

 

 

6 sierpnia 2015

Ronson Europe publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. Dobre perspektywy na II połowę roku

Ronson Europe opublikował wyniki finansowe

Ronson Europe opublikował wyniki finansowe za I połowę 2015 r.:

 • Ronson Europe miał w I półroczu 2015 r. 94,2 mln zł przychodów w porównaniu do 113,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego:
  • 270 lokali o łącznej powierzchni 14,3 tys. m2 przekazane ich nabywcom, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 339 lokali o powierzchni 17,8 tys. m2.
  • Największy wpływ na wyniki I półrocza miały warszawskie projekty Verdis III i Sakura III, gdzie klientom przekazano klucze do odpowiednio 119 i 109 lokali.
 • Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I półroczu 2015 r. 16,9 mln zł wobec 21,1 mln zł rok wcześniej.
 • Marża brutto wypracowana w I półroczu 2015 r. wyniosła 17,9% wobec 18,7% przed rokiem.
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015r. wyniósł 2,4 mln zł wobec 4,2 mln zł przed rokiem. 
 • Łącznie w całym 2015 r. Ronson planuje przekazać klientom ponad 700 lokali, co powinno przełożyć się na znaczną poprawę wyników finansowych rok do roku.

 

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

28 lipca 2015

Ronson zakończył realizację osiedla Sakura w Warszawie

Zakończenie realizacji osiedla Sakura

Ronson Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie czwartego, ostatniego etapu inwestycji Sakura na Mokotowie. Oznacza to, że zakończyła się realizacja jednego z najbardziej popularnych w ostatnich latach osiedli prowadzonych przez dewelopera w Warszawie. Jeszcze w lipcu Ronson rozpocznie przekazywanie kluczy w inwestycji. W momencie otrzymania pozwolenia na użytkowanie czwartego etapu projektu sprzedanych było 85 lokali ze 114 zaplanowanych.

Galerię zdjęć projektu i ogrodu japońskiego na dziedzińcu do wykorzystania przy publikacjach znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/5a1i5h4hvrv7n9j/AABfXv99zG0gj9y6T0mm8RA4a?dl=0

 

22 lipca 2015

Ronson zakończył realizację inwestycji Impressio II we Wrocławiu

Ronson Impressio II oddane do użytku

Ronson Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu osiedla Impressio położonego przy ul. Rymarskiej na wrocławskim Grabiszynie. W ofercie pozostało jeszcze 56 mieszkań o szerokim wyborze metraży i rozkładów.

Razem z oddaniem do użytku drugiego etapu Impressio zakończyliśmy realizację całego osiedla. Myślimy już o kolejnej inwestycji we Wrocławiu. W II połowie roku uruchomimy zupełnie nowy projekt w wyjątkowej lokalizacji: przy ul. Na Grobli, blisko centrum miasta i nad samą Odrą. Inwestycja będzie liczyć ok. 150 mieszkań, a jej cechą charakterystyczną będzie kameralny charakter i niska zabudowa – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

3 lipca 2015

Ronson sprzedał w II kwartale rekordową liczbę lokali

Rekordowa liczba sprzedanych mieszkań

W II kwartale 2015 r. Ronson Development sprzedał rekordową liczbę 224 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) wobec 210 lokali sprzedanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, który do tej pory był najlepszym w historii kwartałem dla dewelopera.

W całym pierwszym półroczu bieżącego roku nabywców znalazło 410 mieszkań wobec 416 w pierwszej połowie 2014 r.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

20 maja 2015

Ronson wprowadza inteligentne systemy zarządzania mieszkaniami

Inteligentne systemy zarządzania mieszkaniami

Ronson Development w ramach standardowej oferty w swoich trzech warszawskich inwestycjach: Tamka 29, Moko i Espresso instaluje inteligentne systemy zarządzania mieszkaniami Fibaro. Dzięki nowym rozwiązaniom klienci będą mogli zdalnie zarządzać swoim mieszkaniem, a także oszczędzić na kosztach eksploatacji. Przy pomocy automatyki budynkowej można zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 30 proc., a energii cieplnej o ponad 20 proc.

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy oprócz dobrej lokalizacji i jakości wykonania, potrzebują najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych poprawiających bezpieczeństwo, pozwalających na oszczędność energii, oraz dających możliwość kontrolowania urządzeń elektrycznych w mieszkaniu - mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. - W ramach naszej strategii sprzedaży, zawsze staramy się dawać klientom coś więcej. Oferowane przez nas benefity mogą mieć postać klubów malucha na osiedlu, bezpłatnego Wi-Fi czy lokalnych kawiarni. Teraz nasi klienci w ramach naszej standardowej oferty będą mogli również z poziomu telefonu zarządzać swoimi mieszkaniami - dodaje Andrzej Gutowski.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

6 maja 2015

Ronson Europe opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2015 r.

 • Ronson Europe wypracował w I kwartale 2015 r. 40,4 mln zł przychodów w porównaniu do 65,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego:
  • 121 lokali o łącznej powierzchni blisko 6,2 tys. m2 przekazane ich nabywcom, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 197 lokali o powierzchni 10,2 tys. m2.
  • Największy wpływ na wyniki I kwartału miały projekty Sakura III, gdzie klientom przekazano klucze do 94 lokali oraz Chilli City - 16 przekazanych mieszkań.
 • Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I kwartale 2015 r. 4,6 mln zł wobec 13,4 mln zł rok wcześniej.
 • Marża brutto wypracowana w I kwartale 2015 r. wyniosła 11,4% wobec 20,3% przed rokiem.
  • Obniżenie marży brutto jest głównie wynikiem tego, że w I kwartale 2015 r. klientom przekazywane były lokale przede wszystkim w projekcie Sakura III charakteryzującym się niższą rentownością niż inwestycje przekazywane w I kwartale ubiegłego roku (Verdis II i Espresso I).
 • Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2015 r. wyniosła 2,8 mln zł wobec 4,2 mln zł zysku przed rokiem.
 • Łącznie w całym 2015 r. Ronson może przekazać klientom od 700 do 800 lokali, co przełoży się na znaczną poprawę wyników finansowych rok do roku.

Więcej informacji w załączonym materiale.

20 kwietnia 2015

Ronson rozpoczął budowę osiedla City Link przy metrze

City Link rozpoczęcie budowy

Ronson Development rozpoczął budowę projektu City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego. Generalnym wykonawcą został Karmar. 

W pierwszym etapie City Link powstanie 127 mieszkań, od kawalerek po mieszkania 4-pokojowe, o powierzchniach od 27 m2 do 85 m2 oraz 5 lokali usługowych na parterze. Ceny mieszkań zaczynają się od 8500 zł brutto za m2. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2017 r.

Więcej informacji w załączonym materiale.

 

13 kwietnia 2015

Ronson zakończył realizację projektu Verdis III

Ronson Verdis zakończenie 3 etapu

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie trzeciego etapu inwestycji Verdis zlokalizowanej na warszawskiej Woli. W chwili ukończenia inwestycji sprzedanych było ponad 90% mieszkań – na sprzedaż pozostawało jedynie 10 ze 146 lokali oferowanych w Verdis III. 

Dzięki uzyskanemu pozwoleniu na użytkowanie Ronson rozpoczął już przekazywanie lokali ich nabywcom. Przewidywane jest przekazanie prawie wszystkich lokali z trzeciego etapu Verdis jeszcze w drugim kwartale 2015 r., co powinno korzystnie przełożyć się na wyniki finansowe Spółki w tym okresie.

Więcej informacji w załączonym komunikacie prasowym.

 

7 kwietnia 2015

W I kwartale 2015 r. Ronson sprzedał netto 186 lokali

Ronson MOKO

W I kwartale 2015 r. Ronson sprzedał netto 186 lokali, podczas gdy średnia kwartalna sprzedaż w ubiegłym roku wynosiła 178 lokali. W I kwartale Spółka wprowadziła do sprzedaży trzy inwestycje, dzięki czemu na koniec okresu oferta wzrosła do rekordowego poziomu 1130 lokali. Ponadto Ronson przekazał swoim klientom 121 lokali w I kwartale 2015 r.

- Od początku roku, z miesiąca na miesiąc poprawiamy sprzedaż. Dzięki wprowadzeniu w ostatnim czasie do sprzedaży aż trzech nowych inwestycji, w naszej ofercie znajduje się najwięcej lokali w historii firmy. Liczymy, że znajdzie to odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych w kolejnych miesiącach - mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. - Jeszcze w II kwartale, czyli wcześniej niż planowaliśmy, chcemy uruchomić drugi etap Kamienicy Jeżyce w Poznaniu - inwestycji, która w ostatnich miesiącach cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem klientów - dodaje Andrzej Gutowski.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

1 kwietnia 2015

Rządowe wsparcie kredytobiorców MdM dla części mieszkań w inwestycji Naturalis w Łomiankach

Naturalis II Łomianki

Od 1 kwietnia bieżącego roku część mieszkań w inwestycji Naturalis w Łomiankach została objęta rządowym wsparciem kredytobiorców „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). Naturalis jest pierwszą inwestycją Ronsona w Warszawie i okolicach oferowaną w ramach tego programu.

- Kupując teraz mieszkanie na osiedlu Naturalis, klient zyskuje podwójnie. Lokale dwu- i trzypokojowe oferowane są w specjalnej promocyjnej cenie, a ponadto objęte są programem MdM, dzięki któremu klienci mogą liczyć na dopłatę od państwa rzędu nawet 31 tysięcy złotych - mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

25 marca 2015

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w inwestycji City Link

City Link

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w inwestycji City Link na rogu ulicy Skierniewickiej i Wolskiej w Warszawie, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego. Klienci mogą wybierać spośród 127 lokali o powierzchni od 27 m2 do 85 m2. W specjalnej ofercie przedsprzedażowej mieszkania objęte są 5-procentowym rabatem.

- Zaletą City Link jest przede wszystkim położenie bardzo blisko centrum Warszawy i działającej od niedawna drugiej linii metra. Przyszłym mieszkańcom City Link gwarantuje dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej, znajdujących się w okolicy parków Sowińskiego i Moczydło, szkół, restauracji, obiektów sportowych, ośrodków zdrowia i centrów rozrywki - mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.Mieszkanie na osiedlu może być również ciekawą propozycją dla inwestorów i osób szukających dobrej lokaty kapitału. Tuż przy City Link znajdować się będzie kolejna, planowana stacja metra Wolska. Ponadto, Wola staje się biznesowym centrum stolicy - dodaje Andrzej Gutowski.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

9 marca 2015

Już połowa mieszkań w Kamienicy Jeżyce sprzedana

Kamienica Jeżyce - ponad połowa mieszkań sprzedana

Kamienica Jeżyce - ponad połowa mieszkań sprzedana

Ronson Development, w niespełna sześć miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu, sprzedał ponad połowę mieszkań w pierwszym etapie Kamienicy Jeżyce w Poznaniu. Do kupienia pozostało jeszcze 70 lokali o powierzchni od 38 do 113 m2. Część mieszkań kwalifikuje się do programu „Mieszkanie dla Młodych”. Ceny zaczynają się od 5.850 zł brutto za m2.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

2 marca 2015

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w drugim etapie osiedla Moko

Osiedle Moko - sprzedaż mieszkań w drugim etapie

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w drugim etapie osiedla Moko przy ul. Magazynowej w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w pobliżu Galerii Mokotów.

W ramach drugiego etapu powstaje 160 mieszkań o powierzchniach od 29 m2 do 139 m2

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

16 lutego 2015

Przedsprzedaż mieszkań w trzecim etapie inwestycji Espresso na Woli

Espresso III etap - przedsprzedaż

Espresso III etap - przedsprzedaż

Ronson Development rozpoczyna przedsprzedaż mieszkań w trzecim etapie inwestycji Espresso na Woli przy ul. Jana Kazimierza. W ofercie znajdzie się 147 mieszkań i 8 lokali usługowych. Ceny mieszkań w przedsprzedaży objęte są pięcioprocentowym rabatem.

Mieszkania w Espresso III będą miały powierzchnię od 29 m2 do 97 m2. Połowa z nich to najbardziej poszukiwane obecnie przez klientów lokale dwupokojowe o atrakcyjnych rozkładach.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

 

4 lutego 2015

Ronson Development sprzedał ponad połowę mieszkań w inwestycji Moko

Moko

Moko

Ronson Development sprzedał ponad połowę ze 164 mieszkań w inwestycji Moko przy ul. Magazynowej na Mokotowie. W ofercie wciąż dostępny jest duży wybór mieszkań trzypokojowych oraz ostatnie lokale dwupokojowe. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2016 r.

- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Moko okazało się jedną z najpopularniejszych inwestycji Ronsona w ubiegłbym roku. Czynnikiem, który o tym zadecydował jest m.in. lokalizacja w pobliżu Galerii Mokotów. Aby uzupełnić ofertę mieszkań w tym projekcie, w II kwartale planujemy rozpocząć sprzedaż drugiego etapu inwestycji ze 160 mieszkaniami. W dużej części będą to najpopularniejsze lokale 2-pokojowe - mówi Andrzej Gutowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Ronson Development

Więcej informacji w załączonym materiale.

 

26 stycznia 2015

Projekt Sakura III z pozwoleniem na użytkowanie - komunikat prasowy

Zakończenie projektu Sakura III

Szanowni Państwo,

Ronson Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie trzeciego etapu inwestycji Sakura zlokalizowanej tuż przy służewieckich torach wyścigów konnych. Jednocześnie Ronson może rozpocząć rozpoznawanie przychodów z przekazywanych lokali. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, sprzedane zostało 101 ze 145 mieszkań oferowanych w Sakurze III.

Więcej informacji na temat inwestycji w załączonym komunikacie prasowym.

 

21 stycznia 2015

Ronson Development znalazł nabywców na ponad 25% mieszkań w drugim etapie inwestycji Młody Grunwald w Poznaniu

Ronson Młody Grunwald Poznań

Szanowni Państwo,

Ronson Development znalazł nabywców na ponad 25% mieszkań oferowanych w drugim etapie inwestycji Młody Grunwald w Poznaniu. Do kupienia pozostały jeszcze mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe o atrakcyjnych rozkładach, w tym cieszące się największym zainteresowaniem lokale do 50 m2.

Mieszkania oferowane w inwestycji Młody Grunwald kwalifikują się do programu Mieszkanie dla Młodych (MdM).

- Program Mieszkanie dla Młodych jest bardzo popularny wśród mieszkańców Poznania. Limity MdM są dobrze dopasowane do sytuacji na tutejszym rynku nieruchomości. Ponad połowa klientów, którzy kupują mieszkania w naszych poznańskich inwestycjach Młody Grunwald, Kamienica Jeżyce i Chilli City korzysta ze wsparcia w ramach tego programu - mówi Justyna Hamrol-Wasielewska, Regionalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ronson Development.

Więcej informacji w załączonym komunikacie. Wizualizacja przedstawia pierwszy, już zakończony etap, osiedla Młody Grunwald.

12 stycznia 2015

Rekordowa sprzedaż w 2014 r. i dobre perspektywy na 2015 r.

Ronson Development zakończył 2014 r. z najlepszymi w historii wynikiem sprzedaży na poziomie 711 lokali, czyli o 24% więcej niż w 2013 r.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

6 listopada 2014

Ronson Europe publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2014 r.

Przez pierwsze trzy kwartały 2014 r. Ronson sprzedał 565 mieszkań, tj. o 36% więcej niż analogicznym okresie 2013 r., gdy nabywców znalazło 416 lokali. Wynik ten pozwala zakładać, że tegoroczny cel sprzedażowy, wyznaczony na 650 lokali zostanie przekroczony. Sprzedaż Ronsona w całym 2014 r. powinna przekroczyć poziom 700 lokali.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

16 października 2014

Ronson: Ostatnie mieszkania do kupienia na osiedlu Verdis III

Verdis

Ronson Development sprzedał już prawie wszystkie mieszkania w trzecim etapie osiedla Verdis na warszawskiej Woli, którego zakończenie planowane jest na I kw. 2015 r. W ofercie dewelopera znajduje się jeszcze czwarty i ostatni już etap projektu, w którym do nabycia jest ponad 50 lokali o atrakcyjnych rozkładach.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

6 października 2014

W III kwartale 2014 r. Ronson sprzedał 149 mieszkań, przekazał klucze do 100 lokali

Verdis

W III kwartale 2014 r. Ronson sprzedał netto 149 mieszkań oraz przekazał klucze do 100 lokali. Po trzech kwartałach sprzedaż wynosi 565 sztuk, co oznacza, że w całym 2014 r. sprzedaż powinna przekroczyć poziom 700 lokali.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

2 października 2014

Kamienica Jeżyce – nowe osiedle w centrum Poznania

Kamienica Jeżyce

Kamienica Jeżyce

Ronson Development rozpoczął realizację nowego projektu o nazwie Kamienica Jeżyce, który powstanie przy ulicy Kościelnej w historycznym centrum stolicy Wielkopolski. I etap obejmuje 139 lokali o powierzchni od 30 m2 do 113 m2. Mieszkania w projekcie kwalifikują się do programu dopłat „Mieszkanie dla Młodych”.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

29 września 2014

Ronson: 3/4 mieszkań w inwestycji Naturalis znalazło nabywców

Naturalis II

Ronson Development sprzedał 75% ze 172 mieszkań na osiedlu Naturalis w podwarszawskich Łomiankach. Do kupienia pozostało jeszcze 45 lokali o powierzchniach od 57 do 81 metrów kwadratowych. Ceny mieszkań zaczynają się od 5 200 złotych za metr kwadratowy.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

15 września 2014

Ronson rozpoczął budowę osiedla Moko na Mokotowie

MOKO

MOKO

Ronson Development rozpoczął realizację projektu Moko przy ul. Magazynowej w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w pobliżu Galerii Mokotów. W ramach I etapu powstaną 164 mieszkania o powierzchniach od 32 m2 do 119 m2. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2016 r.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

25 sierpnia 2014

Ronson: Trzy czwarte mieszkań na osiedlu Verdis sprzedane

Verdis

Ronson Development sprzedał 75% z 424 mieszkań dostępnych na osiedlu Verdis zlokalizowanym na warszawskiej Woli. W ofercie dostępne są jeszcze mieszkania z trzeciego i czwartego etapu, których oddanie do użytku planowane jest odpowiednio na II i IV kwartał 2015 roku.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

6 sierpnia 2014

Ronson Europe publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2014 r.

W I półroczu 2014 r. Ronson sprzedał 416 mieszkań, tj. o 41% więcej niż analogicznym okresie 2013 r., gdy nabywców znalazło 295 lokali. Zakończone półrocze było najlepszym pod względem liczby sprzedanych lokali w historii firmy.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

4 sierpnia 2014

Ronson: zakończenie prac konstrukcyjnych w Impressio

Chilli City

Na osiedlu Impressio II we Wrocławiu zawisła wiecha. Oznacza to, że prace konstrukcyjne związane z budową pięciu budynków w ramach drugiego etapu osiedla zostały zakończone, a w kolejnych krokach zostaną wykonane m.in. instalacje oraz prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Inwestycja ma być oddana do użytku w II kwartale 2015 r.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

30 lipca 2014

Ronson: Dwie trzecie mieszkań na osiedlu Sakura sprzedane

Ronson Development sprzedał 66% z 488 mieszkań dostępnych na osiedlu Sakura położonego tuż przy służewieckich torach wyścigów konnych. W ofercie dostępne są jeszcze mieszkania z trzeciego i czwartego etapu, których oddanie do użytku planowane jest odpowiednio na I i IV kwartał 2015 roku.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

21 lipca 2014

Osiedle Naturalis zaprasza na piknik z foodtruckami

W sobotę, 26 lipca, Ronson Development organizuje rodzinny piknik z foodtruckami na terenie osiedla Naturalis przy ul. Wiślanej 57 w Łomiankach. W czasie pikniku będzie można nie tylko spróbować smakołyków serwowanych wprost z popularnych foodtrucków, lecz również wziąć udział w licznych konkursach i atrakcjach przygotowanych dla dzieci i dorosłych.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

16 lipca 2014

Ronson sprzedał wszystkie mieszkania w II etapie Chilli City

Chilli City

Ronson Development sprzedał wszystkie mieszkania w II etapie projektu Chilli City w podpoznańskich Tulcach. W ofercie dostępne są jeszcze 24 lokale z III etapu osiedla, który zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2014 r.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

8 lipca 2014

Ronson zakończył realizację pierwszego etapu Młodego Grunwaldu

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie pierwszego etapu poznańskiej inwestycji Młody Grunwald zlokalizowanej w dzielnicy Grunwald i rozpoczął przekazywanie lokali ich nabywcom. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sprzedane zostało 90% lokali w projekcie. W ofercie jest jeszcze duży wybór lokali z drugiego etapu osiedla, który zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2015 r.

 

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

4 lipca 2014

Ronson: I półrocze 2014 r. rekordowe pod względem liczby sprzedanych mieszkań

W pierwszym półroczu 2014 r. Ronson Development sprzedał 416 mieszkań netto. Oznacza to, że było to najlepsze półrocze pod względem liczby sprzedanych lokali w historii firmy.

 

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

23 czerwca 2014

Ronson sprzedał 70% mieszkań na osiedlu Chilli City w podpoznańskich Tulcach

Ronson Development sprzedał 70% z 88 mieszkań dostępnych na osiedlu Chilli
City w podpoznańskiej miejscowości Tulce. W ofercie dostępne są jeszcze
mieszkania z drugiego, ukończonego już etapu projektu oraz trzeciego, którego
oddanie do użytku planowane jest na IV kwartał 2014 roku.

 

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

16 czerwca 2014

Ronson: Połowa mieszkań w Espresso II sprzedana

Ronson Development sprzedał ponad połowę ze 142 mieszkań oferowanych w drugim etapie inwestycji Espresso zlokalizowanej na warszawskiej Woli. W ofercie wciąż dostępny jest duży wybór mieszkań trzypokojowych.

 

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

26 maja 2014

Ronson: rozpoczęcie sprzedaży w IV etapie osiedla Verdis

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż w czwartym i jednocześnie ostatnim etapie osiedla Verdis zlokalizowanym na Woli w Warszawie. W nowym budynku powstanie 78 mieszkań o powierzchni od 36 m2 do 84 m2. Ceny lokali zaczynają się od 6 900 zł brutto za metr kwadratowy.

23 maja 2014

Zakończenie prac konstrukcyjnych w Sakurze III

Szanowni Państwo, w czwartek 22 maja na placu budowy projektu Sakura III położonego na warszawskim Mokotowie tuż obok toru wyścigów konnych odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy. Oznacza to, że prace konstrukcyjne zostały zakończone, a w następnych etapach zostaną wykonane m.in. instalacje i prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Inwestycja ma być oddana do użytku w I kwartale 2015 r.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

9 maja 2014

Ronson: dzień otwarty na osiedlu Naturalis w Łomiankach

W najbliższą sobotę 26 kwietnia Ronson organizuje dzień otwarty w swojej inwestycji Naturalis w podwarszawskich Łomiankach.

8 maja 2014

Ronson Europe opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2014 r.

Wzrost przychodów w I kwartale 2014 r. do 65,9 mln zł z 54,1 mln zł przed rokiem

6 maja 2014

Rozpoczęcie sprzedaży w II etapie osiedla Panoramika

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w inwestycji Panoramika II położonej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo przy ul. Panoramicznej. W nowym budynku powstanie 107 mieszkań o powierzchniach od 31 m2 do 98 m2.

22 kwietnia 2014

Dzień otwarty na osiedlu Naturalis w Łomiankach

W najbliższą sobotę 26 kwietnia Ronson organizuje dzień otwarty w swojej inwestycji Naturalis w podwarszawskich Łomiankach. Będzie to ostatnia okazja aby kupić mieszkanie po cenie 10 procent niższej od pierwotnej. Dwupokojowe lokale o powierzchni 56 m2 w specjalnej ofercie dostępne są już od 301 tys. złotych.

10 kwietnia 2014

Dni otwarte i oferta specjalna na osiedlu Impressio

W najbliższy weekend 12-13 kwietnia Ronson Development organizuje dni otwarte w swojej inwestycji Impressio II położonej we wrocławskiej dzielnicy Grabiszynek. Dla odwiedzających deweloper przygotował ofertę specjalną. Dwupokojowe lokale będą do nabycia już za 225 tys. zł.

3 kwietnia 2014

I kwartał 2014 r. rekordowy pod względem sprzedaży

W I kwartale 2014 r. Ronson sprzedał netto 206 lokali, czyli o 56% więcej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy nabywców znalazły 132 mieszkania. Tym samym, I kwartał bieżącego roku był najlepszy w historii Ronsona pod względem zarówno liczby sprzedanych mieszkań jak i wartości zawartych kontraktów. Dotychczasowe wyniki sprzedaży są istotnie lepsze od rocznego planu Spółki zakładającego sprzedaż 650 lokali w tym roku.

31 marca 2014

Rozpoczęcie sprzedaży w czwartym etapie Sakury

5 kwietnia Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w Sakurze IV, czwartym i zarazem ostatnim etapie osiedla położonego tuż przy służewieckich torach wyścigów konnych. Sakura IV to jeden 6-piętrowy budynek ze 108 mieszkaniami o powierzchniach od 35 m2 do 90 m2. Ceny lokali zaczynają się od 7 350 zł za m2. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2015 r.

19 marca 2014

Ronson rozpoczyna przedsprzedaż mieszkań w inwestycji Młody Grunwald II

Ronson Development rozpoczyna przedsprzedaż mieszkań w drugim etapie swojej poznańskiej inwestycji Młody Grunwald zlokalizowanej w dzielnicy Grunwald. W ofercie przedsprzedażowej znajduje się 29 lokali o powierzchni od 33 do 40 m2. Wszystkie te mieszkania objęte są rządowym programem wsparcia kupujących „Mieszkanie dla Młodych”.

12 marca 2014

Ronson zakończył realizację projektu Espresso I

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie pierwszego etapu inwestycji Espresso zlokalizowanej na warszawskiej Woli i rozpoczął przekazywanie lokali ich nabywcom. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sprzedane zostało blisko 95% lokali oferowanych w projekcie.

6 marca 2014

Ronson Europe publikuje wyniki finansowe za 2013 r.

Wzrost przychodów w 2013 r. o 4,2% do 207,0 mln zł ze 198,8 mln zł przed rokiem. 474 lokale o łącznej powierzchni ponad 33,1 tys. m2 przekazane ich nabywcom – rekordowy rezultat w historii Ronsona.

26 lutego 2014

Ronson: 2/3 mieszkań w inwestycji Naturalis sprzedane

Ronson Development znalazł nabywców na dwie trzecie mieszkań w swoim projekcie Naturalis w podwarszawskich Łomiankach. Do kupienia pozostały jeszcze 62 lokale o powierzchniach od 57 do 81 metrów kwadratowych. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 5 700 złotych za metr kwadratowy.

13 lutego 2014

Ronson sprzedał 25% mieszkań w inwestycji Sakura III

Ronson Development sprzedał 25% ze 145 mieszkań oferowanych w inwestycji Sakura III realizowanej na warszawskim Mokotowie. W gotowych etapach osiedla pozostały już tylko pojedyncze mieszkania.

30 stycznia 2014

Ronson sprzedał pierwsze mieszkania w projekcie Chilli City III w podpoznańskich Tulcach

Ronson Development znalazł pierwszych nabywców na mieszkania oferowane w projekcie Chilli City III w podpoznańskich Tulcach. Trzeci etap inwestycji został wprowadzony do sprzedaży pod koniec 2013 r. Oprócz mieszkań z nowego etapu, w sprzedaży znajdują się również dwa ostatnie lokale z oddanej już do użytku drugiej fazy projektu.

14 stycznia 2014 r.

Ronson Development: „Kapitał na mieszkanie”, czyli nowy program dopłat do kredytów

Od stycznia 2014 r. w inwestycji Sakura na warszawskim Mokotowie realizowanej przez Ronson Development działa program dopłat do kredytów hipotecznych o nazwie „Kapitał na mieszkanie”. Dzięki niemu klienci mogą zaoszczędzić nawet do 16 000 złotych.

10 stycznia 2014

Ronson Development: rekordowy 2013 r. i plany zwiększenia skali działalności w 2014 r.

Ronson Development: rekordowy 2013 r. i plany zwiększenia skali działalności w 2014 r..

23 grudnia 2013

Ronson zakończył realizację projektu Verdis II

Ronson otrzymał pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu inwestycji Verdis położonej przy ul. Sowińskiego na warszawskiej Woli. Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sprzedane zostały 64 z 72 mieszkań oferowanych w projekcie..

17 grudnia 2013

Ronson: Połowa mieszkań w Młodym Grunwaldzie sprzedana

Ronson Development sprzedał połowę ze 136 mieszkań oferowanych w

poznańskim projekcie Młody Grunwald. W ofercie wciąż dostępny jest duży

wybór mieszkań dwupokojowych, które cieszą się obecnie największą

popularnością wśród klientów.

28 listopada 2013

Ronson osiągnął cel 500 sprzedanych mieszkań w 2013 r.

Ronson Development sprzedał dotychczas ponad 500 mieszkań w 2013 r., osiągając tym samym cel sprzedażowy założony na ten rok. W całym 2012 r. Ronson znalazł nabywców na 380 lokali.

15 listopada 2013 r.

Ronson organizuje dni otwarte na osiedlu Sakura

W najbliższy weekend 16-17 listopada, w godzinach od 10.00 do 15.00 Ronson Development organizuje dni otwarte na osiedlu Sakura na warszawskim Mokotowie. Z tej okazji, na klientów czekać będą specjalne oferty na wybrane mieszkania

6 listopada 2013 r.

Ronson Europe publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r.

Wzrost przychodów w ciągu 9 miesięcy 2013 r. o 129% do 168,0 mln zł w porównaniu z 73,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego

4 października 2013

Ronson sprzedał w III kwartale 123 mieszkania – wzrost o 32% r/r

W III kw. 2013 r. Ronson Development sprzedał 123 lokale netto, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 32 proc. Największym zainteresowaniem w tym okresie cieszyły się mieszkania w warszawskich projektach dewelopera Sakura na Mokotowie oraz Espresso i Verdis na Woli.

1 października 2013

Ronson sprzedał wszystkie mieszkania w I etapie osiedla Chilli City w Tulcach pod Poznaniem

Ronson Development sprzedał wszystkie mieszkania w pierwszym etapie projektu Chilli City w podpoznańskich Tulcach. W ofercie dostępne są jeszcze dwa gotowe do zamieszkania lokale z drugiego etapu projektu. Przed końcem roku, oferta w Chilli City zostanie poszerzona o kolejny, trzeci już etap, w którym znajdzie się 38 lokali.

27 września 2013

Ronson sprzedał 75% mieszkań w szczecińskiej Panoramice

Ronson Development sprzedał 3/4 mieszkań w inwestycji Panoramika położonej w szczecińskiej dzielnicy Warszewo przy ul. Duńskiej. Do nabycia pozostały już tylko 22 lokale. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 4500 zł za m2 brutto. 2-pokojowy lokal można nabyć już za 230 tysięcy złotych brutto.

wrzesień 2013

VII Rajd Rowerowy w Łomiankach

Burmistrz Łomianek zaprasza na VII Rajd Rowerowy w niedzielę 29 września. Trasa o długości 29,5 km rozpoczyna się przy ul. Wiślanej w Łomiankach na osiedlu Naturalis firmy Ronson Development, współorganizatora imprezy. Meta znajduje się przy łomiankowskim Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Warszawskiej.

9 września 2013

Ronson: rozpoczęcie sprzedaży w drugim etapie osiedla Impressio we Wrocławiu

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w drugim etapie osiedla Impressio położonego we wrocławskiej dzielnicy Grabiszynek. W ofercie znajdzie się 138 lokali w cenach od 6349 zł za m2.

28 sierpnia 2013

Ronson otrzymał pozwolenia na budowę inwestycji Sakura III, Espresso II i Verdis III

Ronson Development otrzymał pozwolenia na budowę trzech warszawskich projektów: Sakura III na Mokotowie oraz Espresso II i Verdis III na Woli. Wszystkie trzy projekty, w których powstanie łącznie 427 mieszkań zostały wprowadzone do przedsprzedaży w czerwcu 2013 r. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wrzesień 2013 r.

5 sierpnia 2013

Ronson: połowa mieszkań w Naturalis sprzedana

Ronson Development sprzedał połowę ze 172 mieszkań oferowanych w ramach trzech etapów projektu Naturalis w Łomiankach. W ofercie wciąż dostępny jest duży wybór mieszkań dwupokojowych, które cieszą się obecnie największą popularnością wśród klientów.

16 lipca 2013

Ronson z sukcesem zamyka kolejną emisję obligacji

Ronson Europe N.V. 15 lipca wyemitował niezabezpieczone 3-letnie obligacje o wartości 9,25 mln zł serii E. Była to odpowiedź na dodatkowy popyt zgłoszony przez część inwestorów po uplasowaniu w czerwcu przez spółkę emisji papierów serii C i D. Tym samym, z emisji trzech serii, spółka pozyskała łącznie 116,3 mln zł. Środki te w dużej części zostały już spożytkowane na wykup poprzednich serii obligacji wyemitowanych w 2011 r. oraz na spłatę części kredytów bankowych. Ponadto dzięki ostatnim emisjom obligacji spółka zabezpieczyła środki na sfinansowanie inwestycji w kolejne rozważane projekty deweloperskie.

3 lipca 2012

Ronson: I półrocze 2013 r. rekordowe pod względem liczby sprzedanych mieszkań

Pierwsze półrocze 2013 r. było najlepsze w historii Ronson pod względem liczby sprzedanych lokali. W tym okresie, dzięki poprawie nastrojów na rynku mieszkaniowym oraz zróżnicowanej ofercie w największych polskich miastach, deweloper sprzedał 295 lokali netto.

27 czerwca 2013

Ronson Development: Specjalna oferta cenowa w inwestycji Młody Grunwald w Poznaniu

Ronson Development przygotował specjalną ofertę cenową w poznańskiej inwestycji Młody Grunwald przy ul. Kamiennogórskiej, tuż obok Lasku Marcelińskiego. Dwupokojowe lokale dostępne są już od 209 tysięcy złotych, a trzypokojowe od 309 tysięcy złotych. Młody Grunwald jest już trzecią inwestycją realizowaną w Poznaniu przez Ronson.

19 czerwca 2013

Ronson rozpoczął sprzedaż lokali w Verdis III na Woli

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 140 mieszkań w ramach trzeciego etapu inwestycji Verdis zlokalizowanej na warszawskiej Woli przy ul. Sowińskiego. To już trzeci projekt dewelopera, po Sakura III i Espresso II, uruchamiany w czerwcu tego roku.

13 czerwca 2013

Ronson wprowadza do sprzedaży 290 nowych lokali

W związku z rosnącą sprzedażą mieszkań, Ronson Development wprowadza do oferty dwie nowe inwestycje w Warszawie – Sakura III oraz Espresso II. Dzięki temu oferta dewelopera powiększy się o blisko 290 mieszkań do około 740 lokali.

23 maja 2013

Ronson: Dzień otwarty we wrocławskim projekcie Impressio

W najbliższą sobotę 25 maja Ronson Development organizuje dzień otwarty na osiedlu Impressio we Wrocławiu. W godzinach 10-16 odwiedzający będą mieli okazję obejrzeć gotowe mieszkania i zapoznać się ze specjalną ofertą cenową na ostatnie mieszkania w projekcie.

16 maja 2013

Ronson sprzedał 60% mieszkań na osiedlu Chilli City w podpoznańskich Tulcach

Ronson Development sprzedał 30 z 50 mieszkań dostępnych na osiedlu Chilli City w podpoznańskiej miejscowości Tulce. W ofercie dostępne są jeszcze mieszkania z pierwszego, ukończonego już etapu projektu oraz drugiego, którego oddanie do użytku planowane jest na III kwartał 2013 roku. Dla nowych klientów deweloper przygotował specjalną ofertę cenową.

24 lipca 2013

W sierpniu rusza kino letnie w Łomiankach pod patronatem Burmistrza

Od 2 sierpnia w Łomiankach rusza druga edycja letniego kina plenerowego organizowanego przez Ronson Development na terenie Osiedla Naturalis. Pokazy największych hitów kinowych z ostatnich lat, takich jak: Slumdog, Jak zostać królem, czy Avatar wyświetlane będą w piątki od godz. 21.30. Patronat nad wydarzeniem objął Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek.